Aktualności

Komisje rekrutacyjne - postępowanie uzupełniające

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
postępowanie uzupełniające

 

                Szanowni Państwo, po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018, w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym, informujemy o konieczności przeprowadzenia BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH przez Komisje rekrutacyjne dla kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia na następujące Koła zajęć:

- Zespół fletowy

- Zespół artystyczny MELOMANIACY

- Koło instrumentalne – gitara

- Koło taneczne – gr. młodsza

- Koło wokalne – gr. młodsza

- Koło teatralne

W związku z tym, umieszczamy poniżej informacje nt. terminów spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteriów oceny kandydata podczas badania uzdolnień kierunkowych.

Wyniki badań uzdolnień kierunkowych, a także imienne listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane w terminie wskazanym
w harmonogramie naboru.

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu i słuch muzyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolny utwór muzyczny na flecie (na pamięć lub z nut)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:00
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- umiejętność powtórzenia dźwięku głosem
- badanie predyspozycji manualnych

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. młodsza 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:30
Kryteria oceny kandydata:

- kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD  

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. młodsza 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

 --------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 19:15
Kryteria oceny kandydata:

- poruszanie się na scenie , „obycie ze sceną”
- dykcja
- emisja głosu
- interpretacja
- kreatywność
- spontaniczność
- predyspozycje aktorskie
Kandydat prezentuje przygotowany wcześniej wierszyk lub fragment dowolnego tekstu