Aktualności

Rekrutacja na zajęcia MDK w postępowaniu bieżącym

Świętochłowice, 29.08.2016 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

„Gimnastyka buzi i języka”

młodsza 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

starsza 
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

2

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

(Dzieci od 7 lat)

 15 

3

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(Dzieci od 7 lat)

1

4

Instrumentalne – nauka gry na flecie

(Dzieci od 7 lat)

 1 

5

Taneczne

starsza 
(młodzież od 13 lat)

 1 

6

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 9 lat)

4

7

Plastyczne

starsza 
(młodzież od 12 lat)

 4 

8

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

10

9

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(Młodzież od 13 lat)

14

10

Koło modelarskie

(Młodzież od 13 lat)

15

 

Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą
w sekretariacie MDK  od września. Przypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu  bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowi Formacja taneczna CHEERLEADERKI, do której zostanie przeprowadzony casting.


Karty zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie MDK.A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- tanecznego - gr. starsza (01.09.2016)

- instrumentalnego - nauka gry na flecie (07.09.2016)

- plastycznego - gr. starsza (08.09.2016)

- instrumentalnego - nauka gry na gitarze (14.09.2016)

nie ma już wolnych miejsc.