Aktualności

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019 w postępowaniu bieżącym

                                                                                                                                                Świętochłowice, 11.10.2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC


 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

2

młodsza
(dzieci w wieku 7-11 lat)

1


 Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

1

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

5


 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 9-13 lat)

8

starsza
(młodzież od 14 lat)

6


 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 12 lat)

6


 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

9


 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

8

 7 

 Instrumentalno-wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

2


 Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

2

starsza
(młodzież w wieku od 13 lat)

12


 Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

5

10 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

14

11 

 Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

11

12 

 Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

3

13 

 Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

1

14 

 Zespół fletowy

(dzieci od 7 lat)

3

14 

 Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

7

           
         Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca w roku szkolnym 2018/2019. Przypominamy, że w związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

         Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 12.10 - 19.10.2018 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne). Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

         Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

A K T U A L I Z A C J A: UWAGA! Pojawiły się wolne miejsca naborowe na Koło taneczne - gr. przedszkolna. Zapraszamy.