Aktualności

"ARTYSTYCZNA AKADEMIA SKRZATA"

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 6 lat na zajęcia Koła "Artystyczna Akademia Skrzata".

W ramach zajęć dzieci będą rozwijać zdolności manualne i artystyczne, poznawać zabawy ruchowe i taneczne, ćwiczyć koordynację ruchową, artykulację i posługiwanie się głosem, a także rozwijać swoją kreatywność. Podczas zajęć dzieci będą twórczo spędzać czas, gdyż zajęcia zaplanowano tak, by przez zabawę stymulować wszystkie sfery rozwojowe dziecka.

Karta zgłoszenia na zajęcia dostępna jest w sekretariacie MDK przy ul. Harcerskiej 1 oraz do pobrania ze strony internetowej, w zakładce zajęcia, rekrutacja na zajęcia MDK.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie MDK w dniach od 27.10 - 07.11.2014 r.
 


Koło gier planszowych

Zapraszamy dzieci w wieku 5 - 12 lat na zajęcia w ramach nowo powołanego Koła w Młodzieżowym Domu Kultury, tj. Koła gier planszowych.

Spotkania z grami planszowymi dają okazję do miłego spędzania wolnego czasu. Jednocześnie stanowią alternatywę dla gier komputerowych. Dają możliwość tworzenia różnorakich kontaktów interpersonalnych. Rozwijają zdolności manualne, umiejętności logicznego myślenia oraz współpracy w grupie. Wszystkie zainteresowane dzieci serdecznie zapraszamy.

Zajęcia odbywać się będą w MDK w poniedziałki i środy w godzinach 15:30 - 18:30

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie MDK lub do pobrania ze strony internetowej, w zakładce zajęcia - rekrutacja na zajęcia MDK. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie MDK w dniach 27.10 - 07.11.2014 r.


Aktualizacja harmonogramu zajęć MDK w roku szkolnym 2014/2015

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem zajęć MDK w roku szkolnym 2014/2015. Zmiany dotyczą Kół:

- wokalnego

- instrumentalnego - nauka gry na skrzypcach

- solfeż (nauka czytania nut głosem)


 

C A S T I N G do zespołu tanecznego MDK "APLAUZ"!

W dniu 20.10.2014 r. (poniedziałek) o godz. 15:45 w pracowni tanecznej odbędzie się c a s t i n g do ZESPOŁU TANECZNEGO MDK "APLAUZ"Zapraszamy solistów, duety oraz zespoły. Karty zgłoszeniowe wszystkich zainteresowanych (dzieci od 8 lat, młodzież ucząca się) przyjmowane będą w dniach od 13.10 do 17.10.2014 r. do godziny 16:00. Karta zgłoszeniowa dostępna jest w sekretariacie MDK lub do pobrania ze strony internetowej. Nie dostarczenie karty zgłoszenia do 17.10.2014 r. wyklucza możliwość brania udziału w castingu! 

Kryteria oceny kandydata do zespołu tanecznego "Aplauz" w MDK w roku szkolnym 2014/2015:
Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji będzie przyznawał punkty na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość
 
Podkłady muzyczne prosimy przynieść na płycie CD lub pendrive w dniu castingu o g.15:30.
 
UWAGA! Komisja zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.
 
Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.


01.10.2014 r. - zajęcia Koła tanecznego zostały odwołane

Informujemy, że w dniu 01.10.2014 r., zajęcia Koła tanecznego zostały odwołane.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach umieszczane są w zakładce zajęcia --> Informacja o odwołanych zajęciach. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę i zapoznawanie się z dodawanymi na bieżąco informacjami.