Aktualności

Przyjmowanie kart zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Przypominamy, że karty zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 25.08.2017 r. do godziny 15:00.