Aktualności

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 - badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Szanowni Państwo, poniżej podajemy terminy badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych oraz kryteria oceny kandydata:

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. przedszkolna
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat. Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W YC H
Koło plastyczne - gr. starsza
 
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min. Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle. Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min. Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle. Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy. Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min. Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych. Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza
28.08.2018 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. przedszkolna
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:
Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD
Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani bedą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

----------------B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

-------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt.
W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do formacji przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - gitara 
28.08.2018 r. (wtorek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny i pamięć
- predyspozycje manualne

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - flet 
28.08.2018 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:
-
słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- predyspozycje manualne

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło modelarskie - gr. młodsza ORIGAMI 
Koło modelarskie - gr. starsza 

27.08.2018 r. (poniedziałek), godz. 15:30
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:
- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.
Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------

 


 

 

Nabór w postępowaniu uzupełniającym na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019

 

Świętochłowice, 13.08.2018 r.Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu   u z u p e ł n i a j ą c y m
na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

1  

  Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

2  

  Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

3  

  Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

8

starsza
(młodzież od 14 lat)

6

4  

  Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

5  

  Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

2

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

6  

  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

6

7  

  Instrumentalno-wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

6

starsza
(młodzież od 13 lat)

12

8  

  Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

5

9  

  Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

14

10  

  Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

15

11  

  Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

3

12  

  Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

3

13  

  Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

8


         
Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019.

Przypominamy, że w związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

          Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 13.08-24.08.2018 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne).

          Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 


Utrudniony dojazd/dojscie do MDK

Szanowni Państwo, informujemy, że dojazd/dojście do MDK jest możliwy przez bramę wjazdową od ulicy Sikorskiego. Utrudnione jest wejście od frontu do budynku, dlatego też zachęcamy do korzystania z wejścia (przez salę nr 4) zlokalizowanego na wprost bramy wjazdowej, przy pierwszym podjeździe dla osób niepełnosprawnych. 

 


Utrudniony dojazd do MDK

Informujemy, że dojazd do naszej placówki jest możliwy tylko od strony Przedszkola Nr 3 (ul. Harcerska 6).

Utrudnienia wynikają z rozpoczęcia przebudowy ulicy Harcerskiej, której zakończenie jest przewidywane na koniec sierpnia 2018.

 
Wykaz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szk. 2018/2019 - postępowanie podstawowe

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019.

 Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2018/2019 dostępne są tutaj:  http://mdksw.pl/759-zasady-naboru-na-zaj%C4%99cia-mdk-w-roku-szkolnym-2018-2019.html


REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE

WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA MDK

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Kielar Amelia
 2. Cieplewicz  Nadia
 3. Bohn Lena
 4. Pośpiech Natalia
 5. Wiedemann Katarzyna
 6. Pietrzykowska Katarzyna
 7. Huzik Malina
 8. Seemann Selena

 

Koło plastyczne  - gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1.  Nowak Zuzanna
 2. Taraska Weronika
 3. Niemczyk Róża
 4. Koloska Kinga
 5. Nowak Martyna
 6. Bacior Olga
 7. Wieczorek Karolina
 8. Chrobok Liliana
 9. Łukowska Ewa
 10. Gładych Paulina
 11. Sega Zuzanna
 12. Krzyścik Maria

 

Koło plastyczne – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Sładkowska Justyna
 2. Wolny Agata
 3. Kubanek Beata
 4. Kubanek Klaudia
 5. Winter Oliwia
 6. Tomala Aleksandra
 7. Mally Patrycja
 8. Wieczorek Julia
 9. Dziadak Julia

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Remiorz Julia
 2. Drożdż Wiktor
 3. Przybycin Zofia
 4. Łukowska Ewa
 5. Jonczyk Wojciech
 6. Nowak Alicja
 7. Gładych Paulina
 8. Jojko Nicola
 9. Krzyścik Maria
 10. Chrobok Liliana

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Winter Oliwia
 2. Wieczorek Karolina
 3. Gawrońska Alicja
 4. Szafranek Zuzanna
 5. Stępień Anna
 6. Stępień Małgorzata
 7. Wieczorek Julia

 

Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Sowik Marta
 2. Bohn Wiktor

 

Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. starsza
Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Kubanek Klaudia
 2. Mally Patrycja
 3. Tomala Aleksandra
 4. Jurczyńska Julia

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Cieplewicz Nadia
 2. Bohn Lena
 3. Pośpiech Natalia
 4. Dubas Lena
 5. Słabosz Pola
 6. Wiedemann Katarzyna
 7. Rajczak Julia
 8. Pietrzykowska Katarzyna
 9. Huzik Malina
 10. Seemann Selena
 11. Maślak Emilia

 

Koło taneczne – gr. młodsza I
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Nowak Martyna
 2. Remiorz Julia
 3. Witkowska Alicja
 4. Bomba Milena
 5. Święty Natalia
 6. Korolczuk Kinga
 7. Fischer Jennifer
 8. Jojko Nicola
 9. Detmer Martyna

 

Koło taneczne – gr. młodsza II
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bomba Zofia
 2. Korolczuk Wiktoria
 3. Gawrońska Alicja
 4. Sichma Kaja
 5. Hewig Martyna
 6. Kowalski Mateusz
 7. Szymańska Alicja
 8. Majer Wiktoria
 9. Garcarczyk Natalia

 

Koło taneczne – gr. starsza
Zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Grolik Oliwia
 2. Seemann Martyna
 3. Różyczka Anna
 4. Grzymek Nadia
 5. Kempa Wiktoria
 6. Avetisyan Mariam
 7. Siegert Zuzanna
 8. Świercz Wiktoria
 9. Donerstag Aleksandra
 10. Hewig Karolina
 11. Grabarczyk Oliwia

 

Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10-13 lat

 

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Wolny Agata
 2. Kowalczyk Martyna
 3. Nowicka Martyna
 4. Ściebura Beata
 5. Bomba Anna
 6. Bugla Maja
 7. Golda Julia
 8. Mrowiec Zuzanna
 9. Dylong Judyta
 10. Wendzik Maciej
 11. Jeleń Weronika
 12. Musioł Alicja
 13. Kędziora Martyna

 

Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Grzymek Nadia
 2. Kempa Nadia
 3. Avetisyan Mariam
 4. Seemann Martyna
 5. Siegert Zuzanna
 6. Świercz Wiktoria
 7. Donerstag  Aleksandra
 8. Grolik Oliwia

 

Formacja taneczna „CHEERLEADERKI’’
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Donerstag Aleksandra
 2. Grzymek Nadia
 3. Kempa Wiktoria
 4. Avetisyan Mariam
 5. Seemann Martyna
 6. Siegert Zuzanna
 7. Świercz Wiktoria
 8. Grolik Oliwia
 9. Krzyścik Małgorzata

 

Koło teatralne „KABARETKI”
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bomba Zofia
 2. Święty Paulina
 3. Gawrońska Alicja
 4. Sichma Kaja
 5. Wieczorek Julia

 

Zespół artystyczny „MELOMANIACY”
Zajęcia dla młodzieży  w wieku od 15 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Seifried Katarzyna
 2. Tkacz Alicja
 3. Tkocz Daniel
 4. Witek Weronika
 5. Osadnik Sebastian
 6. Duda Kinga

 

Koło instrumentalne - gitara
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Grolik Oliwia
 2. Sładkowska Justyna
 3. Tkacz Alicja
 4. Mrowiński Tomasz
 5. Mokwa Karolina
 6. Gawenda Jadwiga
 7. Mańka Weronika 
 8. Wasilewski Kamil
 9. Modrzejewska Aurelia
 10. Kokoszka Katarzyna
 11. Jeruzalem Emilia
 12. Bochenek Zuzanna
 13. Niechwiejczyk Kinga
 14. Piskorski Filip
 15. Tereszczuk Salomea
 16. Szol Natalia
 17. Szczepanek Anna
 18. Osadnik Sebastian
 19. Stępień Anna
 20. Dziadak Julia
 21. Buchcik Natalia
 22. Woszczyńska Alicja
 23. Śliwiński Mikołaj
 24. Adamczyk Oliwia
 25. Reguła Seweryn
 26. Garcarczyk Natalia
 27. Gawenda Filip

 

Koło instrumentalne - skrzypce
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Duka Agnieszka – kontynuacja
 2. Hys Paulina – kontynuacja
 3. Sekuła Milena – kontynuacja
 4. Kępczyńska Zuzanna – kontynuacja
 5. Matlok Patrycja
 6. Sładkowska Justyna

 

Koło instrumentalne - pianino
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Andruszczuk Kinga
 2. Kukiełka Nadia
 3. Łukasiak Julia
 4. Mrowiec Zuzanna
 5. Piontek Małgorzata
 6. Modrzejewska Aurelia
 7. Gargała Julia
 8. Stępień Małgorzata
 9. Wieczorek Julia
 10. Dusza Wiktoria
 11. Ocylok Wioletta
 12. Sega Zuzanna
 13. Krzyścik Małgorzata
 14. Krzyścik Maria
 15. Przybylska Katarzyna
 16. Chycki Piotr
 17. Sowik Marta
 18. Święty Amelia

 

Koło instrumentalne - flet
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Kukiełka Nadia
 2. Radwańska Nina
 3. Bacior Olga
 4. Dusza Wiktoria
 5. Piontek Małgorzata
 6. Gargała Julia
 7. Wieczorek Julia
 8. Dziadak Radosław
 9. Niemczyk Róża
 10. Szafranek Zuzanna
 11. Przybylska Katarzyna
 12. Chycki Piotr

 

Koło instrumentalno-wokalne – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 -12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Święty Amelia
 2. Jurczyńska Alicja
 3. Mokwa Karolina
 4. Radwańska Maria
 5. Kuczek Magdalena
 6. Garcarczyk Natalia
 7. Jojko Nicola
 8. Gawenda Jadwiga
 9. Kępczyńska Zuzanna

 

Koło instrumentalno-wokalne – gr. starsza
Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Seifried Katarzyna
 2. Tkacz Alicja
 3. Tkocz Daniel
 4. Woszczyńska Aneta
 5. Hys Paulina
 6. Łukasik Julia
 7. Jeleń Natalia
 8. Wojtala Małgorzata
 9. Witek Weronika
 10. Andruszczuk Natalia
 11. Piechaczek Karolina
 12. Matlok Patrycja
 13. Niechwiejczyk Kinga
 14. Osadnik Sebastian
 15. Krzyżanek Laura
 16. Stencel Oliwia
 17. Laskowska Wiktoria
 18. Duda Kinga
 19. Duka Agnieszka
 20. Ocylok Wioletta
 21. Socha Sandra

 

Zespół fletowy
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Chycki Piotr
 2. Kukiełka Nadia
 3. Dylong Judyta
 4. Dylong Zuzanna
 5. Bacior Olga
 6. Dusza Wiktoria
 7. Dudzik Magda
 8. Piontek Małgorzata
 9. Szczepanek Anna

 

Koło modelarskie – gr. młodsza - ORIGAMI
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Chmiel Wojciech  
 2. Jonczyk Wojciech 
 3. Nowak Alicja 
 4. Korolczuk Kinga

 

Koło modelarskie – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Dziadak Radosław
 2. Korolczuk Wiktoria

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

                           
Osoby, które nie zostały przyjęte na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019 
                             

Lp.

Nazwisko i imię

Koło

1

Kępczyński Mateusz

Koło instrumentalne – pianino

2

Przybylska Katarzyna

Zespół Fletowy

3

Kielar Amelia

Koło taneczne gr. przedszkolna

8

Krajewska Aleksandra

Zespół artystyczny MELOMANIACY

9

Walska Amelia

Koło plastyczne gr. przedszkolna

10

Dubas Lena

Koło plastyczne gr. przedszkolna

11

Gawrońska Anna

Koło plastyczne gr. przedszkolna

Koło taneczne gr. przedszkolna

12

Gładych Paulina

Koło instrumentalno-wokalne gr. młodsza

13

Korolczuk Wiktoria

Koło plastyczne gr. młodsza

Koło „Akademia Kreatywności” gr. starsza

14

Korolczuk Kinga

Koło plastyczne gr.młodsza

Koło „Akademia Kreatywności” gr. młodsza

15

Sega Zuzanna

Koło „Akademia Kreatywności” gr. młodsza

19

Franke Agata

Koło plastyczne gr.młodsza

Koło „Akademia Kreatywności” gr. młodsza

20

Gawenda Filip

Koło plastyczne gr. młodsza

22

Osadnik Mateusz

Koło plastyczne gr. młodsza

25

Mozgol Matylda

Koło plastyczne gr. młodsza

Koło instrumentalno-wokalne gr. młodsza

Koło instrumentalne – flet

Koło taneczne gr.młodsza I

26

Reguła Sergiusz

Koło „Akademia Kreatywności” gr. młodsza

27

Pietrzak Łukasz

Koło „Akademia Kreatywności” gr. młodsza

Koło modelarskie gr. młodsza –ORIGAMI

Koło instrumentalno-wokalne gr. młodsza

28

Cierlica Pola

Koło taneczne gr.przedszkolna

29

Bohn Wiktor

Koło teatralne „KABARETKI”

30

Szustak Szymon

Zespół Artystyczny MELOMANIACY

31

Mozgol Szymon

Koło instrumentalne – gitara

Koło modelarskie gr. młodsza –ORIGAMI

Koło instrumentalno-wokalne gr. młodsza