Aktualności

Przedłużony nabór na Koło taneczne oraz instrumentalne - gitara

Ze względu na brak skutecznego naboru na Koło taneczne - gr. młodsza, informujemy, że spotkanie z komisją rekrutacyjną zostanie powtórzone w dniu 09.04.2018 r. o godzinie 17:30. W związku z tym, do dnia 06.04.2018 r. można składać kartę zgłoszenia na to Koło.

Podobnie w przypadku Koła instrumentalnego - gitara. Spotkanie z komisją rekrutacyjną zostało przełożone na dzień 10.04.2018 r. na godz. 17:00, dlatego do dnia 06.04.2018 r. przyjmowane będą karty zgłoszenia na to Koło. 

 

Poniżej informacje na temat kryteriów oceny kandydata:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza
09.04.2018 r. (czwartek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 22/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

-------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - gitara 
10.04.2018 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu)
- umiejętność powtórzenia dźwięku głosem
- badanie predyspozycji manualnych