Aktualności

DEKLARACJE KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w roku szk. 2018/2019

Przypominamy obecnym uczestnikom zajęć MDK o składaniu deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w roku szk. 2018/2019.

Deklaracje dostępne są w sekretariacie MDK oraz u nauczycieli prowadzących Koła zajęciowe. Uzupełnione deklaracje przyjmowane będą do dnia 30.05.2018.