O MDK

  • Drukuj

Młodzieżowy Dom Kultury jest miejscem, gdzie młody człowiek odnajduje i rozwija swoje uzdolnienia, pogłębia i poszerza swoją wiedzę, wykraczając poza ramy szkolnych programów - samorealizując się, saje się cząstką Tej ziemi i świata.