Aktualności

PRZEBIEG REKRUTACJI na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016

Przypominamy, że informacje na temat procedury naboru na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016 (terminy ewentualnych badań uzdolnień kierunkowych na poszczególne Koła, imienne listy osób zakwalifikowanych na zajęcia itp.) będą na bieżąco umieszczane w zakładce zajęcia, rekrutacja na zajęcia MDK, rok szkolny 2015/2016. Prosimy o regularne zapoznawanie się z tymi informacjami, aby w pełni świadomie uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że karty zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016 (wraz z załącznikami) będą przyjmowane w sekretariacie MDK do dnia dzisiejszego, do godziny 16:30.
Zmiany na stronie MDK

Informujemy, że zmianie uległ harmonogram zajęć w czasie wakacji. Zmiany dotyczą głównie pierwszego oraz przedostatniego tygodnia zajęć, gdzie kolejno: zajęcia wokalne zostały zastąpione zajęciami instrumentalnymi - nauka gry na gitarze, a pod koniec wakacji zajęcia instrumentalne - nauka gry na gitarze - wokalnymi.

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM zajęć w czasie wakacji znajduje się w zakładce zajęcia, zajęcia w czasie ferii/wakacji.

Natomiast wszelkie informacje nt. NABORU NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 zostały przeniesione do zakładki zajęcia, rekrutacja na zajęcia MDK, rok szk. 2015/2016.

Zapraszamy na SPEKTAKL JUBILEUSZOWY!

 


 

ZAKTUALIZOWANY harmonogram rekrutacji na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem naboru
na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016:
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Przyjmowanie deklaracji na kontynuację zajęć

do 12.06

---------------------------

2.

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na zajęcia oraz przyjmowanie wniosków  kandydatów wraz z załącznikami ustawowymi

15.06 - 26.06

17.08 - 21.08

3.

Organizacja badań uzdolnień kierunkowych dla kandydatów

29.06 - 30.06

24.08 - 25.08

4.

Ogłoszenie wyników badań uzdolnień kierunkowych oraz weryfikacja ilości wolnych miejsc

01.07

26.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

02.07

27.08

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.07

28.08

7.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Komisja rekrutacyjna:

W terminie 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozpatrzenie przez dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dyrektor placówki:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania