Aktualności

Nabór w postępowaniu uzupełniającym na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019

  • Drukuj

 

Świętochłowice, 13.08.2018 r.



Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu   u z u p e ł n i a j ą c y m
na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

1  

  Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

2  

  Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

3  

  Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

8

starsza
(młodzież od 14 lat)

6

4  

  Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

5  

  Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

2

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

6  

  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

6

7  

  Instrumentalno-wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

6

starsza
(młodzież od 13 lat)

12

8  

  Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

5

9  

  Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

14

10  

  Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

15

11  

  Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

3

12  

  Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

3

13  

  Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

8


         
Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019.

Przypominamy, że w związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

          Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 13.08-24.08.2018 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne).

          Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html