Aktualności

Komisje rekrutacyjne - postępowanie uzupełniające

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
postępowanie uzupełniające

 

                Szanowni Państwo, po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018, w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym, informujemy o konieczności przeprowadzenia BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH przez Komisje rekrutacyjne dla kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia na następujące Koła zajęć:

- Zespół fletowy

- Zespół artystyczny MELOMANIACY

- Koło instrumentalne – gitara

- Koło taneczne – gr. młodsza

- Koło wokalne – gr. młodsza

- Koło teatralne

W związku z tym, umieszczamy poniżej informacje nt. terminów spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteriów oceny kandydata podczas badania uzdolnień kierunkowych.

Wyniki badań uzdolnień kierunkowych, a także imienne listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane w terminie wskazanym
w harmonogramie naboru.

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu i słuch muzyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolny utwór muzyczny na flecie (na pamięć lub z nut)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:00
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- umiejętność powtórzenia dźwięku głosem
- badanie predyspozycji manualnych

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. młodsza 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:30
Kryteria oceny kandydata:

- kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD  

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. młodsza 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

 --------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 19:15
Kryteria oceny kandydata:

- poruszanie się na scenie , „obycie ze sceną”
- dykcja
- emisja głosu
- interpretacja
- kreatywność
- spontaniczność
- predyspozycje aktorskie
Kandydat prezentuje przygotowany wcześniej wierszyk lub fragment dowolnego tekstu

 


 

Przyjmowanie kart zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Przypominamy, że karty zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 25.08.2017 r. do godziny 15:00.

 
Wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 - postępowanie uzupełniajace

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza 
nabór w postępowaniu uzupełniającym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2017 / 2018 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

Taneczne

przedszkolna 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

młodsza 
(dzieci w wieku 7-12 lat)

1

2

Plastyczne

przedszkolna 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

6

starsza 
(młodzież od 12 lat)

1

3

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

1

4

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza 
(dzieci w wieku 10-13 lat)

1

starsza 
(młodzież od 14 lat)

7

5

Wokalne

młodsza 
(dzieci w wieku 7-12 lat)

1

starsza 
(młodzież od 13 lat)

8

6

Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

1

7

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

15

8

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

(dzieci od 7 lat)

4

9

Instrumentalne – nauka gry na flecie

(dzieci od 7 lat)

1

12

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza 
(młodzież od 14 lat)

8

13

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

14

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

11

15

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

10

 
Karty zgłoszenia (wraz z ewentualnymi załącznikami) przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie od 21.08.2017 do 25.08.2017. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą wszystkie karty, które w tym terminie wpłyną do sekretariatu.


W przypadku nadwyżki osób chętnym w stosunku do ilości wolnych miejsc na daje koło zajęciowe, powołana zostanie Komisja rekrutacyjna, która przeprowadzi badanie uzdolnień kierunkowych.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

25.08.2017 r. na stronie www.mdksw.pl zostanie umieszczona informacja o organizowanych komisjach rekrutacyjnych (termin i godzina powołania komisji oraz kryteria oceny kandydata) 

 
Niebezpieczny barszcz Sosnowskiego

W związku z trwającym okresem letnim umieszczamy informacje dotyczące barszczu Sosnowskiego. 

 


Rekrutacja w postępowaniu podstawowym na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018. WYKAZ OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH:


KANDYDACI PRZYJĘCI NA ZAJĘCIA:

Koło Plastyczne – gr. przedszkolna
zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła plastycznego - gr. przedszkolna:
1. Suchłabowicz Bruno

2. Nawrocka Milena

3. Nowak Zuzanna

4. Gutkowska Martyna

5. Kielak Amelia

6. Słabosz Pola

7. Bohn Lena

8. Cieplewicz Nadia

9. Pośpiech Natalia

 

Koło plastyczne – gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła plastycznego – gr. młodsza:
1. Łukowska Ewa

2. Stępień Małgorzata

3. Stępień  Anna

4. Wieczorek Karolina

5. Gładych Paulina

6. Czoik Martyna

7. Dębska Kinga

8. Komander Michalina

9. Nowak Martyna

10.Modrzejewska Aurelia

11.Bacior Olga

12.Łożewska Natasza

13.Słupianek Wiktoria

14.Chrobok Liliana

 

Koło plastyczne – gr. starsza
zajęcia dla młodzieży od 12 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła plastycznego – gr. starsza:
1. Kubanek Beata

2. Kubanek Klaudia

3. Łysikowska Kamila

4. Winter Oliwia

5. Siegert Dominika

6. Tomala Aleksandra

7. Mrowiec Zuzanna

8. Mally Patrycja

9. Składkowska Justyna

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna
zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła tanecznego - gr. przedszkolna:
1. Suchłabowicz Bruno

2. Święty Natalia

3. Bomba Milena

4. Słabosz Pola

5. Bohn Lena

6. Cieplewicz Nadia

7. Gutkowska Martyna

8. Pośpiech Natalia

 

