Aktualności

Badania uzdolnień kierunkowych

Przypominamy o BADANIACH UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza

23.10.2017 r. (poniedziałek), godz. 18:00

Kryteria oceny kandydata:
I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

 -----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Formacja taneczna CHEERLEADERKI
23.10.2017 r. (poniedziałek), godz. 18:00

Kryteria oceny kandydata:
I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.
Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu bieżacym

 

                                                                                                                                                Świętochłowice, 16.10.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 12 lat)

 1 

 3 

 Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

3

 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

 2 

starsza
(młodzież od 14 lat)

 7

 5 

 Wokalne

młodsza
(młodzież od 7-12 lat)

5

starsza
(młodzież od 13 lat)

 2 

 Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

5

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

13

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

 8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10 

 Instrumentalne - gitara

(Dzieci od 7 lat)

 1 

11 

 Instrumentalne - flet

(Dzieci od 7 lat)

3

12 

 Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

4

13 

 Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9

 

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDKPrzypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 

----------------------------------------------

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - gitara (16.10.2017)

- wokalnego - gr. starsza (16.10.2017)

- tanecznego - gr. przedszkolna (17.10.2017)

- plastycznego - gr. przedszkolna (18.10.2017)

- plastycznego - gr. starsza (19.10.2017)

- "Akademia Kreatywności" - ceramika - gr. młodsza (23.10.2017)

nie ma już wolnych miejsc.

 


Informacje o odwołanych zajęciach

Przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach umieszczane są w zakładce: zajęcia --> informacja o odwołanych zajęciach.
Nabór w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów spoza powiatu Świętochłowice, którzy złożyli karty zgłoszenia w dniach 21.08-25.08.2017 r.

Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1  

  Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2  

  Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3  

  Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4  

  Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5  

  Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 
Informujemy, że Komisje rekrutacyjne na Koło wokalne - gr. starsza oraz do Zespołu artystycznego MELOMANIACY odbędą się kolejno:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)
----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. starsza 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

----------


Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na Koło plastyczne - gr. przedszkolna oraz Koło taneczne - gr. przedszkolna, w związku z wolnym miejscem, została przyjęta.

Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na zajęcia do zespołu fletowego, została przyjęta.

Kandydatki, które złożyły karty zgłoszenia na Koło instrumentalne - gitara oraz Koło taneczne - gr. młodsza, w związku z brakiem wolnych miejsc, niestety nie zostały przyjęte.Tymczasowy harmonogram zajęć MDK w roku szk. 2017/2018

Przypominamy, że tymczasowy harmonogram zajęć MDK w roku szk. 2017/2018 został umieszczony w zakładce zajęcia.