Aktualności

Deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w roku szk. 2017/2018

P R Z Y P O M I N A M Y  rodzicom/prawnym opiekunom dotychczasowych uczestników zajęć MDK o złożeniu DEKLARACJI KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje dostępne są u nauczycieli prowadzących Koła oraz w sekretariacie MDK. Wypełnione druki przyjmowane będą do dnia 09.06.2017 r. w sekretariacie MDK.
Organizacja zajęć MDK w czasie szkolnej przerwy świątecznej

Poniżej umieszczamy informację nt. organizacji zajęć MDK w czasie szkolnej przerwy Świątecznej:


13.04.2017

- Koło wokalne - odwołane
- Koło plastyczne - odwołane
- Koło "Akademia Kreatywności" - odwołane
- Koło instrumentalne - nauka gry na gitarze - godz. 10:00-11:30
- Koło instrumentalne - nauka gry na pianinie - godz. 9:00- 9:45
- Zespół artystyczny MELOMANIACY - godz. 10:00-13:00 


14.04.2017 r.

- Koło wokalne - odwołane
 

18.04.2017 r.
- Koło instrumentalne - nauka gry na gitarze (zajęcia z p. E. Rozwadowską) - odwołane
- Koło "Akademia Skrzata" - gr. plastyczna - odwołane
- Koło instrumentalne - nauka gry na pianinie - godz. 9:00- 9:45
- Koło instrumentalne - nauka gry na gitarze (zajęcia z p. A. Krzyżem) - godz. 10:00-13:00
- Koło teatralne - godz. 10:00-13:00
- Koło "Akademia Kreatywności" - gr. ceramiki artystycznej - godz. 10:00-13:00 
 ZESPÓŁ TANECZNY A P L A U Z - CASTING!

Zapraszamy na casting w dniu 29.03.2017 o godzinie: 16:00 - zgłoszenia prosimy składać do dnia 28.03. do godz. 15:00. Uwaga! Brak zgłoszenia do dnia 28.03. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!


Kryteria oceny kandydata na zajęcia zespołu tanecznego "APLAUZ" w MDK w roku szkolnym 2016/2017:

ETAP I:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25. 

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD


ETAP II -CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut. 

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.

Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 34/40 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata
FORMACJA TANECZNA C H E E R L E A D E R K I - CASTING!

Zapraszamy na casting w dniu 29.03.2017 o godzinie: 16:00 - zgłoszenia prosimy składać do dniu 28.03. do godz. 15:00. Uwaga! Brak zgłoszenia do dniu 28.03. wyklucza możliwość brania udziału w castingu!

 

Kryteria oceny kandydata na zajęcia formacji tanecznej "CHEERLEADERKI" w MDK w roku szkolnym 2016/2017:

ETAP I:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) akrobatyka
4) wyraz sceniczny
5) poczucie rytmu
6) oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. 

W castingu mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD


ETAP II - CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut. 

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) technika tańca i elementów akrobatycznych
3) poczucie rytmu 

Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

UWAGA! 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.

Do zespołu dostaje się uczestnik, który zdobędzie łącznie min. 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata

Zmiana godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze

Informujemy o zmianie godzin zajęć Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze, prowadzonych przez p. Elizę Rozwadowską. We wtorki zajęcia odbywać się będą w godzinach 13:30 - 16:30, natomiast w czwartki od 14:30-16:00. Godziny zajęć w poniedziałki nie ulegają zmianie. Zmiana została ujęta w harmonogramie zajęć.