Aktualności

EGZAMIN na kartę motorowerową

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że egzamin na kartę motorowerową odbędzie się w czwartek, 13.12.2012 r. o godzinie 15:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie wypełnionego arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego. Arkusz dostępny jest w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.