Aktualności

Zapraszamy

 


 

P R Z E Ł O Ż O N Y termin Badania uzdolnień kierunkowych na Koło instrumentalne - nauka gry na gitarze

U W A G A!! Informujemy, że termin badania uzdolnień kierunkowych na Koło instrumentalne - nauka gry na gitarze, które miała przeprowadzić Komisja rekrutacyjna w dniu 12.03.2015 r. o godzinie 16:45 - zostaje przełożony na dzień 19.03.2015 r. Godzina nie ulega zmianie.
 
Info o odwołanych zajęciach

Przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach na bieżąco umieszczane są w zakładce zajęcia --> Informacja o odwołanych zajęciach. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę i zapoznawanie się z dodawanymi informacjami.
 Badanie uzdolnień kierunkowych przez komisję rekrutacyjną na Koło taneczne - grupa przedszkolna

Informujemy, ze badanie uzdolnień kierunkowych na Koło taneczne – grupa przedszkolna, odbędzie się w czwartek, 05.03.2015 r. o godzinie 15:30. Kandydat przygotowuje fragment choreografii – czas trwania max. 1,5 minuty. Komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje taneczne Kandydatów (poczucie rytmu, choreografię/stopień trudności choreografii, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność i pomysłowość oraz technikę tańca). Podkłady muzyczne prosimy przynieść na CD lub pendrive o godzinie 15:15. UWAGA! Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia Kandydata.
 Informacja o odwołanych zajęciach

Przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach na bieżąco umieszczane są w zakładce zajęcia --> Informacja o odwołanych zajęciach. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę i zapoznawanie się z dodawanymi informacjami.