Aktualności

JARMARK ŚWIĄTECZNY

 • Drukuj

Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza
na JARMARK ŚWIĄTECZNY do Krakowa
oraz do PARKU ŚW. MIKOŁAJA w Zatorze!

Plakat

 1. Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w sekretariacie MDK. Przy zapisie należy uiścić opłatę, podać imię i nazwisko uczestnika wycieczki, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer tel. kontaktowego oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem wycieczki;
 2. Od NIEPEŁNOLETNICH uczestników wycieczki wymagana jest zgoda rodzica na udział w wyjeździe:

  - jeśli opiekunem jest rodzic, zobowiązany jest do  wypełnienia stosownego oświadczenia (dostępnego tutaj),
  - jeśli opiekunem jest inna pełnoletnia osoba, rodzic zobowiązany jest wypełnić zgodę na udział dziecka w wycieczce (dostępna tutaj) oraz oświadczenie (dostępne tutaj); 
   
 3. Dzieci do lat 10 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
 4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wycieczki (dostępny tutaj).