Zajęcia - oferta

Oferta zajęć MDK w roku szkolnym 2020/2021


O F E R T A  ZAJĘĆ  MDK  
W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

 

Grupa/kategoria wiekowa uczestników

O  p  i  s     z  a  j  ę  ć

KOŁO KREATYWNE BRZDĄCE

Dzieci od 5-6 lat

Celem zajęć dla najmłodszych uczestników MDK jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdobywanie wiedzy na temat podstawowych technik plastycznych oraz poznawanie ich za pomocą zabawy i ciekawych form pracy. Ważnym elementem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest przebywanie i obcowanie ze sztuką, z dziełami i ich twórcami oraz dogłębne kształtowanie wyobraźni twórczej.

Przewidywane osiągnięcia: swobodne stosowanie różnych technik plastycznych, posługiwanie się materiałami i przyborami plastycznymi, właściwe zachowanie  się w grupie, umiejętność pracy w zespole, właściwe operowanie terminami plastycznymi zgodnie z ich znaczeniem

KOŁO TAŃCZĄCE BRZDĄCE

Dzieci od 5-6 lat

Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim zabawę poprzez taniec, a także gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające przy muzyce, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz gry i zabawy taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową.

KOŁO MUZYKUJĄCE BRZDĄCE

Dzieci od 5-6 lat

Zajęcia umuzykalniające, oparte są w głównej mierze na śpiewie, który jest najbardziej naturalną formą muzykowania z maluchami. Podczas zajęć wykorzystywane są także inne formy wspólnego muzykowania, tj.: ruch przy muzyce, granie na prostych instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, zabawy z piosenką, elementy relaksacji i muzykoterapii. Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci poprzez różnorodne zabawy muzyczne, a także otoczenie młodego człowieka wartościową i atrakcyjną muzyką.

KOŁO EKOBRZDĄCE

Dzieci od 5-6 lat

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze w aspekcie ekologicznym. Rozwijają umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów współczesnego świata na bazie zajęć terenowych i pracy w grupach. Podczas zajęć uczestnicy, poprzez zabawę, zapoznają się z problemami rozwoju cywilizacyjnego świata oraz ich wpływem na środowisko w którym żyją. Wypracowują możliwe sposoby niwelowania lub łagodzenia negatywnych zjawisk w najbliższym otoczeniu.

KOŁO TANECZNE

Grupa młodsza
dzieci od 7-10 lat

W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież poznają różne techniki taneczne (jazz, dancehall, funk oraz disco dance), jak również dance aerobic, czyli taniec połączony z gimnastyką. Zajęcia taneczne mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy, rozwijanie płynności ruchów, gracji i wdzięku oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości.

Grupa starsza
młodzież od 11 lat

ZESPÓŁ TANECZNY APLAUZ

Dzieci i młodzież
od 10 lat

Grupa na zajęciach poznawać będzie formy taneczne (videoclip, disco dance, dancehall), które w późniejszym czasie będą prezentowane podczas występów. Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych przedsięwzięciach artystycznych, co wpłynie na rozwój umiejętności prezentowania przez uczestników swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. 

FORMACJA TANECZNA CHEERLEADERKI

Dzieci i młodzież od 10 lat

Na zajęciach uczestniczy poznają zorganizowane, dynamiczne układy składające się z elementów gimnastyki, tańca, aerobiku i akrobatyki z wykorzystaniem różnych atrybutów, np. pompony, wstążki, piłki... Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych imprezach sportowych i artystycznych.

KOŁO GIER PLANSZOWYCH

Grupa młodsza
dzieci od 7-9 lat

Zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz podstawowe zdolności matematyczne. Kształtują zdolność logicznego myślenia, uczą empatii, zdrowej rywalizacji i szacunku dla przeciwników. Polegają na systematycznym organizowaniu rozgrywek różnorodnych gier planszowych oraz otwartych turniejów dla dzieci i młodzieży.

Grupa starsza
dzieci i młodzież
od 10 lat

KOŁO PLASTYCZNE

Grupa młodsza
dzieci od 7-11 lat

Zajęcia mają na celu rozwijanie dotychczas nabytej wrażliwości estetycznej, utrwalenie  zdobytych do tej pory zdolności twórczych. Ważnym elementem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest przebywanie i obcowanie ze sztuką i jej  twórcami oraz dogłębne kształtowanie wyobraźni twórczej. Uczestnicy koła pracują w różnych technikach plastycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych krajowych i zagranicznych.

Przewidywane osiągnięcia: umiejętne stosowanie różnych technik plastycznych, w zależności od potrzeb; poznanie twórczości znanych artystów; wyrażanie uczuć różnymi środkami wyrazu plastycznego; rozwijanie umiejętności obserwacji i kompozycji oraz zastosowanie ich we własnej pracy twórczej; integracja grupy poprzez wspólne działania twórcze

Grupa starsza
młodzież od 12 lat

Celem zajęć jest rozwijanie dotychczas nabytej wrażliwości estetycznej, utrwalenie  zdobytych do tej pory zdolności twórczych. Ważnym elementem uczestnictwa w kole jest  przebywanie i obcowanie ze sztuką, z dziełami i ich twórcami. Praca w wielu technikach plastycznych pozwala na  dogłębne kształtowanie wyobraźni twórczej. Uczestnicy koła mają możliwość prezentowania swoich prac na wystawach i w galerii naszej placówki. Biorą również udział w konkursach plastycznych, krajowych i zagranicznych.

Przewidywane osiągnięcia: umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; przyswojenie wiadomości na temat kierunków w sztuce, operowanie terminami plastycznymi; rozwiniecie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata; prawidłowe operowanie pojęciami plastycznymi; właściwe stosowanie wiadomości z zakresu kompozycji, proporcji, światłocienia i koloru; integracja grupy poprzez udział w plenerach, organizacji wystaw, kiermaszy i koncertów.

KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI”

Grupa młodsza
dzieci od 7-9 lat

Celem koła jest rozwijanie dotychczas nabytej wrażliwości estetycznej, utrwalenie  zdobytych do tej pory zdolności twórczych oraz zastosowanie ich w nieco innych technikach plastycznych. Ważnym elementem uczestnictwa w zajęciach jest przebywanie i obcowanie ze sztuką oraz tworzenie swoich, niepowtarzalnych projektów. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na rozwijanie nie tylko wyobraźni ale również kreatywności, pomysłowości i zdolności manualnych  młodych artystów.

Przewidywane osiągnięcia: świadome stosowanie różnych technik rękodzieła; swobodne posługiwanie się narzędziami i przyborami; rozwinięcie umiejętności obserwacji; nauka cierpliwości i koncentracji; umocnienie wiary we własne siły; możliwość prezentacji swoich prac na wystawach oraz okolicznościowych kiermaszach organizowanych przez placówkę.

Grupa starsza

dzieci od 10-14 lat

Celem koła jest rozwijanie dotychczas nabytej wrażliwości estetycznej, utrwalenie  zdobytych do tej pory zdolności twórczych. Ważnym elementem uczestnictwa w zajęciach jest przebywanie i obcowanie ze sztuką, z dziełami i ich twórcami oraz dogłębne kształtowanie wyobraźni twórczej. Zajęcia te kierowane są do dzieci, które pragną w kreatywny sposób wyrazić siebie i swoje uczucia,  stosując różne, ciekawe techniki rękodzieła.

Przewidywane osiągnięcia: świadome stosowanie różnych technik plastycznych we własnej pracy twórczej; poznanie różnych odmian rękodzieła artystycznego, inspirowanie się nimi w swoich pracach; swobodne operowanie różnymi materiałami, praca w różnych technikach plastycznych; rozwinięcie umiejętności obserwacji; nabycie cierpliwości, dokładności oraz umacnianie wiary we własne możliwości twórcze.

