Aktualności

FERIE 2019 w MDK! - harmonogram zajęć

Informujemy, że harmonogram zajęć feryjnych dostępny jest w zakładce zajęcia w czasie ferii/wakacji.

 


 

FERIE 2019 w MDK!

Szanowni Państwo, informujemy, że Młodzieżowy Dom Kultury, jak co roku, będzie organizował zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach wiekowych: młodsza - dla dzieci od lat pięciu do ukończenia 4 klasy Szkoły Podstawowej oraz starsza, skupiająca dzieci i młodzież od piątej klasy SP.

W ofercie znajdą się zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne, wokalne, taneczne, teatralne, musicalowe czy kulinarne. Oczywiście pamiętaliśmy także o ulubionych wycieczkach niespodziankach!

Warunkiem udziału jest dostarczenie karty zgłoszenia/zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach wraz z załącznikami (druk dostępny będzie w sekretariacie MDK).

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą osobiście, w sekretariacie, od czwartku, 31.01.2019 r., wtedy też udostępniony zostanie harmonogram zajęć. Informujemy, że zapisy prowadzone będą w cyklu tygodniowym - nie wybiórczo, na konkretne zajęcia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na "wycieczki niespodzianki" prowadzone będą odrębne zapisy. Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.

 
Nabór w postępowaniu bieżącym na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC


  Plastyczne

 przedszkolna
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

5

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-11 lat)

1

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

1


  Akademia Kreatywności

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

1

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

6


  Akademia Kreatywności - ceramika

 młodsza
 (dzieci w wieku 9-13 lat)

4

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

4


  Taneczne

 przedszkolna
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

5

 młodsza I
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

3

 młodsza II
 (dzieci w wieku 10-12 lat)

7

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

6


  Zespół taneczny APLAUZ

 młodsza
 (dzieci od 10-13 lat)

1

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

9


  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (dzieci od 10 lat)

9


  Wokalne

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-12 lat)

2

 starsza
 (młodzież w wieku od 13 lat)

12


  Teatralne

 (dzieci w wieku 10-14 lat)

4


  Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (młodzież od 13 lat)

12

10 

  Instrumentalne – gitara

 (dzieci od 7 lat)

10

11 

  Instrumentalne – flet

 (dzieci od 7 lat)

2

12 

  Zespół fletowy

 (dzieci od 7 lat)

3

13 

  Modelarskie

 młodsza – ORIGAMI
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

6

 starsza
 (dzieci od 10 lat)

7

14 

  Gier planszowych

 młodsza
 (dzieci w wieku 10-15 lat)

10

 starsza
 (młodzież od  16 lat)

10

15 

  Młody przyrodnik

 (dzieci w wieku 10-15 lat)

10

 

            Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca w roku szkolnym 2018/2019. Przypominamy, że w związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

         Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 28.01-01.02.2019 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne).

         Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK. NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Przyjmowane będą wszystkie karty, które we wskazanym terminie zostaną złożone do sekretariatu.

         Informujemy, że od 01.03.2019 r. w ofercie zajęć MDK znajdą się dwa nowe Koła, tj. Koło gier planszowych oraz Koło "Młody przyrodnik". Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć MDK oraz z zasadami naboru uczestników zajęć MDK w roku szkolnym 2018/2019.

 

UWAGA: 28.01.2019 r. (poniedziałek), kartę zgłoszenia będzie można złożyć w sekretariacie od godz. 15:00-18:00. W dniach 29.01-01.02.2019 r. karty przyjmowane będą w godz. 9:00-16:00.

 
Rekrutacja w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019

Szanowni Państwo, informujemy, że już od przyszłego tygodnia uruchomimy procedurę naborową na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019. Szczegóły, tj. wykaz wolnych miejsc oraz terminy przyjmowania kart zgłoszenia, podamy już wkrótce. Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.

 


27 Finał WOŚP w Świętochłowicach

Szanowni Państwo, informujemy, że kwota zebrana, zadeklarowana w Sztabie MDK 4960 w Świętochłowicach, 13.01.2019 r. podczas 27. Finału WOŚP to 40.123,76 zł! Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna, że byliście tego dnia z nami! Smile