Aktualności

Budżet Obywatelski 2014

W przyszłym roku świętochłowiczanie po raz pierwszy zdecydują o wydatkach inwestycyjnych w swoich dzielnicach. Wszystko to za sprawą Budżetu Obywatelskiego, którego zadania do realizacji mieszkańcy mogą przedstawiać do 30 września br.

 

 

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania inwestycyjne, które można zrealizować w trakcie jednego roku.

Jest on również formą konsultacji społecznych, dzięki którym świętochłowiczanie określą, możliwe do wykonania przez miasto inwestycje, na które chcą przeznaczyć budżetowe pieniądze. Muszą one jednak być zlokalizowane na terenach będących własnością gminy lub na tych, którymi może dysponować.

Wybrane przez mieszkańców zadania uwzględnione zostaną w projekcie przyszłorocznego budżetu, który uchwali Rada Miejska. Obecnie obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta już pozwala świętochłowiczanom przedstawiać swoje sugestie. Mają w sumie do rozdysponowania 250 tys. zł, po 50 tys. zł na każdą dzielnicę.

 Już można składać wnioski

Propozycje zadań do realizacji, osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe w Świętochłowicach mogą składać do 30 września br. wypełniając wniosek. Dostępny jest on w Biurze Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu, a także  na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl . Zadania muszą zostać poparte podpisami co najmniej 10 osób. 

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową lub składać w Biurze Obsługi Mieszkańców pod adresem: 
Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 
41-600 Świętochłowice 
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”.

Do 30 października br. złożone wnioski przeanalizuje powołany przez prezydenta miasta Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Jak zagłosować na wybrane inwestycje?

Dla każdej dzielnicy wyłonionych zostanie pięć zadań, które zyskały największe poparcie społeczne i mogą zostać zrealizowane. W formie ankiety będą one zaprezentowane mieszkańcom na stronach www.swietochlowice.pl iwww.twoje.swietochlowice.pl .

Każdy zainteresowany wybierze  trzy spośród pięciu inwestycji, przyznając im 1, 2 lub 3 punkty, w wyniku czego powstanie ranking. Głosowanie potrwa od 16 listopada do 1 grudnia br.

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie,  należy przesyłać drogą pocztową lub składać w Biurze Obsługi Mieszkańców pod adresem: 
Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 
41-600 Świętochłowice 
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”

Po zsumowaniu głosów, najpóźniej do końca roku, ogłoszona zostanie lista zadań do realizacji. W przypadku, gdy dwie inwestycje uzyskają taką samą liczbę głosów o wyborze zadecyduje losowanie.

Uwaga! strona  www.twoje.swietochlowice.pl dostępna będzie od 11 września br.

ZARZĄDZENIE

WNIOSEK

WZÓR ANKIETY

WYKAZ WYDZIAŁÓW

HARMONOGRAM


Koło Musicalowe

Papla nabór

HARMONOGRAM ZAJĘĆ MDK W ROKU SZK. 2013/2014

 

KOŁO TANECZNE

mgr Dominika Kostrzewa

Poniedziałek

17:30 – 19:00

Grupa starsza (uczniowie szkół gimnazjalnych)

Wtorek

15:00 – 15:45

Grupa przedszkolna (dzieci w wieku 5-6 lat)

15:50 – 17:25

Grupa młodsza (uczniowie szkół podstawowych)

Czwartek

15:00 – 15:45

Grupa przedszkolna (dzieci w wieku 5-6 lat)

KOŁO PLASTYCZNE

mgr Joanna Szewczyk

Wtorek

15:50 – 16:35

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

16:40 – 18:10

Zajęcia dla grupy młodszej (szkoła podstawowa)

Środa

16:40 – 18:10

Zajęcia dla grupy młodszej (szkoła podstawowa)

Czwartek

15:00 – 15:45

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

KOŁO „ARTYSTYCZNA AKADEMIA SKRZATA”

Barbara Hartman

Poniedziałek

15:00 – 16:30

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat – grupa I

16:35 – 18:05

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat – grupa II

Czwartek

15:00 – 16:30

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat – grupa III

16:35 – 18:05

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat – grupa IV

KOŁO NAUKI GRY NA GITARZE

mgr Adam Krzyż

Wtorek

16:00 – 19:00

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Grafik zajęć ustalany indywidualnie z nayczycielem

Czwartek

17:45 – 19:15

Piątek

13:30 – 19:30

KOŁO MUSICALOWE

mgr Aleksandra Kania

Wtorek

16:00 – 19:00

WARSZTATY AKTORSKIE dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 lat

Czwartek

16:00 – 19:00

WARSZTATY MUZYCZNE dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 lat

KOŁO INSTRUMENTALNE
(nauka gry na pianinie i flecie)

mgr Aleksandra Kania

Poniedziałek

15:30 – 17:45

Uczniowie szkół podstawowych

Zajęcia indywidualne
– grafik ustalany indywidualnie
z nauczycielem

Wtorek

15:00 – 15:45

Uczniowie szkół podstawowych

Środa

15:00 – 15:45

Uczniowie szkół podstawowych

Piątek

15:00 – 15:45

Uczniowie szkół podstawowych

KOŁO TEATRALNE „DZIECIĘCY TEATR PAPLA”

mgr Aleksandra Kania

Środa

16:00 – 19:00

Zajęcia dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej

KOŁO „GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

mgr Aleksandra Wojtala

WYJĄTKOWO
10.09.2013
Wtorek

15:00 – 16:30

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-6 lat

16:30 – 18:00

Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

OD 18.09.2013 Środa

15:50 – 17:20

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-6 lat

17:25 – 19:05

Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

KOŁO MEDIALNE

mgr Sonia Kwaśny

Poniedziałek

16:40 – 18:15

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

(zajęcia odbywają się w siedzibie Śląskiej Telewizji Miejskiejw Świętochłowicach)

Środa

16:40 – 18:15

 

KOŁO INSTRUMENTALNE
(nauka gry na skrzypcach)

mgr Agnieszka Miłek

 

 

Piątek

14:15 – 15:45

zajęcia dla dzieci (od lat 6), uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

 

 

KOŁO WOKALNE

mgr Agnieszka Miłek

 

 

Poniedziałek

18:20 – 19:05

Mała estrada – grupa starsza (gimnazjum i szkoły ponadgimn.)

 

 

Wtorek

15:50 – 16:35

Mała estrada – grupa młodsza (szkoła podstawowa)

 

 

Środa

15:00 – 15:45

Mała estrada – grupa starsza (gimnazjum i szkoły ponadgimn.)

 

 

15:50 – 16:35

Mała estrada – grupa  młodsza (szkoła podstawowa)

 

 

16:40 – 19:05

Mała estrada – grupa starsza (gimnazjum i szkoły ponadgimn.)

 

 

Czwartek

15:00 – 15:45

Mała estrada – grupa młodsza (szkoła podstawowa)

 

 

16:00 – 16:45

Mała estrada – grupa  starsza (gimnazjum i szkoły ponadgimn.)

 

 

16:45 – 18:15

Konsultacje indywidualne

 

 

18:20 – 19:05

Mała estrada – grupa  młodsza (gimnazjum i szkoły ponadgimn.)

 

 

Piątek

16:40 – 17:25

Mała estrada – grupa młodsza (szkoła podstawowa)

 

 

17:30 – 19:05

Mała estrada – grupa starsza (gimnazjum i szkoły ponadgimn.)

 

 

NAUKA CZYTANIA NUT GŁOSEM (SOLFEŻ)

mgr Agnieszka Miłek

 

 

Piątek

15:50 – 16:35

Kształcenie słuchu

 

 


KOŁO INSTRUMENTALNE - nauka gry na gitarze - kolejne spotkanie organizacyjne

Informuję, że kolejne spotkanie organizacyjne Koła instrumentalnego - nauki gry na gitarze odbędzie się w poniedziałek, 09.09.2013 r., o godzinie 16:00.

                                                                                                                            - mgr Eliza Rozwadowska