Przyjaciele MDK

UM Świętochłowice - Urząd Miasta Świętochłowice

Fundacja Rozwoju Świętochłowic - Fundacja Rozwoju Świętochłowic koncentruje się na wszelkiego rodzaju działaniach wspomagających rozwój miasta oraz organizacji pozarządowych w nim działających. Swojej aktywności nie ogranicza terytorialnie angażując się również w projekty regionalne i ponadlokalne realizowane na terenie innych województw - w ten sposób aktywnie przyczyniając się do promocji Świętochłowic w różnych miejscach kraju.

Synowie Gromu - Zapraszamy na stronę www drużyny, zajmującej się odtwarzaniem życia, kultury oraz walki ludów wczesnośredniowiecznej Europy. Początkowo pod nazwą „Drużyna Wczesnośredniowieczna Synowie Gromu” a obecnie „Drużyna Wczesnośredniowieczna Grom” działamy od 2002 roku. Od początku związani z miastem Świętochłowice, gdzie drużyna stawiała swoje pierwsze kroki, tutaj też zrodził się pomysł założenia drużyny.