Aktualności

Nabór na zajęcia MDK w roku szkolnym 2016/2017 - DEKLARACJE KONTYNUACJI

W związku z rozpoczęciem procedury naborowej na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach na kolejny rok szkolny, prosimy rodziców/opiekunów prawnych dotychczasowych uczestników zajęć o złożenie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach MDK w roku szkolnym 2016/2017.

Deklaracje dostępne są u opiekunów kół oraz w sekretariacie placówki. Wypełnione druki przyjmowane są do dnia 06.06.2016 roku w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy :)