Aktualności

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na kolejne Koła zajęciowe

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło plastyczne - gr. przedszkolna
Koło plastyczne - gr. młodsza

Koło plastyczne - gr. starsza
22.03.2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w   określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów  przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie, wykonanie pracy malarskiej z natury.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
22.03.2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

 - umiejętne posługiwanie się podstawowymiprzyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie, wykonanie pracy malarskiej z natury.

 Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

 Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

 Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.


------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza
22.03.2018 r. (czwartek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- świadome wykorzystywanie techniki w określonym zadaniu.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat.

Przeprowadzona będzie również rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.

Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.


--------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. przedszkolna
22.03.2018 r. (czwartek), godz. 16:15
Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:

Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Na zajęcia dostaje się uczestnik, który zdobędzie min. 11/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


--------------------

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne - gr. młodsza
22.03.2018 r. (czwartek), godz. 16:15
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 22/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.
Terminy i godziny badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na pozostałe Koła zajęciowe zostaną podane wkrótce.


Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

Poniżej podajemy informacje o organizowanych badaniach uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalno-wokalne – gr. starsza 
Koło instrumentalno-wokalne - gr. młodsza
20.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
20.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- dykcja
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
20.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)


Terminy i godziny badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na pozostałe Koła zajęciowe zostaną podane wkrótce

Nabór w postępowaniu bieżącym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK
w postępowaniu bieżącym


Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC


  Taneczne 

  przedszkolna
  (dzieci w wieku 5-6 lat)

2

  młodsza
  (dzieci w wieku 7-12 lat)

5

  starsza
  (młodzież od 13 lat)

4


  Plastyczne

  przedszkolna
  (dzieci w wieku 5-6 lat)

2

  młodsza
  (dzieci w wieku 7-11 lat)

4

  starsza
  (młodzież od 12 lat)

1


  Akademia Kreatywności

  starsza
  (dzieci w wieku 10-14 lat)

2


  Akademia Kreatywności - ceramika

  młodsza
  (dzieci w wieku 10-13 lat)

2

  starsza
  (młodzież od 14 lat)

7


  Teatralne

  (dzieci w wieku 8-14 lat)

4


  Zespół artystyczny MELOMANIACY

  (młodzież od 15 lat)

13


  Zespół taneczny APLAUZ

  młodsza
  (dzieci od 10-13 lat)

3

  starsza
  (młodzież od 14 lat)

7


  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

  (dzieci od 10 lat)

4


  Zespół fletowy

  (dzieci w wieku 7-14 lat)

1

10 

  Modelarskie

  młodsza – ORIGAMI
  (dzieci w wieku 7-9 lat)

3

  starsza
  (dzieci od 10 lat)

8

11 

  Instrumentalne - gitara

  dzieci i młodzież od 7 lat

4

12 

  Instrumentalno-wokalne

  młodsza
  (dzieci w wieku 7-12 lat)

1

  starsza
  (młodzież od 13 lat)

4


Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca w roku szkolnym 2017/2018. W związku z Reformą Oświaty oraz wynikającymi z niej zmianami Prawa Oświatowego, elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, będzie badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych.

Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 16.03.2018 r. Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną umieszczone wkrótce.
Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.

 


 


FERIE w MDK!

Przypominamy, że zakładce zajęcia, sekcji zajęcia w czasie ferii/wakacji, dostępny jest harmonogram zajęć organizowanych w MDK w czasie ferii.

 
Organizacja zajęć MDK w czasie przerwy świątecznej

Poniżej umieszczamy informację nt. organizacji zajęć MDK w czasie szkolnej przerwy Świątecznej:


27.12.2017
- ŚRODA

- Zespół taneczny APLAUZ - gr. młodsza - 9:30-12:30
- Koło instrumentalne - gitara - 10:00-11:30
- Koło modelarskie - gr. młodsza - ORIGAMI; gr. starsza - 10:00-11:30

- Koło "Akademia Kreatywności - zajęcia odwołane
- Koło wokalne - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - pianino - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - flet - zajęcia odwołane


28.12.2017 CZWARTEK

- Koło taneczne - g. przedszkolna - 9:30-10:15

- Koło "Akademia Kreatywności - ceramika - zajęcia odwołane
- Koło wokalne - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - pianino - zajęcia odwołane
- Zespół fletowy - zajęcia odwołane


29.12.2017 PIĄTEK

- Koło taneczne - gr. starsza - 9:30-11:45

- Koło plastyczne - gr. młodsza - zajęcia odwołane
- Koło instrumentalne - skrzypce - zajęcia odwołane