KOŁO CERAMIKA

Grupa młodsza
dzieci od 9-13 lat

Zajęcia mają na celu rozwijanie dotychczas nabytej wrażliwości estetycznej, utrwalenie  zdobytych do tej pory zdolności twórczych oraz zastosowanie ich w nieco innej technice plastycznej, jaką jest praca w glinie/masie ceramicznej. Ważnym elementem uczestnictwa w zajęciach jest przebywanie i obcowanie ze sztuką oraz tworzenie swoich, niepowtarzalnych małych dzieł. Zajęcia te mają na celu rozwijać nie tylko wyobraźnię ale również kreatywność, pomysłowość i zdolności manualne  młodych twórców, uczą precyzji i dokładności.

Przewidywane osiągnięcia: nabycie umiejętności pracy z surowcami rzeźbiarskimi; poznanie technik rzeźbienia i zdobienia ceramiki; wykorzystanie nabytej wiedzy z zakresu ceramiki do tworzenia przedmiotów codziennego użytku; wyrażanie własnych uczuć poprzez ekspresję twórczą; umiejętność wybierania właściwej masy plastycznej, poddawane jej obróbce według własnych pomysłów; swobodne operowanie narzędziami rzeźbiarskimi; rozwinięcie umiejętności obserwacji, wrażliwości na otaczające nas piękno, czerpanie inspiracji z różnych źródeł; nabycie cierpliwości oraz umacnianie wiary we własne możliwości twórcze; umiejętność pracy w grupie, wspólne przygotowywanie wystaw, imprez okazjonalnych, kiermaszy.

Grupa starsza
młodzież od 14 lat

DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY LEMADO

Dzieci od 7-13 lat

Zajęcia kierowane są do młodszych wokalistów, którzy pragną doskonalić swą dykcję i emisję głosu w grupie. Podczas zajęć, poprzez zabawę, przeplatać się będą elementy prawidłowej dykcji i emisji, śpiewu z podziałem na głosy, ruchu scenicznego oraz pracy z mikrofonem. Praca przebiegać będzie zarówno w małych grupach poszczególnych głosów, jak i  w postaci indywidualnych konsultacji (w zależności od potrzeb). Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty, konkursy oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim.   

ZESPÓŁ MELOMANIACY

Młodzież od 13 lat

Podczas zajęć pracujemy zespołowo nad prawidłową techniką wokalną, dykcją czy umiejętnością śpiewu w wielogłosie przy żywym akompaniamencie, który tworzy grupa młodych instrumentalistów. Ważnym elementem zajęć jest praca z nagłośnieniem i mikrofonem. Elementy ćwiczeń aktorskich oraz ruchu scenicznego nie są nam obce, ponieważ pomagają osiągnąć pełny wyraz artystyczny tego co przygotowujemy. Zespół MELOMANIACY bierze udział w licznych koncertach, festiwalach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych w regionie.

KOŁO WOKALNE

 Grupa młodsza
 dzieci od 7-12 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach 2-osobowych; uczestnicy będą zajmować się poznawaniem piosenek odpowiednich dla danej grupy wiekowej, ich korektą melodyczną, rytmiczną, pracą nad dykcją. A także rozwojem aparatu głosowego, na ile pozwala skupienie i wyobraźnia młodych uczestników.

Grupa starsza

młodzież od 13 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach 2-osobowych; uczestnicy podejmują materiał odpowiedni dla wykształconego juz aparatu wokalnego. Wymagania wzrastają co do pracy nad intonacją, emisją głosu, frazowaniem odpowiednim dla danej stylistyki. Przewidziana praca na scenie, z nagłośnieniem, a przede wszystkim współpraca w grupie.

KOŁO INSTRUMENTALNE – gitara

Dzieci od 7 lat

Zajęcia, prowadzone w grupach dwu- trzy- lub czteroosobowych, umożliwiają naukę gry na gitarze od podstaw lub doskonalenie umiejętności gry na poziomie zaawansowanym. Uczestnik gra na własnym instrumencie.

