Aktualności

FORMACJA TANECZNA C H E E R L E A D E R K I - CASTING!

Zapraszamy na casting w dniu 29.03.2017 o godzinie: 16:00 - zgłoszenia prosimy składać do dniu 28.03. do godz. 15:00. Uwaga! Brak zgłoszenia do dniu 28.03. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!

 

Kryteria oceny kandydata na zajęcia formacji tanecznej "CHEERLEADERKI" w MDK w roku szkolnym 2016/2017:

ETAP I:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) akrobatyka
4) wyraz sceniczny
5) poczucie rytmu
6) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. 

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD


ETAP II - CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut. 

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.

Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata