Aktualności

KOŁO WOKALNE - c a s t i n g

W związku z ograniczoną ilością wolnych miejsc na Koło wokalne, zostanie zorganizowany casting, który wyłoni uczestników koła. Casting odbędzie się we wtorek, 10.09.2013 r. o godzinie 16:00.

Warunkiem uczestnictwa w castingu jest wypełnienie karty zgłoszenia na zajęcia i złożenie jej w sekretariacie MDK lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia - najpóźniej w dniu 09.09.2013 r., oraz przygotowanie jednej piosenki w języku polskim w celu wykonania jej w czasie przesłuchania.

                                                                                                                            - mgr Agnieszka Miłek 


 

Spotkania organizacyjne z nauczycielem

KOŁO INSTRUMENTALNE - nauka gry na pianinie i flecie
- spotkanie z nauczycielem, zapisy oraz ustalenie grafiku zajeć w dniu 9.09.2013 (poniedziałek) o godzinie 16:30

KOŁO MUSICALOWE
- casting 10.09.2013 (wtorek) o godzinie 17:00

KOŁO TEATRALNE Dziecięcy Teatr PAPLA 
- spotkanie z nauczycielem, zapisy w dniu 11.09.2013 (środa) o godzinie 16:30
 

                                                                                                                           - mgr Aleksandra Kania
 


 

KOŁO INSTRUMENTALNE - nauka gry na gitarze - spotkanie organizacyjne

Informuję, że spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 03.09.2013 r. o godzinie:

- dla osób grających na gitarze w stopniu zaawansowanym - 16:00

- dla osób początkujących - 16:30

                                                                                                                         - mgr Eliza Rozwadowska


 

OFERTA ZAJĘĆ MDK W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Poniżej oferta zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach w roku szkolnym 2013/2014. Zapisy na zajęcia przyjmowane będą od września w sekretariacie MDK, skąd można pobrać kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia.

 

Kategoria wiekowa uczestników

O  p  i  s     z  a  j  ę  ć

Nauczyciel prowadzący

 

 

KOŁO DZIECIĘCY TEATR PAPLA

mgr Aleksandra Kania


Klasy: II-VI szkoły podstawowej

Zajęcia teatralne dla uczniów szkół podstawowych.
Próby PAPLI to zabawa w teatr, ćwiczenia i gry aktorskie,  poznawanie różnorodnych form teatralnych (m.in. teatru lalek i teatru ruchu), tworzenie lalek teatralnych, elementów scenografii do wystawianych przedstawień, realizacja spektaklu oraz możliwość zaprezentowania efektów pracy podczas występów m.in. w placówce.


 

KOŁO INSTRUMENTALNE - pianino i flet prosty

mgr Aleksandra Kania

GRA NA FLECIE PROSTYM
I PIANINIE

Uczniowie szkół podst.

Nauka gry na pianinie i flecie prostym od podstaw.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych,  prowadzone są  indywidualnie i w małych grupach. Nauka odbywa się wg indywidualnie ustalonego grafiku. W ciągu całego roku szkolnego uczestnicy zajęć mają okazję prezentowania zdobytych umiejętności m.in. podczas koncertów w placówce.


 

KOŁO MUSICALOWE

mgr Aleksandra Kania

Młodzież
od 13 lat

Zajęcia dla młodzieży szkolnej i studenckiej. 
Musical to forma sceniczna, która łączy w sobie teatr i muzykę, dialogi i piosenki, ruch sceniczny i taniec. Każdy kto chciałby spróbować swoich sił na scenie zarówno jako wokalista jak i aktor, w grupie i indywidualnie -  znajdzie tutaj miejsce dla siebie. W ramach warsztatów aktorskich uczestnicy pracują m.in. nad własnym warsztatem teatralnym, opracowują wybrane scenariusze, ćwiczą dykcję i interpretację tekstów, ruch sceniczny. Zajęcia muzyczne skupiają się przede wszystkim na nauce poprawnej emisji głosu, pracy z mikrofonem, technicznym i artystycznym opracowywaniem wybranych utworów muzycznych indywidualnych i zespołowych, nauce śpiewu w wielogłosie - chórkach.

 

 

KOŁO WOKALNE

mgr Agnieszka Miłek

mała estrada

(gr. młodsza) Uczniowie
Szkół podst.

