Aktualności

Komisje rekrutacyjne

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

Szanowni Państwo, po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018, informujemy, o przeprowadzenie BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH przez Komisje rekrutacyjną dla kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia na następujące Koła zajęć:

- Zespół fletowy

- Koło instrumentalne – pianino

- Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

- Koło Akademia Kreatywności” – gr. starsza

- Koło taneczne – gr. młodsza

- Koło taneczne – gr. starsza

- Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza

- Zespół taneczny APLAUZ – gr. starsza

- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

W związku z tym, umieszczamy poniżej informacje nt. terminów spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteriów oceny kandydata podczas badania uzdolnień kierunkowych.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli karty zgłoszenia na pozostałe Koła zajęć (na które był prowadzony nabór), zostali przyjęci. Wyniki badań uzdolnień kierunkowych, a także imienne listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane w terminie wskazanym w harmonogramie naboru.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - pianino 
30.06.2017 r. (piątek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- umiejętność powtórzenia dźwięku głosem
- badanie predyspozycji manualnych

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
30.06.2017 r. (piątek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu i słuch muzyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
- wykonanie przez ucznia dowolnego utworu muzycznego na flecie (na pamięć lub z nut)

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Akademia Kreatywności – gr. młodsza 
30.06.2017 r. (piątek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

-  umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami malarskimi,
-  znajomość podstawowych technik malarskich i rysunkowych,
-  umiejętność myślenia przestrzennego,
-  umiejętność pracy w grupie,
-  kreatywność i ekspresja twórcza,
-  prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego,
-  cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań

Skala ocen 1-14

Każda umiejętność – 2 punkty

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Akademia Kreatywności – gr. starsza 
30.06.2017 r. (piątek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami malarskimi,
- znajomość podstawowych technik malarskich i rysunkowych,
- umiejętność myślenia przestrzennego,
- umiejętność pracy w grupie,
- kreatywność i ekspresja twórcza,
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego,
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań

Skala ocen 1-14

Każda umiejętność – 2 punkty

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. starsza 
Koło taneczne – gr. młodsza 
30.06.2017 r. (piątek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

- kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD  

UWAGA!
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza

30.06.2017 r. (piątek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA!
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
30.06.2017 r. (piątek), godz. 17:15
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

- tempo uczenia się

- technika tańca i elementów akrobatycznych

- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

 UWAGA!

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.