Aktualności

Zapraszamy


 

LATO 2016 w MDK

Informujemy, że harmonogram zajęć MDK w czasie wakacji pojawi się na stronie www.mdksw.pl w dniu 15.06.2016 r.
 
Nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2016/2017

Przypominamy, że szczegółowe informacje o naborze na zajęcia MDK w roku szkolnym 2016/2017 znajdują się w zakładce zajęcia --> Rekrutacja na zajęcia MDK.
 
Zapraszamy na KONCERT na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 
DEKLARACJE KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w roku szk. 2016/2017

P R Z Y P O M I N A M Y  rodzicom/prawnym opiekunom dotychczasowych uczestników zajęć MDK o złożeniu DEKLARACJI KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje dostępne są u nauczycieli prowadzących Koła oraz w sekretariacie MDK. Wypełnione druki przyjmowane będą do dnia 06.06.2016 r. w sekretariacie MDK.