KOŁO INSTRUMENTALNE – skrzypce

Dzieci od 7 lat

Zajęcia umożliwiają naukę gry na skrzypcach od podstaw, lub pomoc w technice ćwiczenia na tym instrumencie dla osób uczących się już w szkołach muzycznych; warunkiem nauki gry od podstaw jest pomyślny wynik wstępnego przesłuchania (mającego na celu sprawdzenie u potencjalnego ucznia predyspozycji do gry na skrzypcach) oraz zaopatrzenie się we własny instrument.

KOŁO INSTRUMENTALNE – pianino

Dzieci od 7 lat

Nauka gry na pianinie od podstaw. Zajęcia odbywają się wg indywidualnie ustalonego grafiku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest nabycie instrumentu do ćwiczeń w domu (pianina lub keyboardu) w pierwszym miesiącu rozpoczęcia nauki gry. W ciągu całego roku szkolnego uczestnicy zajęć mają okazję prezentowania zdobytych umiejętności m.in. podczas koncertów w placówce.

KOŁO INSTRUMENTALNE – flet

Dzieci od 7 lat

Ten sympatyczny, niewielki instrument daje wiele możliwości do artystycznej ekspresji... Nasze zajęcia, to nauka gry na flecie prostym od podstaw. Uczestnicy zajęć poznają tajniki gry na instrumencie oraz jego różne odmiany (sopranino, sopranowy, altowy, tenorowy, poprzeczny). W pierwszym roku nauki opanowujemy podstawy gry na flecie sopranowym, w kolejnych latach uczeń może poszerzyć instrumentarium o inne odmiany fletu. Młodzi artyści podczas zajęć mają również okazję do wspólnego muzykowania w małych zespołach - 2,3,4 -osobowych, co daje dodatkową satysfakcję z gry. Koło fletowe swoje umiejętności prezentuje podczas licznych koncertów i konkursów.

ZESPÓŁ FLETOWY FANTAZJA

Dzieci od 9 lat

Grupa muzyczna, realizująca różnorodny repertuar od muzyki dawnej, przez przeboje muzyki klasycznej, po współczesne utwory muzyki rozrywkowej. Podczas zajęć pracujemy zarówno w małych grupach poszczególnych głosów, jak i całym zespołem nad wybranymi utworami w aranżacjach wielogłosowych. Zespół jest formą reprezentacyjną i angażuje się w koncerty, konkursy oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i regionie. Do zespołu fletowego zapraszamy uczniów, którzy posiadają już podstawowe umiejętności gry na dowolnej odmianie fletu podłużnego lub na flecie poprzecznym.

ZESPÓŁ SKRZYPCOWY

Młodzież od 13 lat

Zajęcia kierowane są do skrzypków grających na podstawowym poziomie, którzy chcieliby rozwijać swoją pasję w grze zespołowej stosując nabyte umiejętności w atrakcyjnym repertuarze. Sięgniemy  bowiem zarówno po znane utwory klasyczne jak i po szeroko pojętą muzykę rozrywkową. Podczas zajęć pracować będziemy nad doskonaleniem intonacji i brzmienia oraz nad wspólnym frazowaniem przy zastosowaniu różnorodnych artykulacji. A wszystko po to aby móc bawić się muzyką na scenie w zespole, gdzie trema rozkłada się na ilość uczestników, a przez to jest jej mniej. Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim.

KOŁO ORIGAMI

Dzieci od 7-12 lat

Zajęcia rozwijające motorykę małą dłoni oraz wyobraźnię przestrzenną. Kształtują umiejętność systematycznego i dokładnego wykonywania zadań. Uczą skupienia i uspokojenia emocji oraz pracy w grupie. Rozwijają empatię oraz tolerancję wśród dzieci i młodzieży. Budują pozytywne postrzeganie siebie.

KOŁO MODELARSKIE

Dzieci i młodzież od 10 lat

Zajęcia dedykowane młodzieży zainteresowanej wykonywaniem kartonowych modeli pojazdów i budynków o charakterze historycznym. Zajęcia rozwijają zdolności manualne oraz konstrukcyjne. Dają możliwość wyciszenia i zdystansowania od problemów codzienności. Pozwalają na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zagadnień mechaniki budowanych modeli.

