Aktualności

Nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2016/2017

Przypominamy, że szczegółowe informacje o naborze na zajęcia MDK w roku szkolnym 2016/2017 znajdują się w zakładce zajęcia --> Rekrutacja na zajęcia MDK.
 
Zapraszamy na KONCERT na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 
DEKLARACJE KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w roku szk. 2016/2017

P R Z Y P O M I N A M Y  rodzicom/prawnym opiekunom dotychczasowych uczestników zajęć MDK o złożeniu DEKLARACJI KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje dostępne są u nauczycieli prowadzących Koła oraz w sekretariacie MDK. Wypełnione druki przyjmowane będą do dnia 06.06.2016 r. w sekretariacie MDK.
Nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016 - postępowanie bieżące

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza
nabór w postępowaniu bieżącymna wolne miejsca
na zajęcia w roku szkolnym 2015 / 2016

Lp.

Koło

Grupa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 (Dzieci w wieku 5-6 lat)

2

2

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnaz.)

1

 

Instrumentalne – nauka gry na flecie

(Dzieci ze Szkół Podstawowych)

1

4

Wokalne

starsza
(młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

1

3

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 13 roku życia)

6

Jeśli jakieś Koło zajęciowe (lub jego grupa wiekowa) nie zostało uwzględnione w tabeli, jest to równoznaczne z brakiem wolnych miejsc na to Koło.

 

 

Informujemy, że o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie.

 


 

Nabór na zajęcia MDK w roku szkolnym 2016/2017 - DEKLARACJE KONTYNUACJI

W związku z rozpoczęciem procedury naborowej na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach na kolejny rok szkolny, prosimy rodziców/opiekunów prawnych dotychczasowych uczestników zajęć o złożenie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach MDK w roku szkolnym 2016/2017.

Deklaracje dostępne są u opiekunów kół oraz w sekretariacie placówki. Wypełnione druki przyjmowane są do dnia 06.06.2016 roku w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy :)