Aktualności

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 w postępowaniu bieżącym

Przypominamy, że kolejna weryfikacja wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynikający z niej NABÓR W POSTĘPOWANIU BIEŻĄCYM, BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl Smile
Spotkania organizacyjne na Koła zajęciowe MDK w roku szkolnym 2017/2018

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE z nauczycielami prowadzącymi Koła zajęciowe:

Smile Zespół artystyczny - MELOMANIACY: wtorek, 05.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło instrumentalne - pianino: środa, 06.09.2017, godz. 16:00

Smile Koło instrumentalne - flet: środa, 06.09.2017, godz. 17:00

Smile Zespół fletowy: czwartek, 07.09.2017, godz. 16:00

Smile Koło instrumentalne - gitara: poniedziałek, 04.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło wokalne - gr. młodsza: czwartek, 07.09.2017, godz. 17:15 (17:30-18:30 wspólna próba piosenki na koncert na rozpoczęcie roku szkolnego)

Smile Koło wokalne - gr. starsza: wtorek, 05.09.2017, godz. 17:15 (17:30-18:30 wspólna próba piosenki na koncert na rozpoczęcie roku szkolnego)

Smile Koło instrumentalne - skrzypce: piątek, 08.09.2017, godz. 17:15

Smile Koło plastyczne - gr. przedszkolna: wtorek, 05.09.2017, godz. 15:15-16:00

Smile Koło plastyczne - gr. młodsza: piątek, 08.09.2017, godz. 16:00-17:30

Smile Koło plastyczne - gr. starsza: poniedziałek, 04.09.2017, godz. 16:00-18:15

Smile Koło "Akademia Kreatywności" - gr. młodsza: środa, 06.09.2017, godz. 16:00-17:30

Smile Koło "Akademia Kreatywności" - gr. starsza: środa, 06.09.2017, godz. 17:30-19:00

Smile Koło "Akademia Kreatywności - ceramika" - gr. młodsza: wtorek, 05.09.2017, godz. 16:00-19:00

Smile Koło "Akademia Kreatywności - ceramika" - gr. starsza: czwartek, 07.09.2017, godz. 16:00-19:00

Smile Koło teatralne: wtorek, 05.09.2017, godz. 16:00-19:00

Smile Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI: czwartek, 07.09.2017, godz. 16:00

Smile Koło modelarskie – gr. starsza: czwartek, 07.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło taneczne - gr. przedszkolna: czwartek, 07.09.2017, godz. 15:15

Smile Koło taneczne - gr. młodsza: piątek, 08.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło taneczne - gr. starsza: wtorek, 05.09.2017, godz. 16:30

Smile Zespół taneczny APLAUZ - gr. młodsza: środa 06.06.2017, godz. 16:30

Smile Zespół taneczny APLAUZ - gr. starsza oraz Formacja taneczna CHEERLEADERKI: poniedziałek, 04.09.2017, godz. 16:30
Wykaz osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Szanowni Państwo, umieszczamy poniżej wykaz osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym. Ze względu na problemy techniczne, nie było możliwe to wcześniej.

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła plastycznego - gr. przedszkolna:
1. Taraska Weronika
2. Korolczuk Kinga
3. Koloska Kinga
4. Pietrzykowska Katarzyna
5. Niemczyk Róża


Koło taneczne – gr. przedszkolna
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła tanecznego - gr. przedszkolna:
1. Nowak Julia
2. Korolczuk Kinga
3. Haraf Julia
4. Koloska Kinga
5. Pietrzykowska Katarzyna
6. Niemczyk Róża

 

Koło taneczne – gr. młodsza
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła tanecznego - gr. młodsza
1. Szymańska Alicja

 

Zespół fletowy
Lista osób przyjętych
na zajęcia do zespołu fletowego
1. Dusza Wiktoria
2. Kukiełka Nadia
3. Bacior Olga
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata


Koło instrumentalne - flet
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła instrumentalnego - flet
1. Nowak Martyna

 

Koło instrumentalne - gitara
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła instrumentalnego - gitara
1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Gawenda Jadwiga


Koło wokalne – gr. młodsza 
Lista osób przyjętych
na zajęcia do Koła wokalnego - gr. młodsza 
1. Szymańska Alicja


Koło wokalne – gr. starsza  
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła wokalnego - gr. starsza
1. Matlok Patrycja
2. Kabs Kamila
3. Zwierzyńska Natalia
4. Jeleń Natalia
5. Łopacka Wiktoria


Zespół artystyczny MELOMANIACY
Lista osób przyjętych 
na zajęcia do zespołu artystycznego MELOMANIACY
1. Zimnol Michał


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. młodsza - ORIGAMI
1. Korolczuk Wiktoria
2. Nowak Alicja
3. Kania Mikołaj


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. starsza
1. Dziadak Radosław


Koło teatralne
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła teatralnego
Brak

 

Osoby, które nie zostały przyjęte na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018
w postępowaniu uzupełniającym

