Aktualności

Nabór na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019 w postępowaniu bieżącym - WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w rekrutacji w postępowaniu bieżącym na rok szkolny 2018/2019.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

           

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
POSTĘPOWANIE BIEŻĄCE

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

 

Koło plastyczne – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Lista kandydatów:

 1. Pypno Lena
 2. Putlak Martyna
 3. Rusak Lena
 4. Rudy Lena

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Pypno Lena
 2. Rusak Lena

 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – ceramika – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Lista kandydatów:

 1. Nowak Alicja
 2. Wieczorek Karolina
 3. Kucia Aurelia
 4. Łukowska Ewa

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – ceramika – gr. starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Lista kandydatów:

 1. Kubanek Beata
 2. Klimiuk Nikola
 3. Siegert Dominika

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Skonieczek Aleksandra
 2. Piętoń Magdalena

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza I

zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Nowak Alicja
 2. Kaduk Oliwia
 3. Putlak  Martyna
 4. Rusak Lena
 5. Warmiak Sandra

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza II

zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Yerofieieva Diana

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – gitara

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Bomba Milena
 2. Przedworska Magdalena

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Bomba Milena
 2. Sekuła Milena
 3. Nowakowska Martyna

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło wokalne – gr. starsza

zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów:

 1. Krajewska Aleksandra

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół artystyczny MELOMANIACY

zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów:

 1. Krajewska Aleksandra
 2. Jabcoń Alan

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło teatralne KABARETKI

zajęcia dla dzieci w wieku od 10-14 lat

Lista kandydatów:

 1. Bohn Wiktor

 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło modelarskie – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów:

 1. Yerofieiewa  Diana
 2. Klimiuk Nikola

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – pianino

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Bomba Milena
 2. Skowronek Franciszek

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

WYKAZ KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZK. 2018/2019
w postępowaniu bieżącym

kandydaci niezakwalifikowani

L.P.

Nazwisko
i Imię kandydata

Uwagi

 

Brak

 

 


Koło teatralne - zmiana terminu badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Informujemy o zmianie terminu badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na Koło teatralne.

Badanie odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. (poniedziałek), o godz. 17:30.

 


Komisje rekrutacyjne - Postępowanie bieżące rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych
POSTĘPOWANIE BIEŻĄCE REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019

 

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. przedszkolna

24.10.2018 r. (środa), godz. 16:00-16:45
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.

- kreatywność i ekspresja twórcza.

- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat.

Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

-------------------
B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H

Koło plastyczne - gr. młodsza
24.10.2018 r. (środa), godz. 16:00-16:45
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle.

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

------------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H
Koło Akademia Kreatywności - gr. młodsza
24.10.2018 r. (środa), godz. 16:00-16:45
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min. Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle.. Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza

24.10.2018 r. (środa), godz. 16:00-16:45
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min.

Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.

Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

---------------
B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza

25.10.2018 r. (czwartek), godz. 17:00

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło -wokalne – gr. starsza
2
5.10.2018 r. (czwartek), godz. 16:15

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne
24.10.2018 r. (środa), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:
- poprawność wymowy (0-5 pkt)
- warunki głosowe (0-5pkt.)
- ruch sceniczny (0-5pkt.)
- interpretacja wcześniej przygotowanego tekstu (wiersz lub dowolny fragment tekstu) (0-10 pkt.)
- wykonanie ćwiczenia aktorskiego na zadany temat (0-10pkt.)
- kreatywność, spontaniczność (0-5pkt.)

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 25/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. przedszkolna
24.10.2018 r. (środa), godz. 16:45-17:15
Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:

Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
24.10.2018 r. (środa), godz. 16:45-17:15
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani bedą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

  

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - gitara 
23.10.2018 r. (wtorek), godz. 16:
45
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- predyspozycje manualne
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
25.10.2018 r. (czwartek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny,
- dykcja
- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
Kandydat wykonuje 1 wybraną przez siebie piosenkę w języku polskim a capella lub z podkładem muzycznym (należy przynieść o ze sobą na pendrive).

Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne – pianino

25.10.2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu

- predyspozycje manualne

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło modelarskie - gr. starsza 
2
4.10.2018 r. (środa), godz. 17:30

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019 w postępowaniu bieżącym

                                                                                                                                                Świętochłowice, 11.10.2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC


 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

2

młodsza
(dzieci w wieku 7-11 lat)

1


 Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

1

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

5


 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 9-13 lat)

8

starsza
(młodzież od 14 lat)

6


 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 12 lat)

6


 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

9


 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

8

 7 

 Instrumentalno-wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

2


 Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

2

starsza
(młodzież w wieku od 13 lat)

12


 Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

5

10 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

14

11 

 Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

11

12 

 Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

3

13 

 Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

1

14 

 Zespół fletowy

(dzieci od 7 lat)

3

14 

 Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

7

           
         Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca w roku szkolnym 2018/2019. Przypominamy, że w związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

         Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 12.10 - 19.10.2018 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne). Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

         Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

A K T U A L I Z A C J A: UWAGA! Pojawiły się wolne miejsca naborowe na Koło taneczne - gr. przedszkolna. Zapraszamy. 

 


 

 

Informacja o odwołanych zajęciach MDK

Szanowni Państwo, przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach na bieżąco umieszczane są na stronie www.mdksw.pl, w zakładce: zajęcia --> informacja o odwołanych zajęciach.

Prosimy o regularne zaglądanie na stronę internetową MDK.