Zajęcia prowadzone są w grupach dwu- lub trzyosobowych; utwory wybierane są zarówno przez nauczyciela jak i według upodobań uczestników, a zwieńczeniem pracy nad konkretnym repertuarem jest możliwość wystąpienia przed publicznością podczas licznych koncertów w MDK;

mała estrada

(gr. starsza) młodzież gimnazjum oraz szkół ponadgimnazj.

Zajęcia prowadzone są w grupach dwuosobowych; realizowane są na nich zagadnienia z: podstaw prawidłowej dykcji i emisji głosu, prawidłowego oddechu w czasie śpiewu, pracy z mikrofonem oraz ruchu scenicznego; utwory wybierane są zarówno przez nauczyciela jak i według upodobań uczestników, a zwieńczeniem pracy nad konkretnym repertuarem jest możliwość wystąpienia przed publicznością podczas licznych koncertów w MDK;

 

 

KOŁO INSTRUMENTALNE – nauka gry na skrzypcach

mgr Agnieszka Miłek

GRA NA SKRZYPCACH
Dzieci od 6. lat,

uczniowie szkół podst., gimnazjów,

oraz szkół ponadgimnaz.

Nauka gry na skrzypcach - Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w parach (w zależności od liczby chętnych), umożliwiają naukę gry na skrzypcach od podstaw, lub pomoc w technice ćwiczenia na tym instrumencie dla osób uczących się już w szkołach muzycznych; warunkiem nauki gry od podstaw jest pomyślny wynik wstępnego przesłuchania (mającego na celu sprawdzenie u potencjalnego ucznia predyspozycji do gry na skrzypcach) oraz zaopatrzenie się we własny instrument.

 


KOŁO „NAUKA CZYTANIA NUT GŁOSEM”

mgr Agnieszka Miłek

Uczniowie Szkół

podst.

gimnazjalnych

ponadgimnaz.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i trwają 90 min.; będą dzielić się na dwie części: 1. teoria niezbędna dla umiejętności czytania nut głosem, 2. praktyka – polegająca na ćwiczeniach rozwijających wyobraźnię melodyczno-rytmiczną, kształcących słuch muzyczny i pozwalających na śpiew melodii z zapisu nutowego; umiejętność śpiewu z nut pozwoli w przyszłości swobodniej poruszać się w amatorskim świecie muzycznym, odczytać zaszyfrowane pismem nutowym melodie, ale też i zapisać własne kompozycje, poza tym pomoże śpiewać czyściej pod względem intonacji oraz pewniej poruszać się w śpiewie dwu- i wielogłosowym. Zajęcia będą prowadzone również w taki sposób aby przygotować osoby zainteresowane muzyką na poważnie do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej.

 

 

KOŁO MEDIALNE

mgr Sonia Kwaśny

Uczniowie szkół ponadgimnaz.

Koło medialne zaprasza pasjonatów środków przekazu do udziału w zajęciach poświęconych poznaniu pracy dziennikarzy, operatorów i montażystów „od kuchni”. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności związane z pracą przed i za kamerą. Zaznajomią się ze strukturą i pracą redakcji. Poznają zasady gromadzenia i przetwarzania informacji. Tworzyć będą krótkie formy telewizyjne. Poznają zasady montażu i pracować będą w telewizyjnym studio.


 

KOŁO INSTRUMENTALNE - nauka gry na gitarze

mgr Eliza Rozwadowska

Uczniowie szkół podst., gimnazjów
oraz szkół ponadgimnaz.

Nauka gry na gitarze od podstaw.

Wszelkich informacji udziela nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

 

KOŁO „GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

mgr Aleksandra Wojtala

GRUPA PRZEDSZKOLNA

DZIECI W WIEKU 5-6 LAT

Dbając o prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym gry i zabawy
o charakterze logopedycznym i logorytmicznym dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, aktywizujące procesy mowy, przyczyniające się do rozwoju społecznego dzieci biorących w nich udział. W trakcie tych gier i zabaw prowadzone są następujące ćwiczenia stymulujące rozwój mowy: ćwiczenia słuchowe uwrażliwiające na cechy dźwięków, poczucie rytmu, melodii, kształtujące słuch fonematyczny, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, ćwiczenia właściwego żucia i połykania, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia i zabawy rozwijające kompetencje językowe (zwiększanie zasobu słownictwa, budowanie zdań poprawnych gramatycznie),ćwiczenia wyraźnego mówienia.

GRUPA MŁODSZA
DZIECI W WIEKU
I-III kl. Szk.Podst.

 

 

KOŁO TANECZNE

mgr Dominika Kostrzewa

GRUPA PRZEDSZKOLNA

(5-6 lat)

Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim zabawę poprzez taniec.
A także gry i ćwiczenia ruchowe, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz gry i zabawy taneczne z użyciem rekwizytów oraz zabawy i ćwiczenia przy muzyce, animacje muzyczne, tańce integracyjne . Najmłodsi poznają również różne techniki taneczne, które będą później wykorzystywane do układów choreograficznych.

GRUPA MŁODSZA uczniowie Szkół podst.

GRUPA STARSZA
uczniowie gimnazjum

W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież zapoznają się z różnymi technikami tanecznymi (taniec towarzyski, nowoczesny, współczesny, elementy hip – hopu oraz funky). Będą również prowadzone ćwiczenia typu aerobic dance, czyli taniec połączony z gimnastyką. Zajęcia taneczne mają na celu kształtowanie zainteresowania tańcem, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, a przede wszystkim rozwijanie osobowości i budzenie wiary we własne siły.

ZESPÓŁ TANECZNY
uczestnicy
9-18 lat

Grupa na zajęcie poznawać będzie nowe formy taneczne, które w późniejszym czasie będą prezentowane podczas występów. Będą to tańce  w różnych technikach od hip- hopu, techniki wolnej poprzez taniec nowoczesny aż do współczesnego oraz taniec towarzyski oraz tańce narodowe z różnych krajów. Zadaniem zespołu będzie aktywnie włączanie się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez MDK, jak również udział w imprezach plenerowych , na festynach, koncertach charytatywnych i wielu innych przedsięwzięciach artystycznych.

 

 

KOŁO PLASTYCZNE

mgr Joanna Szewczyk

 

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje zainteresowania plastyczne w różnych dziedzinach sztuki. Mają za zadanie pobudzić do twórczego myślenia i kreatywności. Celem tych zajęć jest rozwijanie swoich pasji poprzez poznawanie różnorodnych technik oraz świadome stosowanie ich w pracy twórczej. Mogą mieć również działanie terapeutyczne, pozwalające na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości i zagłębienie się w świat fantazji i wyobraźni.

Grupa przedszkolna
(5 i 6 lat)

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez poznawanie prostych technik plastycznych i stosowanie ich w pracy twórczej.

Grupa młodsza
uczniowie Szkół podst.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Poznanie zasad kompozycji, rozwijanie i utrwalanie wizji artystycznych za pomocą świadomego doboru właściwej techniki plastycznej do realizacji założonych zadań.

Grupa starsza
uczniowie gimnaz.
i szkół ponadgim.

RPRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.

 

 

KOŁO „ARTYSTYCZNA AKADEMIA SKRZATA”

Barbara Hartman

GRUPA PRZEDSZKOLNA Dzieci w wieku 5-6 lat

W ramach zajęć dzieci będą miały okazję rozwijać kompetencje społeczne poprzez spędzanie czasu w grupie rówieśników, rozwijać zdolności manualne i artystyczne podczas zajęć plastycznych, poznać zabawy ruchowe i taneczne oraz ćwiczyć koordynację ruchową, opanować artykulację i posługiwanie się głosem poprzez śpiewanie, różnorodne wyliczanki oraz ćwiczenia ortofoniczne. Podczas zajęć dzieci będą twórczo spędzać czas, gdyż zajęcia zaplanowano tak, by przez zabawę stymulować  wszystkie sfery rozwojowe dziecka.

Zajęcia terenowe dla grupy starszej

Informujemy, że w dniach 26-30.08.2013 r., zajęcia dla grupy starszej będą się odbywały w formie zajęć terenowych. W związku z tym zajęcia stacjonarne, na miejscu w MDK, dla tej grupy wiekowej nie będą prowadzone.

Zajęcia dla grupy młodszej, niezmiennie, będą się odbywać w MDK. Zmianie ulegnie natomiast tematyka zajęć. I tak:

26.08.2013 r. - 10:00 - 13:00 - zajęcia kulinarne
27.08.2013 r. - 10:00 - 13:00 - zajęcia plastyczne
28.08.2013 r. - 10:00 - 13:00 - zajęcia plastyczne
29.08.2013 r. - 10:00 - 13:00 - zajęcia plastyczne
30.08.2013 r. - 10:00 - 13:00 - zajęcia taneczne
                                           LUB
                        11:30 - 13:00 - zajęcia plastyczne