Aktualności

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Poniżej podajemy informacje o organizowanych badaniach uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalno-wokalne – gr. starsza 
Koło instrumentalno-wokalne - gr. młodsza
20.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
20.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- dykcja
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
20.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)


Terminy i godziny badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na pozostałe Koła zajęciowe zostaną podane wkrótce

Nabór w postępowaniu bieżącym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym


Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC


  Taneczne 

  przedszkolna
  (dzieci w wieku 5-6 lat)

2

  młodsza
  (dzieci w wieku 7-12 lat)

5

  starsza
  (młodzież od 13 lat)

4


  Plastyczne

  przedszkolna
  (dzieci w wieku 5-6 lat)

2

  młodsza
  (dzieci w wieku 7-11 lat)

4

  starsza
  (młodzież od 12 lat)

1


  Akademia Kreatywności

  starsza
  (dzieci w wieku 10-14 lat)

2


  Akademia Kreatywności - ceramika

  młodsza
  (dzieci w wieku 10-13 lat)

2

  starsza
  (młodzież od 14 lat)

7


  Teatralne

  (dzieci w wieku 8-14 lat)

4


  Zespół artystyczny MELOMANIACY

  (młodzież od 15 lat)

13


  Zespół taneczny APLAUZ

  młodsza
  (dzieci od 10-13 lat)

3

  starsza
  (młodzież od 14 lat)

7


  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

  (dzieci od 10 lat)

4


  Zespół fletowy

  (dzieci w wieku 7-14 lat)

1

10 

  Modelarskie

  młodsza – ORIGAMI
  (dzieci w wieku 7-9 lat)

3

  starsza
  (dzieci od 10 lat)

8

11 

  Instrumentalne - gitara

  dzieci i młodzież od 7 lat

4

12 

  Instrumentalno-wokalne

  młodsza
  (dzieci w wieku 7-12 lat)

1

  starsza
  (młodzież od 13 lat)

4


Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca w roku szkolnym 2017/2018. W związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, będzie badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych.

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 16.03.2018 r. Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce.
Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

 


 


FERIE w MDK!

Przypominamy, że zakładce zajęcia, sekcji zajęcia w czasie ferii/wakacji, dostępny jest harmonogram zajęć organizowanych w MDK w czasie ferii.

 
Organizacja zajęć MDK w czasie przerwy świątecznej

Poniżej umieszczamy informację nt. organizacji zajęć MDK w czasie szkolnej przerwy Świątecznej:


27.12.2017
- ŚRODA

- Zespół taneczny APLAUZ - gr. młodsza - 9:30-12:30
- Koło instrumentalne - gitara - 10:00-11:30
- Koło modelarskie - gr. młodsza - ORIGAMI; gr. starsza - 10:00-11:30

- Koło "Akademia Kreatywności - zajęcia odwołane
- Koło wokalne - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - pianino - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - flet - zajęcia odwołane


28.12.2017 CZWARTEK

- Koło taneczne - g. przedszkolna - 9:30-10:15

- Koło "Akademia Kreatywności - ceramika - zajęcia odwołane
- Koło wokalne - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - pianino - zajęcia odwołane
- Zespół fletowy - zajęcia odwołane


29.12.2017 PIĄTEK

- Koło taneczne - gr. starsza - 9:30-11:45

- Koło plastyczne - gr. młodsza - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - skrzypce - zajęcia odwołane

 


Wesołych Świąt!

Życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i radości

na każdy dzień w nadchodzącym roku 2018

składają Dyrekcja oraz Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury.