Aktualności

Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu bieżacym

 

                                                                                                                                                Świętochłowice, 16.10.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 12 lat)

 1 

 3 

 Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 14 lat)

 7

 5 

 Wokalne

młodsza
(młodzież od 7-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 13 lat)

 2 

 Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

5

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

13

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

 8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10 

 Instrumentalne - gitara

(Dzieci od 7 lat)

 1 

11 

 Instrumentalne - flet

(Dzieci od 7 lat)

3

12 

 Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

4

13 

 Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9

 

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDKPrzypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 

----------------------------------------------

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - gitara (16.10.2017)

- wokalnego - gr. starsza (16.10.2017)

- tanecznego - gr. przedszkolna (17.10.2017)

- plastycznego - gr. przedszkolna (18.10.2017)

- plastycznego - gr. starsza (19.10.2017)

- "Akademia Kreatywności" - ceramika - gr. młodsza (23.10.2017)

nie ma już wolnych miejsc.

 


Informacje o odwołanych zajęciach

Przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach umieszczane są w zakładce: zajęcia --> informacja o odwołanych zajęciach.
Nabór w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów spoza powiatu Świętochłowice, którzy złożyli karty zgłoszenia w dniach 21.08-25.08.2017 r.

Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1  

  Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2  

  Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3  

  Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4  

  Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5  

  Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 
Informujemy, że Komisje rekrutacyjne na Koło wokalne - gr. starsza oraz do Zespołu artystycznego MELOMANIACY odbędą się kolejno:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)
----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. starsza 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

----------


Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na Koło plastyczne - gr. przedszkolna oraz Koło taneczne - gr. przedszkolna, w związku z wolnym miejscem, została przyjęta.

Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na zajęcia do zespołu fletowego, została przyjęta.

Kandydatki, które złożyły karty zgłoszenia na Koło instrumentalne - gitara oraz Koło taneczne - gr. młodsza, w związku z brakiem wolnych miejsc, niestety nie zostały przyjęte.Tymczasowy harmonogram zajęć MDK w roku szk. 2017/2018

Przypominamy, że tymczasowy harmonogram zajęć MDK w roku szk. 2017/2018 został umieszczony w zakładce zajęcia.
Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 w postępowaniu bieżącym

Przypominamy, że kolejna weryfikacja wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynikający z niej NABÓR W POSTĘPOWANIU BIEŻĄCYM, BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl Smile