Koło taneczne – gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła tanecznego – gr. młodsza:
1. Korytko Paulina

2. Kowalski Mateusz

3. Warmiak Sandra

4. Kaczmarek Julia

5. Wolny Agata

6. Zięba Hanna

7. Spyra Marta

8. Grabarczyk Oliwia

9. Chrobok Liliana

10. Kolarczyk Julia

11. Nowak Martyna

12. Łożewska Natasza

13. Zięba Katarzyna

14. Foryś Martyna

15. Majer Wiktoria

16. Remiorz Julia

17. Witkowska Alicja

18. Sichma Kaja

19. Różyczka Anna

 

Koło taneczne – gr. starsza
zajęcia dla młodzieży od 13 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła tanecznego – gr. starsza:
1. Siegert Zuzanna

2. Legęza Edyta

3. Czaja Paulina

4. Bremer Dominika

5. Avetisyan Mariam

6. Gierat Natalia

7. Foryś Aneta

8. Seeman Martyna

9. Grzymek Nadia

10. Kwiecień Aleksandra

11. Jedynak Magda

12. Świercz Wiktoria

13. Grolik Oliwia

14. Chrobok Oliwia

15. Loska Oliwia

 

Koło wokalne – gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła wokalnego – gr. młodsza:
1. Kaczmarek Julia

2. Hajduk Patrycja

3. Łukowska Ewa

4. Gładych Paulina

5. Łukasiak Julia

6. Mokwa Karolina

7. Krypczyk Adam

8. Święty Amelia

9. Kuczek Magdalena

 

Koło wokalne – gr. starsza
zajęcia dla młodzieży od 13 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła wokalnego – gr. starsza:
1. Osadnik Sebastian

2. Witek Weronika

3. Andruszczuk Natalia

4. Woszczyńska Aneta

5. Niechwiejczyk Kinga

6. Hys Paulina

7, Seifried Katarzyna

8. Zimnol Michał

9. Buchcik Natalia

10. Tkocz Daniel

11. Tkacz Alicja

12. Piechaczek Karolina

13. Laskowska Wiktoria

14. Wojtala Małgorzata

 

Zespół taneczny „APLAUZ” - gr. młodsza
zajęcia dla dzieci od 10 lat do 13 lat
Lista kandydatów przyjętych
do Zespołu tanecznego APLAUZ:
1. Bugla Maja

2. Bomba Anna

3. Kędziora Martyna

4. Mrowiec Zuzanna

5. Kowalczyk Martyna

6. Gładych Sandra

7. Nowicka Malwina

8. Ściebura Beata

9. Wolny Agata

 

Zespół taneczny „APLAUZ” - gr. starsza
zajęcia dla młodzieży od 14 lat
Lista kandydatów przyjętych
do Zespołu tanecznego APLAUZ:

1. Legęza Edyta

2. Czaja Paulina

3. Avetisyan Mariam

4. Foryś Aneta

5. Grzymek Nadia

6. Świercz Wiktoria

7. Loska Oliwia


Formacja taneczna „CHEERLEADERKI”
zajęcia dla dzieci od 10 lat
Lista kandydatów przyjętych
do Formacji tanecznej CHEERLEADERKI:
1. Bugla Maja

2. Donerstag Aleksandra

3. Legęza Edyta

4. Avetisyan Mariam

5. Foryś Aneta

6. Grzymek Nadia

7. Mrowiec Zuzanna

8. Kowalczyk Martyna

9. Ściebura Beata

10. Świercz Wiktoria

11.Loska Oliwia

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza:
1. Łukowska Ewa

2. Gładych Paulina

3. Bomba Zofia

4. Majer Wiktoria

5. Drożdż Wiktor

6. Przybycin Zofia

7. Nowak Alicja

8. Remiorz Julia

9. Grzywa Weronika

10. Jonczyk Wojciech

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła „Akademia Kreatywności” – gr. starsza:

1. Stępień Małgorzata

2. Stępień Anna

3. Winter Oliwia

4. Hajduk Patrycja

5. Szafranek Zuzanna

6. Bomba Anna

7. Wolny Agata

8. Komander Michalina

9. Gawrońska Alicja

 

Koło „Akademia Kreatywności” – ceramika – gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła „Akademia Kreatywności” – ceramika – gr. młodsza:

1. Bugla Maja

2. Sowik Marta

3. Hajduk Patrycja

4. Blaut Ada

5. Tomala Aleksandra

6. Mrowiec Zuzanna

7. Stępień Małgorzata

8. Stępień Anna

9. Bomba Zofia

 

Koło „Akademia Kreatywności” – ceramika – gr. starsza
zajęcia dla dzieci w wieku od 14 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła „Akademia Kreatywności” – ceramika – gr. starsza:
1. Kubanek Klaudia

2. Siegert Dominika

3. Mally Patrycja

 

Koło teatralne
zajęcia dla dzieci w wieku 8-14lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła teatralnego:

