Aktualności

Aktualizacja harmonogramu zajęć MDK w roku szkolnym 2014/2015

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem zajęć MDK w roku szkolnym 2014/2015. Zmiany dotyczą Kół:

- wokalnego

- instrumentalnego - nauka gry na skrzypcach

- solfeż (nauka czytania nut głosem)


 

C A S T I N G do zespołu tanecznego MDK "APLAUZ"!

W dniu 20.10.2014 r. (poniedziałek) o godz. 15:45 w pracowni tanecznej odbędzie się c a s t i n g do ZESPOŁU TANECZNEGO MDK "APLAUZ"Zapraszamy solistów, duety oraz zespoły. Karty zgłoszeniowe wszystkich zainteresowanych (dzieci od 8 lat, młodzież ucząca się) przyjmowane będą w dniach od 13.10 do 17.10.2014 r. do godziny 16:00. Karta zgłoszeniowa dostępna jest w sekretariacie MDK lub do pobrania ze strony internetowej. Nie dostarczenie karty zgłoszenia do 17.10.2014 r. wyklucza możliwość brania udziału w castingu! 

Kryteria oceny kandydata do zespołu tanecznego "Aplauz" w MDK w roku szkolnym 2014/2015:
Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji będzie przyznawał punkty na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość
 
Podkłady muzyczne prosimy przynieść na płycie CD lub pendrive w dniu castingu o g.15:30.
 
UWAGA! Komisja zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.
 
Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.


01.10.2014 r. - zajęcia Koła tanecznego zostały odwołane

Informujemy, że w dniu 01.10.2014 r., zajęcia Koła tanecznego zostały odwołane.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach umieszczane są w zakładce zajęcia --> Informacja o odwołanych zajęciach. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę i zapoznawanie się z dodawanymi na bieżąco informacjami.
 


Nabór na zajęcia MDK w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2014/2015

W wyniku analizy złożonych w dniach 22 - 26.09.2014 r. w ramach postępowania uzupełniającego rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2014/2015, ustalono, iż drugi etap naboru jest organizowany dla kandydatów na Koła:

- „Gimnastyka buzi i języka” – grupa przedszkolna

- Wokalne

- Taneczne – grupa przedszkolna, grupa młodsza

- Plastyczne – grupa młodsza, grupa starsza

- „Akademia Kreatywności” – grupa młodsza

- Musicalowe

- Instrumentalne – nauka gry na pianinie

- Instrumentalne - nauka gry na flecie

miejsce oraz termin badania uzdolnień kierunkowych (pkt. 3 Zasad naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach) podane są poniżej.

W przypadku pozostałych Kół, kandydaci, którzy nie zostali powiadomieni o negatywnym wyniku naboru, są zakwalifikowani na zajęcia.

Nowym uczestnikom zajęć MDK serdecznie gratuluję.

 

B a d a n i e   u z d o l n i e ń   k i e r u n k o w y c h  
– kryteria oceny kandydata na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2014/2015

Kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszeniowe w dniach 22 - 26.09.2014 r. w ramach postępowania uzupełniającego rekrutacji na:

- Koło wokalne – zapraszamy na badanie uzdolnień kierunkowych w czwartek, 02.10.2014 r. o godzinie 16:00.  Należy przygotować dowolną piosenkę w języku polskim z pamięci. Ewentualne podkłady muzyczne prosimy przynieść na płycie CD lub pendrive. Komisja rekrutacyjna oceni ogólne predyspozycje muzyczne kandydata (m. in. poczucie rytmu, interpretację piosenki, dykcję przyszłego wokalisty, słuch muzyczny.
 

- Koło musicalowe – zapraszamy na badanie uzdolnień kierunkowych w czwartek, 02.10.2014 r. o godzinie 16:30. Należy przygotować dowolną piosenkę w języku polskim z pamięci. Ewentualne podkłady muzyczne prosimy przynieść na płycie CD lub pendrive. Komisja rekrutacyjna oceni ogólne predyspozycje muzyczne i aktorskie kandydata (m. in. poczucie rytmu, interpretację piosenki, dykcję przyszłego wokalisty, słuch muzyczny, ekspresję głosu).
 

- Koło taneczne – zapraszamy na badanie uzdolnień kierunkowych w piątek, 03.10.2014 r. o godzinie:

                               - grupa przedszkolna – 15:30

                               - grupa młodsza – 16:00

Należy przygotować fragment choreografii – czas trwania max. 2 minuty. Komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje taneczne kandydatów (m. In. poczucie rytmu, choreografię/stopień trudności choreografii, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność i pomysłowość, technikę tańca). Podkłady muzyczne prosimy przynieść na CD lub pendrive. UWAGA! Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.
 

- Koło plastyczne – zapraszamy na badanie uzdolnień kierunkowych w środę, 01.10.2014 r. o godzinie:

                               - grupa młodsza – 16:00

                               - grupa starsza – 17:00

Należy przynieść ze sobą kilka wykonanych samodzielnie prac oraz kartkę A3 oraz ołówek, węgiel lub patyk i czarny tusz. Kandydaci wykonają rysunek z natury – umiejętność obserwacji przedmiotu z natury (wielkość, kompozycja). Technika wykonania pracy: dowolna z wymienionych powyżej. Ponadto odbędzie się krótka rozmowa z kandydatem pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką.
 

- Koło „Akademia Kreatywności” zapraszamy na badanie uzdolnień kierunkowych w środę, 01.10.2014 r. na godzinę 18:05. Należy ze sobą zabrać kartkę papieru formatu A3 oraz kolorowe papiery, nożyczki, klej, kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych. Kandydaci wykonają kompozycje płaską na kartce formatu A3. Ponadto odbędzie się krótka rozmowa z kandydatem na temat zainteresowań plastycznych oraz znajomości technik plastycznych.

 

- Koło „Gimnastyka buzi i języka” – grupa przedszkolna, zapraszamy w piątek, 03.10.2014 r. o godzinie 17:00. Komisja zwracać będzie uwagę na wadę wymowy, motorykę artykulacyjną oraz wiek dziecka.

 

- Koło Instrumentalne – nauka gry na pianinie oraz Koło instrumentalne – nauka gry na flecie – zapraszamy na badanie uzdolnień kierunkowych w piątek, 03.10.2014 r. na godzinę 17:00. Komisja rekrutacyjna oceniać będzie predyspozycje muzyczne (m. In. słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną oraz ogólne predyspozycje do gry na danym instrumencie (osoby, które potrafią już grać na pianinie lub flecie, proszone są o przygotowanie fragmentu dowolnego utworu).

 

                                                                                                                                                      Dyrekcja 
                                                                                                                                        Młodzieżowego Domu Kultury
                                                                                                                                              w Świętochłowicach 

 

 

Aktualizacja harmonogramu zajęć w roku szk. 2014/2015

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem zajęć MDK w roku szkolnym 2014/2015. Zmiany dotyczą Koła tanecznego.