Aktualności

CASTING - Formacja taneczna CHEERLEADERKI

Zapraszamy na C A S T I N G do Formacji tanecznej CHEERLEADERKI, 
który odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. (środa) o godzinie: 16:30. 

Karty zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 11.10. do godziny 16:30.

Uwaga! Brak zgłoszenia do dn. 11.10. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!

 

Kryteria oceny:

I ETAP:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) akrobatyka
4) wyraz sceniczny
5) poczucie rytmu
6) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 
 

II ETAP - część warsztatowa

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

 
UWAGA!

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata
CASTING - Zespół taneczny APLAUZ

Zapraszamy na C A S T I N G do Zespołu tanecznego APLAUZ,
który odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. (środa) o godzinie: 16:00. 

Karty zgłoszenia  przyjmowane będą w sekretariacie MDK do dnia 11.10. do godziny 16:30.

Uwaga! Brak zgłoszenia do dn. 11.10. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!
 

Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25.

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 
 

II ETAP - część warsztatowa

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

 

UWAGA!

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata
Nabór na zajęcia MDK w roku szkolnym 2016/2017 w postępowaniu bieżącym

Świętochłowice, 07.10.2016 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

  „Gimnastyka buzi i języka”

młodsza 
(dzieci w wieku 5-6 lat)

6

starsza 
(dzieci w wieku 7-9 lat)

 4

 2 

  Instrumentalne – nauka gry na gitarze

(Dzieci od 7 lat)

 1 

  Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(Dzieci od 7 lat)

1

  Instrumentalne – nauka gry na pianinie

(Dzieci od 7 lat)

 2 

  Akademia Kreatywności – gr. młodsza

(Dzieci w wieku 7-9 lat)

 1 

  Akademia Kreatywności – gr. starsza
– gr. ceramiki artystycznej

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

2

  Akademia Kreatywności – gr. starsza
– gr. rękodzieła

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

 1 

  Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 9 lat)

5

  Zespół taneczny APLAUZ

(Dzieci od 9 lat)

1

10 

  Zespół artystyczny MELOMANIACY

(Młodzież od 13 lat)

10

11 

  Taneczne – gr. starsza

(Młodzież od 13 lat)

3

12 

  Wokalne

starsza
(młodzież od 13 lat)

10

13 

  Modelarskie

(Młodzież od 13 lat)

14

14 

  Teatralne

(dzieci w wieku 8-12 lat)

1

 

Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą
w sekretariacie MDK. Przypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu  bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowi Formacja taneczna CHEERLEADERKI oraz Zespół taneczny APLAUZ, do których zostanie przeprowadzony casting.


Karty zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie MDK.

 

A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- instrumentalnego - nauka gry na pianinie (07.10.2016)

- Akademia Kreatywności - gr. młodsza (10.10.2016)

- Akademia Kreatywności - gr. starsza - gr. rękodzieła (10.10.2016)

- instrumentalnego - nauka gry na gitarze (11.10.2016)

nie ma już wolnych miejsc.
Nabór na zajęcia MDK w roku szk. 2016/2017 w postępowaniu bieżacym

Świętochłowice, 03.10.2016 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2016 / 2017

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

 „Gimnastyka buzi i języka”

 młodsza 
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

6

 starsza 
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

4

 Akademia Skrzata – gr. plastyczna

 (dzieci w wieku 5-6 lat)

 1 

 Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

 (Dzieci od 7 lat)

1

 Akademia Kreatywności – gr. starsza
– gr. ceramiki artystycznej

 (Dzieci w wieku 10-12 lat)

1

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (Dzieci od 9 lat)

4

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (Młodzież od 13 lat)

14

 Wokalne

 młodsza
 (dzieci w wieku 7-12 lat)

 1 

 starsza
 (młodzież od 13 lat)

 10

 Modelarskie

 (Młodzież od 13 lat)

14

 

Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą
w sekretariacie MDK. Przypominamy, że w przypadku rekrutacji w postępowaniu  bieżącym decyduje kolejność zgłoszeń.


Wyjątek stanowi Formacja taneczna CHEERLEADERKI, do której zostanie przeprowadzony casting.


Karty zgłoszenia dostępne będą w sekretariacie MDK.


A K T U A L I Z A C J A:

Informujemy, że na zajęcia Kół:

- Akademia Skrzata - gr. plastyczna (04.10.2016)

- Koło wokalne - gr. młodsza (05.10.2016)

nie ma już wolnych miejsc.

 


Informacje o odwołanych zajęciach MDK

Przypominamy, że informacje o odwołanych zajęciach są na bieżąco umieszczane w zakładce: zajęcia --> informacja o odwołanych zajęciach. Prosimy o regularne zapoznawanie się z dodawanymi informacjami.