Aktualności

Przebieg rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
postępowanie uzupełniające

WYNIKI BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

 

                Szanowni Państwo, poniżej podajemy wyniki badań uzdolnień kierunkowych, przeprowadzonych w dniu 29.08.2017 r.w rmach rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:  

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 16:00
Osoby przyjęte do zespołu fletowego:

1. Bacior Olga
2. Dusza Wiktoria
3. Kukiełka Nadia
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata

-------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:00
Osoby przyjęte do zespołu artystycznego MELOMANIACY:

1. Zimnol Michał

-------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:30
Osoby przyjęte do Koła instrumentalnego - gitara:

1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Gawenda Jadwiga

 -------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:30
Osoby przyjęte do Koła tanecznego – gr. młodsza:

1. Szymańska Alicja

 -------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Osoby przyjęte do Koła wokalnego - gr. młodsza:

1. Szymańska Alicja

------------- 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 19:15
Osoby przyjęte do Koła teatralnego:
Brak

 

W związku z powyższym, Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach podaje WYNIKI WERYFIKACJI wolnych miejsc po I etapie postępowania uzupełniającego:

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

2

Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

3

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

1

4

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

5

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

3

6

Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

1

7

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

14

8

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

8

9

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

5

11

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9


Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1.

Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2.

Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3.

Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4.

Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5.

Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 

Informujemy, że kolejna weryfikacja wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynikający z niej NABÓR W POSTĘPOWANIU BIEŻĄCYM, BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl