Aktualności

Wyniki BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - pianino 
Przeprowadzone w dniu 30.06.2017 r. (piątek), o godz. 16:00
Osoby przyjęte do Koła instrumentalnego - pianino:
1. Modrzejewska Aurelia


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
Przeprowadzone w dniu 30.06.2017 r. (piątek) o godz. 16:00
Osoby przyjęte do Zespołu fletowego:
1. Przybylska Katarzyna

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Akademia Kreatywności – gr. młodsza
:
Przeprowadzone w dniu 30.06.2017 r. (piątek), o godz. 16:30
Osoby przyjęte do Koła Akademia Kreatywności – gr. młodsza:
1. Nowak Alicja
2. Remiorz Julia
3. Grzywa Weronika
4. Jonczyk Wojciech

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Akademia Kreatywności – gr. starsza 
Przeprowadzone w dniu 30.06.2017 r. (piątek), o godz. 16:30
Osoby przyjęte do Koła Akademia Kreatywności – gr. starsza:
Brak

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. starsza 
Koło taneczne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 30.06.2017 r. (piątek), o godz. 17:15
Osoby przyjęte do Koła tanecznego – gr. młodsza:
1. Różyczka Anna
2. Remiorz Julia
3. Witkowska Alicja
4. Sichma Kaja
5. Majer Wiktoria
6. Foryś Martyna

Osoby przyjęte do Koła tanecznego – gr. starsza
1. Loska Oliwia


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza

Przeprowadzone w dniu 30.06.2017 r. (piątek), o godz. 17:15
Osoby przyjęte do Zespołu tanecznego APLAUZ – gr. młodsza:
1. Wolny Agata

Osoby przyjęte do Zespołu tanecznego APLAUZ – gr. starsza:
1. Loska Oliwia

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
30.06.2017 r. (piątek), godz. 17:15
Osoby przyjęte do Formacji tanecznej CHEERLEADERKI:
1. Loska Oliwia