KOŁO MŁODY PRZYRODNIK

Grupa młodsza dzieci od 7-9 lat

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-krajoznawcze. Rozwijają umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów na bazie zajęć terenowych. Kształtują umiejętność współpracy w zespołach zadaniowych oraz grupie rówieśniczej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy oraz dziedzictwem historycznym regionu.

Grupa starsza dzieci od 10 lat

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-krajoznawcze. Pozwalają na ugruntowanie oraz pogłębienie świadomości ekologicznej. Rozwijają umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów na bazie zajęć terenowych i pracy w grupach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy oraz dziedzictwem historycznym regionu. Uczą zasad funkcjonowania (określanie kierunku marszu, budowa obozowiska itp.) turysty-przyrodnika w środowisku naturalnym.

KOŁO MŁODSZAKI W TEATRZE

Dzieci od 7-9 lat

Zajęcia Koła Teatralnego to forma pracy, która pobudza wielostronną aktywność dziecka: emocjonalną, ruchową i intelektualną, wszechstronnie kształci, jest źródłem różnorodnych przeżyć emocjonalnych, związanych nie tylko z odbiorem treści, ale przede wszystkim z procesem przygotowania i wystawienia spektaklu. Rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, intuicję, koncentrację, pamięć, inwencję twórczą, daje możliwość poznania nowych środków ekspresji i kształci umiejętność podejmowania trudnych decyzji.

Szczególnie cenne są metody nastawione na aktywność, prowokujące do twórczych działań. W tym celu realizowane są następujące zadania teatralne:

- Prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych w celu przełamania nieśmiałości, wzbogacania wyobraźni, rozwijania pamięci, zrozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy utworu literackiego.

- Uczenie starannego wyrażania się przez język.

- Ćwiczenia w zakresie dykcji, akcentu, intonacji, modulacji głosu, ruchu, gestu scenicznego.

- Ćwiczenia na impostację głosu (oddechowe, wzmacniające aparat mowy, oddychanie przeponowe)

KOŁO TEATRALNE

Dzieci i młodzież od 10 lat

Zajęcia teatralne sprzyjają rozwijaniu twórczej aktywności dzieci i młodzieży, wrażliwości, tolerancji, empatii, wyobraźni, intuicji. Zakładają one wychowanie twórczego człowieka, który potrafi podejmować wiele działań z własnej inicjatywy, nie boi się wyzwań i realizuje swoje pasje i marzenia.
W czasach telewizji, komputera, Internetu teatr pozwala zatrzymać się, by dać szansę młodym talentom. Młodzi aktorzy podczas warsztatów teatralnych wcielają się w różne postacie i przeżywają odgrywane role, zaspokajając nadszarpnięte w świecie współczesnym poczucie bezpieczeństwa i potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Zamknięty w sobie młody człowiek, nieśmiały czy zagubiony, odgrywając różne sytuacje zdarzeniach sceniczne, otwiera się na ludzi, a w działaniach uczy się podejmowania trudnych decyzji.

Szczególnie cenne są metody nastawione na aktywność, prowokujące do twórczych działań. W tym celu realizowane są następujące zadania teatralne:

- Prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych w celu przełamania nieśmiałości, wzbogacania wyobraźni, rozwijania pamięci, zrozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy utworu literackiego.

- Uczenie starannego wyrażania się przez język.
- Ćwiczenia w zakresie dykcji, akcentu, intonacji, modulacji głosu, ruchu, gestu scenicznego.
- Ćwiczenia na impostację głosu (oddechowe, wzmacniające aparat mowy, oddychanie przeponowe)

Tworzenie spektaklu daje młodym , ambitnym ludziom o wiele większą satysfakcję niż gry komputerowe czy bierny odbiór programów telewizyjnych, dlatego teatr jest bezkonkurencyjny wobec form modnej rozrywki.

WARSZTAT MŁODEGO AKTORA

Młodzież od 10 lat

Zajęcie kierowane do dzieci i młodzieży, chciałyby spełnić swoje marzenie i zabłysnąć na scenie! Warsztaty aktorsko-recytatorskie dla młodych adeptów sztuki teatralnej.