Aktualności

Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2016/2017 - postępowanie bieżące

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2016 / 2017


 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 „Gimnastyka buzi i języka”

młodsza 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

 starsza 
(dzieci w wieku 7-9 lat)

4

 Akademia Skrzata – gr. plastyczna

(Dzieci w wieku 5-6 lat)

 3 

 Akademia Skrzata – gr. muzyczna

(Dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

 Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(Dzieci od 7 lat)

2

 Akademia Kreatywności – gr. młodsza

(Dzieci w wieku 7-9 lat)

 1 

 Akademia Kreatywności – gr. starsza
– gr. ceramiki artystycznej

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

4

 Plastyczne – gr. młodsza

(Dzieci w  wieku 7-11 lat)

 1 

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 9 lat)

4

 Zespół taneczny APLAUZ

(Dzieci od 9 lat)

1

10 

 Taneczne

Młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

 2 

Starsza
(Młodzież od 13 lat)

4

11 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(Młodzież od 13 lat)

7

12 

 Wokalne

Starsza
(młodzież od 13 lat)

7

13 

 Modelarskie

(Młodzież od 13 lat)

9

14 

 Teatralne

(Dzieci w wieku 8-12 lat)

1


Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami)
 kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK. Przypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu  bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowi Formacja taneczna CHEERLEADERKI oraz Zespół taneczny APLAUZ, do których zostanie przeprowadzony casting.


Karty zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie MDK.


A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- Akademia Skrzata - gr. muzyczna (09.11.2016)

- plastyczne - gr. młodsza (14.11.2016)

- taneczne - gr. młodsza (15.11.2016)

- Akademia Skrzata - gr. plastyczna (21.11.2016)

- Akademia Kreatywności - gr. młodsza (21.11.2016)

nie ma już wolnych miejsc.