Aktualności

NOWE KOŁO ZAJĘĆ W MDK!

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 wystartowało nowe Koło zajęć - KOŁO MEDIALNE! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami podanymi poniżej i, oczywiście, do udziału w zajęciach!

Kategoria wiekowa: młodzież od 13 lat

Opis zajęć: Podczas zajęć rozwijane będą między innymi dziennikarskie zainteresowania uczestników. Zadaniem Koła medialnego będzie aktywne włączenie się w imprezy odbywające się MDK, a także w wydarzenia kulturalne na terenie miasta i regionu. Uczestnicy spotkają się z różnorodnymi gatunkami dziennikarskiej wypowiedzi szkoląc swój język pisany i mówiony. Uczestnictwo w koncertach, wernisażach itp., a także tworzenie barwnych relacji z wykorzystaniem dostępnych mediów pozwoli rozwinąć zainteresowania reporterskie młodych ludzi.

Termin spotkania organizacyjnego: czwartek, 05.09.2019 r., godz. 17:00