1. Blaska Maria

2. Święty Paulina

3. Łukasiak Julia

4. Gawrońska Alicja

5. Sichma Kaja

6. Szafranek Zuzanna

7. Bomba Zofia

8. Krypczyk Adam

9. Remiorz Julia

10. Niechwiejczyk Kinga

11. Różyczka Anna

 

Zespół artystyczny „MELOMANIACY”
zajęcia dla młodzieży od 15 lat
Lista kandydatów przyjętych
do Zespołu artystycznego MELOMANIACY:

1. Seifried Katarzyna

2. Tkocz Daniel

3. Szustak Szymon

4. Witek Weronika

5. Osadnik Sebastian

 

Koło instrumentalne – flet
zajęcia dla dzieci od 7 lat
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła instrumentalnego – nauka gry na flecie:

1. Piontek Małgorzata

2. Bomba Zofia

3. Bacior Olga

4. Kukiełka Nadia

5. Dusza Wiktoria

6. Dylong Zuzanna

7. Dylong Judyta

8. Gargała Julia

9. Rodak Weronika

10. Szczepanek Anna

11. Przybylska Katarzyna

 

Koło instrumentalne – pianino
zajęcia dla dzieci od 7 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła instrumentalnego – nauka gry na pianinie:

1. Stępień Małgorzata

2. Stępień Anna

3. Łukasik Julia

4. Piontek Jakub

5. Piontek Małgorzata

6. Andruszczuk Kinga

7. Kukiełka Nadia

8. Przybylska Katarzyna

9. Mrowiec Zuzanna

10. Gargała Julia

11. Olejnik Maja

12. Modrzejewska Aurelia

 

Koło instrumentalne – nauka gry na skrzypcach
zajęcia dla dzieci od 7 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła instrumentalnego – nauka gry na skrzypcach:

1. Kępczyńska Zuzanna

2. Hys Paulina

3. Sekuła Milena

4. Duka Agnieszka

 

Koło instrumentalne – gitara
zajęcia dla dzieci od 7 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła instrumentalnego – nauka gry na gitarze:

1. Stępień Małgorzata

2. Stępień Anna

3. Grolik Oliwia

4. Łukasiak Julia

5. Osadnik  Sebastian

6. Knas Emilia

7. Duszak Mateusz

8. Bryłka Maja

9. Mokwa Karolina

10. Copek Piotr

11. Tkacz Alicja

12. Święty Amelia

13. Andruszczuk Natalia

14. Tokarz Jakub

15. Niechwiejczyk Kinga

16. Bochenek Zuzanna

17. Bochenek Maja

18. Bekman Zofia

19. Wieczorkowska

20. Gargała Julia

21. Olejnik Maja

22. Woszczyńska Alicja

23. Szczepanek Anna

24.Radwańska Maja

25. Tereszczuk Salomea

26. Piskorski Filip

27. Zapała Alicja

28. Wasilewski Kamil

29. Buchcik Natalia

30. Chmiel Wojciech

31. Mrowiński Tomasz

32. Sala Natalia

33. Zimnol Michał

34. Sładkowska Justyna

35. Mańka Weronika

36. Szewczyk Wiktoria

37. Rajczak Wiktoria

38. Modrzejewska Aurelia

 

Koło modelarskie – gr. młodsza (origami)
zajęcia dla dzieci od 7 lat do 9 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. młodsza ORIGAMI:

1. Krypczyk Adam

2. Chmiel Wojciech

3. Pawłowska Agnieszka

4. Jonczyk Wojciech

 

Zespół Fletowy
zajęcia dla dzieci od 7-14 lat
Lista kandydatów przyjętych
na zajęcia Zespołu fletowego:

1. Przybylska Katarzyna

 

 

KANDYDACI, KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI NA ZAJĘCIA MDK W POSTĘPOWANIU PODSTAWOWYM


Osoby, które nie zostały przyjęte na zajęcia MDK
w rekrutacji w postępowaniu podstawowym w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwisko i imię

Koło

1

Bomba Zofia

Zespół Fletowy

Koło taneczne – gr. młodsza

2

Pawłowski Michał

Koło instrumentalne - pianino

3

Chabrzyk Bartosz

Koło instrumentalne - pianino

4

Szewczyk Weronika

Koło instrumentalne - pianino

5

Sładkowski Bartłomiej

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza

6

Sładkowska Justyna

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza

7

Wieczorek Karolina

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

8

Chmiel Wojciech

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

Koło taneczne – gr. młodsza

9

Święty Amelia

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

10

Szczepanek Anna

Koło taneczne – gr. starsza

11

Adruszczuk Natalia

Koło taneczne – gr. starsza

12

Krypczyk Adam

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

13

Nowok Emilia

Koło taneczne – gr. młodsza

14

Pawłowska Agnieszka

Koło taneczne – gr. młodsza

15

Kuczek Magdalena

Koło taneczne – gr. młodsza

16

Łukowska Ewa

Koło taneczne – gr. młodsza

17

Górny Wiktoria

Koło taneczne – gr. młodsza