Aktualności

Zmiana godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze

Informujemy o zmianie godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze, prowadzonych przez p. Elizę Rozwadowską. We wtorki zajęcia odbywać się będą w godzinach 13:30 - 16:30, natomiast w czwartki od 14:30-16:00. Godziny zajęć w poniedziałki nie ulegają zmianie. Zmiana została ujęta w harmonogramie zajęć.