Aktualności

Nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2015/2016 - postępowanie bieżące

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącymna wolne miejsca 

na zajęcia w roku szkolnym 2015 / 2016

Lp.

Koło

Grupa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 (Dzieci w wieku 5-6 lat)

2

2

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnaz.)

1

3

Instrumentalne – nauka gry na pianinie

(dzieci w wieku I-VI SP)

 1 

4

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 13 roku życia)

6

5

Wokalne

młodsza
(dzieci w wieki I-VI kl. SP)

 2 

starsza
(młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

1

6

„Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna (5-latki)

 1 

Jeśli jakieś Koło zajęciowe (lub jego grupa wiekowa) nie zostało uwzględnione w tabeli, jest to równoznaczne z brakiem wolnych miejsc na to Koło.

 

 

Informujemy, że o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie MDK.

 
 

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, ze na zajęcia Kół:

Gimnastyka buzi i języka - gr. przedszkolna (17.05.2016)

wokalnego - gr. młodsza (18.05.2016)

- instrumentalne - nauka gry na pianinie (01.06.2016)

nie ma już wolnych miejsc.