Aktualności

EGZAMIN NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ - NIE ODBĘDZIE SIĘ

Wszystkich zainteresowanych zdawaniem egzaminu na kartę motorowerową informuję, iż z powodu ograniczenia czasowego służb Policji, niemożliwe było ustalenie kolejnego terminu egzaminu do dnia 19.01.2013 r. W związku z tym z przykrością informuję, że egzamin, który odbył się 13.12.2012 r. był ostatnim terminem egzaminu.

                                                      - mgr Bogusław Chroboczek, nauczyciel prowadzący koło