Aktualności

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Szanowni Państwo, umieszczamy poniżej wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym. Ze względu na problemy techniczne, nie było możliwe to wcześniej.

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Lista kandydatów zakwalifikowanych 
na zajęcia Koła plastycznego - gr. przedszkolna:
1. Taraska Weronika
2. Korolczuk Kinga
3. Ziółkowska Zuzanna
4. Koloska Kinga
5. Pietrzykowska Katarzyna
6. Niemczyk Róża


Koło taneczne – gr. przedszkolna
Lista kandydatów zakwalifikowanych 
na zajęcia Koła tanecznego - gr. przedszkolna:
1. Nowak Julia
2. Korolczuk Kinga
3. Ziółkowska Zuzanna
4. Haraf Julia
5. Koloska Kinga
6. Pietrzykowska Katarzyna
7. Niemczyk Róża

 

Koło taneczne – gr. młodsza
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła tanecznego - gr. młodsza
1. Szymańska Alicja
2. Woszczyńska Alicja
3. Kania Mikołaj
4. Magner Monika
5. Fischer Jennifer

 

Zespół fletowy
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia do zespołu fletowego
1. Dusza Wiktoria
2. Kukiełka Nadia
3. Bacior Olga
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata
7. Dudzik Magdalena


Koło instrumentalne - flet
Lista kandydatów zakwalifikowanych 
na zajęcia Koła instrumentalnego - flet
1. Nowak Martyna

 

Koło instrumentalne - gitara
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła instrumentalnego - gitara
1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Pietrek Natalia
5. Labus Martyna
6. Gawenda Jadwiga
7. Murczyk Alicja


Koło wokalne – gr. młodsza
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia do Koła wokalnego - gr. młodsza 
1. Szymańska Alicja
2. Oparowska Alicja
3. Labus Martyna
4. Gawenda Jadwiga
5. Fischer Jennifer
6. Kania Mikołaj


Koło wokalne – gr. starsza  
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła wokalnego - gr. starsza
1. Matlok Patrycja
2. Kabs Kamila
3. Roszczyk Denis
4. Zwierzyńska Natalia
5. Jeleń Natalia
6. Łopacka Wiktoria


Zespół artystyczny MELOMANIACY
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia do zespołu artystycznego MELOMANIACY
1. Zimnol Michał
2. Roszczyk Denis


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. młodsza - ORIGAMI
1. Korolczuk Wiktoria
2. Nowak Alicja
3. Kania Mikołaj


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. starsza
1. Dziadak Radosław


Koło teatralne
Lista kandydatów zakwalifikowanych
na zajęcia Koła teatralnego
1. Korolczuk Wiktoria
2. Kania Mikołaj


Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

Uwagi

1  

  Szymańska Alicja

  Na zajęcia Koła „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza nie była prowadzona rekrutacja

 Przebieg rekrutacji na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
postępowanie uzupełniające

WYNIKI BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

 

                Szanowni Państwo, poniżej podajemy wyniki badań uzdolnień kierunkowych, przeprowadzonych w dniu 29.08.2017 r.w rmach rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:  

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 16:00
Osoby przyjęte do zespołu fletowego:

1. Bacior Olga
2. Dusza Wiktoria
3. Kukiełka Nadia
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata

-------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:00
Osoby przyjęte do zespołu artystycznego MELOMANIACY:

1. Zimnol Michał

-------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:30
Osoby przyjęte do Koła instrumentalnego - gitara:

1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Gawenda Jadwiga

 -------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:30
Osoby przyjęte do Koła tanecznego – gr. młodsza:

1. Szymańska Alicja

 -------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Osoby przyjęte do Koła wokalnego - gr. młodsza:

1. Szymańska Alicja

------------- 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne 
Przeprowadzone w dniu 29.08.2017 r. (wtorek), godz. 19:15
Osoby przyjęte do Koła teatralnego:
Brak

 

W związku z powyższym, Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach podaje WYNIKI WERYFIKACJI wolnych miejsc po I etapie postępowania uzupełniającego:

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

2

Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

1

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

3

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

1

4

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

5

Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

3

6

Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

1

7

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

14

8

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza
(młodzież od 14 lat)

8

9

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

10

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

5

11

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

3

starsza
(dzieci od 10 lat)

9


Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1.

Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2.

Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3.

Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4.

Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5.

Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 

Informujemy, że kolejna weryfikacja wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynikający z niej NABÓR W POSTĘPOWANIU BIEŻĄCYM, BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl 

Komisje rekrutacyjne - postępowanie uzupełniające

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I   
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
postępowanie uzupełniające

 

                Szanowni Państwo, po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018, w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym, informujemy o konieczności przeprowadzenia BADAŃ UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH przez Komisje rekrutacyjne dla kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia na następujące Koła zajęć:

- Zespół fletowy

- Zespół artystyczny MELOMANIACY

- Koło instrumentalne – gitara

- Koło taneczne – gr. młodsza

- Koło wokalne – gr. młodsza

- Koło teatralne

W związku z tym, umieszczamy poniżej informacje nt. terminów spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteriów oceny kandydata podczas badania uzdolnień kierunkowych.

Wyniki badań uzdolnień kierunkowych, a także imienne listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane w terminie wskazanym
w harmonogramie naboru.

 

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół fletowy 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu i słuch muzyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolny utwór muzyczny na flecie (na pamięć lub z nut)

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:00
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)

--------------------


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  

Koło instrumentalne - gitara 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:30
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- umiejętność powtórzenia dźwięku głosem
- badanie predyspozycji manualnych

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło taneczne – gr. młodsza 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 18:30
Kryteria oceny kandydata:

- kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD  

UWAGA! Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

--------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. młodsza 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

 --------------------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło teatralne 
29.08.2017 r. (wtorek), godz. 19:15
Kryteria oceny kandydata:

- poruszanie się na scenie , „obycie ze sceną”
- dykcja
- emisja głosu
- interpretacja
- kreatywność
- spontaniczność
- predyspozycje aktorskie
Kandydat prezentuje przygotowany wcześniej wierszyk lub fragment dowolnego tekstu

 


 

Przyjmowanie kart zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Przypominamy, że karty zgłoszenia na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 25.08.2017 r. do godziny 15:00.

 
Wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 - postępowanie uzupełniajace

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza 
nabór w postępowaniu uzupełniającym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2017 / 2018 

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

Taneczne

przedszkolna 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

7

młodsza 
(dzieci w wieku 7-12 lat)

1

2

Plastyczne

przedszkolna 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

6

starsza 
(młodzież od 12 lat)

1

3

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

1

4

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza 
(dzieci w wieku 10-13 lat)

1

starsza 
(młodzież od 14 lat)

7

5

Wokalne

młodsza 
(dzieci w wieku 7-12 lat)

1

starsza 
(młodzież od 13 lat)

8

6

Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

1

7

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

15

8

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

(dzieci od 7 lat)

4

9

Instrumentalne – nauka gry na flecie

(dzieci od 7 lat)

1

12

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

6

starsza 
(młodzież od 14 lat)

8

13

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

4

14

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

11

15

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

10

 
Karty zgłoszenia (wraz z ewentualnymi załącznikami) przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie od 21.08.2017 do 25.08.2017. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą wszystkie karty, które w tym terminie wpłyną do sekretariatu.


W przypadku nadwyżki osób chętnym w stosunku do ilości wolnych miejsc na daje koło zajęciowe, powołana zostanie Komisja rekrutacyjna, która przeprowadzi badanie uzdolnień kierunkowych.


Wyjątek stanowią wskazane poniżej Koła, na które niezależnie od ilości zgłoszonych kandydatów, zostanie przeprowadzone badanie uzdolnień kierunkowych przez Komisję rekrutacyjną:
- Zespół artystyczny MELOMANIACY
- Zespół fletowy
- Zespół taneczny APLAUZ
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI

25.08.2017 r. na stronie www.mdksw.pl zostanie umieszczona informacja o organizowanych komisjach rekrutacyjnych (termin i godzina powołania komisji oraz kryteria oceny kandydata)