Aktualności

Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu bieżacym

 

                                                                                                                                                Świętochłowice, 16.10.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 12 lat)

 1 

 3 

 Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 14 lat)

 7

 5 

 Wokalne

młodsza
(młodzież od 7-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 13 lat)

 2 

 Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

5

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

13

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

 8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10 

 Instrumentalne - gitara

(Dzieci od 7 lat)

 1 

11 

 Instrumentalne - flet

(Dzieci od 7 lat)

3

12 

 Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

4

13 

 Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9

 

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDKPrzypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 

----------------------------------------------

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - gitara (16.10.2017)

- wokalnego - gr. starsza (16.10.2017)

- tanecznego - gr. przedszkolna (17.10.2017)

- plastycznego - gr. przedszkolna (18.10.2017)

- plastycznego - gr. starsza (19.10.2017)

- "Akademia Kreatywności" - ceramika - gr. młodsza (23.10.2017)

nie ma już wolnych miejsc.