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

Koło

1  

  Pietrek Natalia

Koło instrumentalne - gitara

  2  

  Labus Martyna

Koło instrumentalne - gitara

Koło wokalne – gr. młodsza

3  

  Oparowska Alicja

Koło wokalne – gr. młodsza

 4  

  Gawenda Jadwiga

Koło wokalne – gr. młodsza

5  

  Fischer Jennifer

Koło wokalne – gr. młodsza

Koło taneczne - gr. młodsza

6  

  Kania Mikołaj

Koło wokalne – gr. młodsza

Koło taneczne - gr. młodsza

Koło teatralne

7  

  Magner Monika

Koło taneczne – gr. młodsza

8  

  Korolczuk Wiktoria

Koło teatralne

 

 Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1  

  Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2  

  Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3  

  Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4  

  Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5  

  Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 


Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Szanowni Państwo, umieszczamy poniżej wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym. Ze względu na problemy techniczne, nie było możliwe to wcześniej.

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Lista kandydatów zakwalifikowanych 
na zajęcia Koła plastycznego - gr. przedszkolna:
1. Taraska Weronika
2. Korolczuk Kinga
3. Ziółkowska Zuzanna
4. Koloska Kinga
5. Pietrzykowska Katarzyna
6. Niemczyk Róża


Koło taneczne – gr. przedszkolna
Lista kandydatów zakwalifikowanych 
na zajęcia Koła tanecznego - gr. przedszkolna:
1. Nowak Julia
2. Korolczuk Kinga
3. Ziółkowska Zuzanna
4. Haraf Julia
5. Koloska Kinga
6. Pietrzykowska Katarzyna
7. Niemczyk Róża

 

Koło taneczne – gr. młodsza
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła tanecznego - gr. młodsza
1. Szymańska Alicja
2. Woszczyńska Alicja
3. Kania Mikołaj
4. Magner Monika
5. Fischer Jennifer

 

Zespół fletowy
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia do zespołu fletowego
1. Dusza Wiktoria
2. Kukiełka Nadia
3. Bacior Olga
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata
7. Dudzik Magdalena


Koło instrumentalne - flet
Lista kandydatów zakwalifikowanych 
na zajęcia Koła instrumentalnego - flet
1. Nowak Martyna

 

Koło instrumentalne - gitara
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła instrumentalnego - gitara
1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Pietrek Natalia
5. Labus Martyna
6. Gawenda Jadwiga
7. Murczyk Alicja


Koło wokalne – gr. młodsza
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia do Koła wokalnego - gr. młodsza 
1. Szymańska Alicja
2. Oparowska Alicja
3. Labus Martyna
4. Gawenda Jadwiga
5. Fischer Jennifer
6. Kania Mikołaj


Koło wokalne – gr. starsza  
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła wokalnego - gr. starsza
1. Matlok Patrycja
2. Kabs Kamila
3. Roszczyk Denis
4. Zwierzyńska Natalia
5. Jeleń Natalia
6. Łopacka Wiktoria


Zespół artystyczny MELOMANIACY
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia do zespołu artystycznego MELOMANIACY
1. Zimnol Michał
2. Roszczyk Denis


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. młodsza - ORIGAMI
1. Korolczuk Wiktoria
2. Nowak Alicja
3. Kania Mikołaj


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. starsza
1. Dziadak Radosław


Koło teatralne
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła teatralnego
1. Korolczuk Wiktoria
2. Kania Mikołaj


Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

Uwagi

1  

  Szymańska Alicja

  Na zajęcia Koła „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza nie była prowadzona rekrutacja

 Przebieg rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
postępowanie uzupełniające

WYNIKI BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

 

                Szanowni Państwo, poniżej podajemy wyniki badań uzdolnień kierunkowych, przeprowadzonych w dniu 29.08.2017 r.w rmach rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:  

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 16:00
Osoby przyjęte do zespołu fletowego:

1. Bacior Olga
2. Dusza Wiktoria
3. Kukiełka Nadia
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata

-------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:00
Osoby przyjęte do zespołu artystycznego MELOMANIACY:

1. Zimnol Michał

-------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:30
Osoby przyjęte do Koła instrumentalnego - gitara:

1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Gawenda Jadwiga

 -------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:30
Osoby przyjęte do Koła tanecznego – gr. młodsza:

1. Szymańska Alicja

 -------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Osoby przyjęte do Koła wokalnego - gr. młodsza:

1. Szymańska Alicja

------------- 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 19:15
Osoby przyjęte do Koła teatralnego:
Brak

 

W związku z powyższym, Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach podaje WYNIKI WERYFIKACJI wolnych miejsc po I etapie postępowania uzupełniającego:

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

2

Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

3

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

1

4

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

5

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

3

6

Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

1

7

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

14

8

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

8

9

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

5

11

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9


Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1.

Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2.

Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3.

Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4.

Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5.

Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 

Informujemy, że kolejna weryfikacja wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynikający z niej NABÓR W POSTĘPOWANIU BIEŻĄCYM, BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl