Aktualności

FERIE 2019 w MDK!

Szanowni Państwo, informujemy, że Młodzieżowy Dom Kultury, jak co roku, będzie organizował zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach wiekowych: młodsza - dla dzieci od lat pięciu do ukończenia 4 klasy Szkoły Podstawowej oraz starsza, skupiająca dzieci i młodzież od piątej klasy SP.

W ofercie znajdą się zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne, wokalne, taneczne, teatralne, musicalowe czy kulinarne. Oczywiście pamiętaliśmy także o ulubionych wycieczkach niespodziankach!

Warunkiem udziału jest dostarczenie karty zgłoszenia/zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach wraz z załącznikami (druk dostępny będzie w sekretariacie MDK).

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą osobiście, w sekretariacie, od czwartku, 31.01.2019 r., wtedy też udostępniony zostanie harmonogram zajęć. Informujemy, że zapisy prowadzone będą w cyklu tygodniowym - nie wybiórczo, na konkretne zajęcia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na "wycieczki niespodzianki" prowadzone będą odrębne zapisy. Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.