Aktualności

Bieżące informacje o odwołanych zajeciach

Przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach na bieżąco umieszczane są w zakładce zajęcia --> Informacja o odwołanych zajęciach. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę i zapoznawanie się z dodawanymi informacjami.
  

CASTING do zespołu tanecznego APLAUZ

Wszystkim, którzy złożyli karty zgłoszenia do zespołu tanecznego APLAUZ (bądź zrobią to jutro 22.09.2015, do godziny 12:00), przypominamy, że w dniu jutrzejszym, o godzinie 15:00 odbędzie się casting do zespołu.

Kryteria oceny:

Każdy Kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość

Podkłady muzyczne prosimy przynieść na płycie CD lub pendrive w dniu castingu o godzinie 14:45.

UWAGA!

- Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
- W castingu mogą brać udział duety i grupy max. do 5 osób.
- Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia Kandydata.
- Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie min. 125/150 pkt.

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

Pierwsze zajęcia zakwalifikowanych uczestników odbędą się bezpośrednio po castingu!


 

Koło "Artystyczna Akademia Skrzata" - zmiana terminu zajęć

Informujemy, że zmianie ulega dzień realizacji zajęć Koła "Artystyczna Akademia Skrzata". Zajęcia będą realizowane nie w środy, tylko w czwartki. Godzina zajęć nie ulega zmianie. Zmiana obowiązuje od dnia 24.09.2015 r. i została ujęta w harmonogramie zajęć.
 
Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2015/2016 w postępowaniu bieżącym

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza
nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca
na zajęcia w roku szkolnym 2015 / 2016


Lp.

Koło

Grupa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC


1  
 

 „Artystyczna Akademia Skrzata”

 (Dzieci w wieku 5-6 lat)

9

2  

 „Gimnastyka buzi i języka”

 przedszkolna  (5-latki)

5

 młodsza  (dzieci w wieku kl. I-III Szk. Podst.)

 3  

 Instrumentalne – nauka gry na gitarze  

 początkująca;

 (dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 1

 zaawansowana;

 (dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

9


4  
 

 Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

 (dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

2


5  
 

 Instrumentalne – nauka gry na flecie

 (dzieci w wieku I-VI kl. SP)

 1


6  
 

 Instrumentalne – nauka gry na pianinie

 (dzieci w wieku SP)

 2


7  
 

 Taneczne

 przedszkolna  (5-latki)

7


8  
 

 Zespół taneczny APLAUZ

 (dzieci i młodzież w wieku 9- 18 lat)

8

9  

 Plastyczne

 przedszkolna  (5-latki)

7

 młodsza  (dzieci w wieku I-V kl. Szk. Podst.)

 4 

 starsza 
 (VI kl. Szk.Podst., gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

 1


10  
 

 „Akademia Kreatywności”

 młodsza (dzieci w wieku I - III kl. Szk.Podst.)

5


11  
 

 Wokalne

 starsza (młodzież ze szkół gimnazjalnych
 i ponadgimnazjalnych)


12  
 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (młodzież od 13 roku życia)

9

Jeśli jakieś Koło zajęciowe (lub jego grupa wiekowa) nie zostało uwzględnione w tabeli, jest to równoznaczne z brakiem wolnych miejsc na to Koło.

Informujemy, że o przyjęciu (oprócz zespołu tanecznego APLAUZ) decyduje kolejność zgłoszeń.

 

A K T U A L I Z A C J A: 

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - nauka gry na gitarze- gr. początkująca
- instrumentalnego - nauka gry na flecie
- plastycznego - gr. starsza
- instrumentalnego - nauka gry na pianinie
- plastycznego - gr. młodsza
- wokalnego - gr. starsza 
- "Gimnastyka Buzi i Języka" - gr. młodsza 

niestety nie ma już wolnych miejsc.
 Zmiana godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze

Informujemy o zmianie godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze, prowadzonych przez p. Elizę Rozwadowską. W środy zajęcia odbywać się będą o godzinie 14:30 - 15:15. Godziny zajeć w pozostałe dni nie ulegają zmianie. Zmiana została ujęta w harmonogramie zajęć.

AKTUALIZACJA: środy, godz. 14:15 - 15:00