Aktualności

Nabór na zajęcia MDK w roku szkolnym 2016/2017 w postępowaniu bieżącym

Świętochłowice, 07.10.2016 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

  „Gimnastyka buzi i języka”

młodsza 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

6

starsza 
(dzieci w wieku 7-9 lat)

 4

 2 

  Instrumentalne – nauka gry na gitarze

(Dzieci od 7 lat)

 1 

  Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(Dzieci od 7 lat)

1

  Instrumentalne – nauka gry na pianinie

(Dzieci od 7 lat)

 2 

  Akademia Kreatywności – gr. młodsza

(Dzieci w wieku 7-9 lat)

 1 

  Akademia Kreatywności – gr. starsza
– gr. ceramiki artystycznej

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

2

  Akademia Kreatywności – gr. starsza
– gr. rękodzieła

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

 1 

  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 9 lat)

5

  Zespół taneczny APLAUZ

(Dzieci od 9 lat)

1

10 

  Zespół artystyczny MELOMANIACY

(Młodzież od 13 lat)

10

11 

  Taneczne – gr. starsza

(Młodzież od 13 lat)

3

12 

  Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

10

13 

  Modelarskie

(Młodzież od 13 lat)

14

14 

  Teatralne

(dzieci w wieku 8-12 lat)

1

 

Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą
w sekretariacie MDK. Przypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu  bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowi Formacja taneczna CHEERLEADERKI oraz Zespół taneczny APLAUZ, do których zostanie przeprowadzony casting.


Karty zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie MDK.

 

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - nauka gry na pianinie (07.10.2016)

- Akademia Kreatywności - gr. młodsza (10.10.2016)

- Akademia Kreatywności - gr. starsza - gr. rękodzieła (10.10.2016)

- instrumentalnego - nauka gry na gitarze (11.10.2016)

nie ma już wolnych miejsc.