Aktualności

CASTING - Formacja taneczna CHEERLEADERKI

Zapraszamy na C A S T I N G do Formacji tanecznej CHEERLEADERKI, 
który odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. (środa) o godzinie: 16:30. 

Karty zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 11.10. do godziny 16:30.

Uwaga! Brak zgłoszenia do dn. 11.10. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!

 

Kryteria oceny:

I ETAP:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) akrobatyka
4) wyraz sceniczny
5) poczucie rytmu
6) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 
 

II ETAP - część warsztatowa

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

 
UWAGA!

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata