Aktualności

DEKLARACJE KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w roku szk. 2016/2017

P R Z Y P O M I N A M Y  rodzicom/prawnym opiekunom dotychczasowych uczestników zajęć MDK o złożeniu DEKLARACJI KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje dostępne są u nauczycieli prowadzących Koła oraz w sekretariacie MDK. Wypełnione druki przyjmowane będą do dnia 06.06.2016 r. w sekretariacie MDK.