Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

                                                                                                                                                     Świętochłowice, 08.12.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym


Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Taneczne

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-12 lat)

   7

 starsza
 (młodzież od 13 lat)

   3

 Plastyczne

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-11 lat)

   4

 Akademia Kreatywności

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

   3

 Akademia Kreatywności - ceramika

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

   7

 Teatralne

 (dzieci w wieku 8-14 lat)

   4

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (młodzież od 15 lat)

   13

 Zespół taneczny APLAUZ

 młodsza
 (dzieci od 10-13 lat)

   3

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

   6

 8 

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (Dzieci od 10 lat)

   3

 Zespół fletowy

 (Dzieci w wieku 7-14 lat)

   2

10 

 Modelarskie

 młodsza – ORIGAMI
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

   3

 starsza
 (dzieci od 10 lat)

   9

 

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDKPrzypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI