Aktualności

Nabór w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów spoza powiatu Świętochłowice, którzy złożyli karty zgłoszenia w dniach 21.08-25.08.2017 r.

Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1  

  Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2  

  Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3  

  Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4  

  Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5  

  Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 
Informujemy, że Komisje rekrutacyjne na Koło wokalne - gr. starsza oraz do Zespołu artystycznego MELOMANIACY odbędą się kolejno:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)
----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. starsza 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

----------


Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na Koło plastyczne - gr. przedszkolna oraz Koło taneczne - gr. przedszkolna, w związku z wolnym miejscem, została przyjęta.

Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na zajęcia do zespołu fletowego, została przyjęta.

Kandydatki, które złożyły karty zgłoszenia na Koło instrumentalne - gitara oraz Koło taneczne - gr. młodsza, w związku z brakiem wolnych miejsc, niestety nie zostały przyjęte.