Aktualności

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, informujemy, że wszelkie informacje dotyczące zajęć znajdują się w MENU w zakładce ZAJĘCIA. Znajdą tam Państwo informacje na temat O F E R T Y    Z A J Ę Ć  MDK czy H A R M O N O G R A M U    Z A J Ę Ć   MDK. Na bieżąco dodawane jest też i n f o   o   o d w o ł a n y c h   z a j ę c i a c h   oraz o   b r a k u   w o l n y c h   m i e j s c   n a   d a n e   k o ł o.  Znajdą tam także Państwo Kartę zgłoszenia na zajęcia.

Prosimy o regularne zaglądanie na stronkę MDK, zwłaszcza do zakładki ZAJĘCIA.
 


PODSUMOWANIE przesłuchań do Koła wokalnego

W castingu do Koła wokalnego, który odbył się we wtorek, 10.09.2013 w MDK, wzięło udział w sumie 7 osób: 4 osoby do grupy młodszej i 3 osoby do grupy starszej. W każdej grupie wolne były po dwa miejsca. W wyniku przesłuchań i na podstawie ocen dwuosobowej komisji (w składzie -  Aleksandra Kania i Agnieszka Miłek), do Koła wokalnego zakwalifikowały się następujące 4 osoby:

Mała estrada - GRUPA MŁODSZA:
Laskowska Wiktoria
Piechaczek Karolina

Mała Estrada - GRUPA STARSZA:
Stencel Oliwia
Woszczyńska Aneta

Gratulujemy! Proszę wymienione osoby o zgłoszenie się w tym tygodniu do p. A. Miłek w celu ustalenia planu zajęć. Pozostałe osoby automatycznie znalazły sie na liście rezerwowej. W razie zwolnienia się miejsca w Kole w ciągu semestru będziemy się z nimi kontaktować pod wskazanym w karcie zgłoszenia nr telefonu (dlatego ważne jest aby był on zawsze aktualny).

Informujemy, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, kolejny casting do Koła wokalnego przeprowadzimy na początku drugiego semestru. Informacji o tym można szukać na naszej stronie w styczniu 2014r.

Na ten moment lista uczestników koła jest zamknięta.

                                                                                                                             - mgr Agnieszka Miłek


 

Aktualizacja harmonogramu zajęć

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym harmonogramem zajęć, który znajduje się w zakładce ZAJĘCIA.


 

Budżet Obywatelski 2014

W przyszłym roku świętochłowiczanie po raz pierwszy zdecydują o wydatkach inwestycyjnych w swoich dzielnicach. Wszystko to za sprawą Budżetu Obywatelskiego, którego zadania do realizacji mieszkańcy mogą przedstawiać do 30 września br.

 

 

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania inwestycyjne, które można zrealizować w trakcie jednego roku.

Jest on również formą konsultacji społecznych, dzięki którym świętochłowiczanie określą, możliwe do wykonania przez miasto inwestycje, na które chcą przeznaczyć budżetowe pieniądze. Muszą one jednak być zlokalizowane na terenach będących własnością gminy lub na tych, którymi może dysponować.

Wybrane przez mieszkańców zadania uwzględnione zostaną w projekcie przyszłorocznego budżetu, który uchwali Rada Miejska. Obecnie obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta już pozwala świętochłowiczanom przedstawiać swoje sugestie. Mają w sumie do rozdysponowania 250 tys. zł, po 50 tys. zł na każdą dzielnicę.

 Już można składać wnioski

Propozycje zadań do realizacji, osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe w Świętochłowicach mogą składać do 30 września br. wypełniając wniosek. Dostępny jest on w Biurze Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu, a także  na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl . Zadania muszą zostać poparte podpisami co najmniej 10 osób. 

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową lub składać w Biurze Obsługi Mieszkańców pod adresem: 
Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 
41-600 Świętochłowice 
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”.

Do 30 października br. złożone wnioski przeanalizuje powołany przez prezydenta miasta Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Jak zagłosować na wybrane inwestycje?

Dla każdej dzielnicy wyłonionych zostanie pięć zadań, które zyskały największe poparcie społeczne i mogą zostać zrealizowane. W formie ankiety będą one zaprezentowane mieszkańcom na stronach www.swietochlowice.pl iwww.twoje.swietochlowice.pl .

Każdy zainteresowany wybierze  trzy spośród pięciu inwestycji, przyznając im 1, 2 lub 3 punkty, w wyniku czego powstanie ranking. Głosowanie potrwa od 16 listopada do 1 grudnia br.

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie,  należy przesyłać drogą pocztową lub składać w Biurze Obsługi Mieszkańców pod adresem: 
Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 
41-600 Świętochłowice 
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”

Po zsumowaniu głosów, najpóźniej do końca roku, ogłoszona zostanie lista zadań do realizacji. W przypadku, gdy dwie inwestycje uzyskają taką samą liczbę głosów o wyborze zadecyduje losowanie.

Uwaga! strona  www.twoje.swietochlowice.pl dostępna będzie od 11 września br.

ZARZĄDZENIE

WNIOSEK

WZÓR ANKIETY

WYKAZ WYDZIAŁÓW

HARMONOGRAM


Koło Musicalowe