Zajęcia - oferta

O F E R T A  ZAJĘĆ  MDK  
W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

od 01.03.2019 r.

Grupa/
kategoria wiekowa uczestników

O  p  i  s     z  a  j  ę  ć


KOŁO TANECZNE

Grupa przedszkolna
dzieci w wieku
5-6 lat

Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim zabawę poprzez taniec, a także gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające przy muzyce, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz gry i zabawy taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową.

Grupa młodsza I dzieci w wieku
7-9 lat

W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież poznają różne techniki taneczne (jazz, dancehall, funk oraz dance), jak również dance aerobic, czyli taniec połączony z gimnastyką. Zajęcia taneczne mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy, rozwijanie płynności ruchów, gracji i wdzięku oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości.

Grupa młodsza II dzieci w wieku
10-12 lat

Grupa starsza
młodzież
od 13 lat


ZESPÓŁ TANECZNY APLAUZ

Grupa młodsza
dzieci
od 10-13 lat

Grupa na zajęciach poznawać będzie formy taneczne, które w późniejszym czasie będą prezentowane podczas występów. Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych przedsięwzięciach artystycznych, co wpłynie na rozwój umiejętności prezentowania przez uczestników swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. 

Grupa starsza
młodzież
od 14 lat


FORMACJA TANECZNA CHEERLEADERKI

 

dzieci od 10 lat

Na zajęciach uczestniczy poznają zorganizowane, dynamiczne układy składające się z elementów gimnastyki, tańca, aerobiku i akrobatyki z wykorzystaniem różnych atrybutów, np. pompony, wstążki, piłki... Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych imprezach sportowych i artystycznych.


KOŁO PLASTYCZNE

 

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje zainteresowania plastyczne w różnych dziedzinach sztuki. Mają za zadanie pobudzić do twórczego myślenia i kreatywności. Celem tych zajęć jest rozwijanie swoich pasji poprzez poznawanie różnorodnych technik oraz świadome stosowanie ich w pracy twórczej. Mogą mieć również działanie terapeutyczne, pozwalające na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości
i zagłębienie się w świat fantazji i wyobraźni.

Grupa przedszkolna
dzieci w wieku
5-6 lat

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez poznawanie prostych technik plastycznych i stosowanie ich w pracy twórczej.

Grupa młodsza
dzieci w wieku

7-11 lat

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Poznanie zasad kompozycji, rozwijanie i utrwalanie wizji artystycznych za pomocą świadomego doboru właściwej techniki plastycznej do realizacji założonych zadań.

Grupa starsza
młodzież

od 12 lat

RPRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.


KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI”

Grupa młodsza
dzieci w wieku
7-9 lat

Podczas zajęć pobudzana będzie wyobraźnia twórcza dzieci poprzez rękodzieło artystyczne (filcowanie, decoupage, quilling) oraz tworzone będą małe formy rzeźbiarskie (rzeźby, płaskorzeźby/ tworzenie form przestrzennych z papieru i tektury). Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.

Grupa starsza

dzieci w wieku 10-14 lat


KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI" – CERAMIKA

Grupa młodsza
dzieci w wieku 10-13 lat

Projektowanie oraz samodzielne wykonywanie przedmiotów artystycznych i użytkowych z mas plastycznych. Wykonywanie oraz utrwalanie wyrobów z gliny. Podstawy garncarstwa i rzeźby.

Grupa starsza
młodzież
od 14 lat


KOŁO TEATRALNE


Dzieci
w wieku
10-14 lat

Ćwiczenia dykcji i emisji głosu,  poznawanie różnorodnych form teatralnych (m. in. teatr improwizacji, teatr ruchu oraz teatr słowa), elementów scenografii do wystawianych przedstawień, realizacja spektaklu oraz możliwość zaprezentowania efektów pracy podczas występów m.in. w placówce.


ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY MELOMANIACY

Młodzież
od 15 lat

Zajęcia grupy MELOMANIACY, to połączenie nauki śpiewu z elementami teatru i kabaretu. Podczas zajęć pracujemy zarówno indywidualnie jak i zespołowo nad prawidłową techniką wokalną, elementami aktorskimi, tworzymy scenariusze koncertów, spektakli muzycznych, scenek kabaretowych, a także pracujemy nad ruchem scenicznym i choreografią.  Ważnym elementem zajęć jest praca z nagłośnieniem i mikrofonem. Zespół MELOMANIACY bierze udział w licznych koncertach, festiwalach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych w regionie.


KOŁO WOKALNE

 Grupa młodsza
 dzieci w wieku
7-12 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach 3-osobowych; utwory wybierane są zarówno przez nauczyciela jak i według upodobań uczestników, a zwieńczeniem pracy nad konkretnym repertuarem jest możliwość wystąpienia przed publicznością podczas licznych koncertów w MDK;

Grupa starsza

młodzież
od 13 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach 3-osobowych; realizowane są na nich zagadnienia z: podstaw prawidłowej dykcji i emisji głosu, prawidłowego oddechu w czasie śpiewu, pracy z mikrofonem oraz ruchu scenicznego; utwory wybierane są zarówno przez nauczyciela jak i według upodobań uczestników, a zwieńczeniem pracy nad konkretnym repertuarem jest możliwość wystąpienia przed publicznością podczas licznych koncertów w MDK;


KOŁO INSTRUMENTALNE – gitara

Dzieci od 7 lat

Zajęcia, prowadzone w grupach dwu- trzy- lub czteroosobowych, umożliwiają naukę gry na gitarze od podstaw lub doskonalenie umiejętności gry na poziomie zaawansowanym. Uczestnik gra na własnym instrumencie.


KOŁO INSTRUMENTALNE – skrzypce

Dzieci od 7 lat

Zajęcia prowadzone w grupkach 3-osobowych, umożliwiają naukę gry na skrzypcach od podstaw, lub pomoc w technice ćwiczenia na tym instrumencie dla osób uczących się już w szkołach muzycznych; warunkiem nauki gry od podstaw jest pomyślny wynik wstępnego przesłuchania (mającego na celu sprawdzenie u potencjalnego ucznia predyspozycji do gry na skrzypcach) oraz zaopatrzenie się we własny instrument.


KOŁO INSTRUMENTALNE –
pianino


Dzieci od 7 lat

Nauka gry na pianinie od podstaw prowadzona jest w 3-osobowych grupach. Nauka odbywa się wg indywidualnie ustalonego grafiku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest nabycie instrumentu do ćwiczeń w domu (pianina lub keyboardu) w pierwszym miesiącu rozpoczęcia nauki gry. W ciągu całego roku szkolnego uczestnicy zajęć mają okazję prezentowania zdobytych umiejętności m.in. podczas koncertów w placówce.


KOŁO INSTRUMENTALNE –
flet

Dzieci od 7 lat

Nauka gry na flecie prostym od podstaw. Uczestnicy poznają tajniki gry na flecie prostym (sopranino, sopranowym, altowym, tenorowym oraz poprzecznym). W pierwszym roku nauki uczeń gra na flecie sopranowym, w kolejnych latach może poszerzyć instrumentarium o kolejne odmiany fletu. Zajęcia prowadzone są w małych 3-osobowych grupach. Młodzi fleciści mają więc okazję do wspólnego muzykowania w wielogłosie, co daje dodatkową satysfakcję z gry. Swoje umiejętności prezentują podczas licznych koncertów i konkursów.


ZESPÓŁ FLETOWY

Dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat

Grupa muzyczna, realizująca różnorodny repertuar od muzyki dawnej, przez przeboje muzyki klasycznej, po współczesne utwory muzyki rozrywkowej. Podczas zajęć pracujemy zarówno w małych grupach poszczególnych głosów, jak i całym zespołem nad wybranymi utworami w aranżacjach wielogłosowych. Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty, konkursy oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim. Do zespołu fletowego zapraszamy uczniów, którzy posiadają już podstawowe umiejętności gry na dowolnej odmianie fletu podłużnego lub na flecie poprzecznym.


KOŁO MODELARSKIE

Grupa młodsza
ORIGAMI

dzieci
w wieku 7-9 lat

Podczas zajęć wykonywane będą proste formy z papieru. Podstawy sztuki origami. Zajęcia rozwijają motorykę małą dłoni oraz umiejętność pracy w grupie.

Grupa starsza
dzieci od 10 lat

Zajęcia dedykowane młodzieży zainteresowanej wykonywaniem kartonowych modeli pojazdów o charakterze historycznym. Zajęcia rozwijają zdolności manualne oraz konstrukcyjne. Pozwalają na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zagadnień mechaniki budowanych modeli.


KOŁO GIER PLANSZOWYCH

Grupa młodsza
dzieci i młodzież
w wieku 10-15 lat

Zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz podstawowe zdolności matematyczne. Kształtują zdolność logicznego myślenia, uczą empatii, zdrowej rywalizacji i szacunku dla przeciwników.

Grupa starsza
młodzież od 16 lat
Zajęcia pozwalające kreatywnie spędzać wolny czas, realizując scenariusze wybranych gier. Rozbudzają wyobraźnię i pozwalają na wcielenie się w wybrane role, tworząc alternatywną rzeczywistość.

"MŁODY PRZYRODNIK"

Dzieci i młodzież
w wieku 10-15 lat
Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-krajoznawcze. Rozwijają umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów na bazie zajęć terenowych i pracy w grupach. Zapoznają uczestników z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy oraz dziedzictwem historycznym regionu.