Zajęcia - oferta

 

OFERTA ZAJĘĆ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Grupa/
kategoria wiekowa uczestników

O  p  i  s     z  a  j  ę  ć


KOŁO TANECZNE

Grupa przedszkolna
dzieci w wieku
5-6 lat

Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim zabawę poprzez taniec, a także gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające przy muzyce, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz gry i zabawy taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową.

Grupa młodsza dzieci w wieku
7-12 lat

 W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież poznają różne techniki taneczne (jazz, dancehall, funk oraz dance), jak również dance aerobic, czyli taniec połączony z gimnastyką. Zajęcia taneczne mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy, rozwijanie płynności ruchów, gracji i wdzięku oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości.

Grupa starsza
młodzież

 od 13 lat


ZESPÓŁ TANECZNY APLAUZ

Grupa młodsza
dzieci
od 10-13 lat

Grupa na zajęciach poznawać będzie formy taneczne, które w późniejszym czasie będą prezentowane podczas występów. Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych przedsięwzięciach artystycznych, co wpłynie na rozwój umiejętności prezentowania przez uczestników swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. 

Grupa starsza
młodzież
od 14 lat


FORMACJA TANECZNA CHEERLEADERKI


dzieci od 10 lat

Na zajęciach uczestniczy poznają zorganizowane, dynamiczne układy składające się z elementów gimnastyki, tańca, aerobiku i akrobatyki z wykorzystaniem różnych atrybutów, np. pompony, wstążki, piłki... Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych imprezach sportowych i artystycznych.


KOŁO PLASTYCZNE

 

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje zainteresowania plastyczne w różnych dziedzinach sztuki. Mają za zadanie pobudzić do twórczego myślenia i kreatywności. Celem tych zajęć jest rozwijanie swoich pasji poprzez poznawanie różnorodnych technik oraz świadome stosowanie ich w pracy twórczej. Mogą mieć również działanie terapeutyczne, pozwalające na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości i zagłębienie się w świat fantazji i wyobraźni.

Grupa przedszkolna
dzieci w wieku
5-6 lat

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez poznawanie prostych technik plastycznych i stosowanie ich w pracy twórczej.

Grupa młodsza
dzieci w wieku

7-11 lat

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Poznanie zasad kompozycji, rozwijanie i utrwalanie wizji artystycznych za pomocą świadomego doboru właściwej techniki plastycznej do realizacji założonych zadań.

Grupa starsza
młodzież

od 12 lat

RPRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.


KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI”

Grupa młodsza
dzieci w wieku
7-9 lat

Podczas zajęć pobudzana będzie wyobraźnia twórcza dzieci poprzez rękodzieło artystyczne (filcowanie, decoupage, quilling) oraz tworzone będą małe formy rzeźbiarskie (rzeźby, płaskorzeźby/ tworzenie form przestrzennych z papieru i tektury). Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.

Grupa starsza

dzieci w wieku
10-14 lat


KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI" - CERAMIKA

Grupa młodsza
dzieci w wieku 10-13 lat

Projektowanie oraz samodzielne wykonywanie przedmiotów artystycznych i użytkowych z mas plastycznych. Wykonywanie oraz utrwalanie wyrobów z gliny. Podstawy garncarstwa i rzeźby.

Grupa starsza
młodzież
od 14 lat


KOŁO TEATRALNE


Dzieci
w wieku
8-14 lat

Zabawa w teatr, ćwiczenia i gry aktorskie,  poznawanie różnorodnych form teatralnych (m.in. teatru lalek i teatru ruchu), tworzenie lalek teatralnych, elementów scenografii do wystawianych przedstawień, realizacja spektaklu oraz możliwość zaprezentowania efektów pracy podczas występów m.in. w placówce.


ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY MELOMANIACY

Młodzież
od 15 lat

Podczas zajęć młodzież będzie pracować zarówno indywidualnie jak i zespołowo nad prawidłową emisją głosu, wykonywać różnorodne ćwiczenia wokalne, ekspresji głosu, poznawać podstawy ruchu scenicznego, opracowywać wybrany repertuaru w formie mini recitali, uczyć się śpiewu w wielogłosie, pracy z mikrofonem, a także miała możliwość pracy w studio nagrań. Do interpretacji piosenek włączać będzie elementy aktorskie, ruchowe, w ramach danego programu recitalowego łączyć poszczególne utwory wprowadzając elementy kabaretowe czy recytatorskie. Zespół realizuje się podczas koncertów, festiwali i różnorodnych imprez artystycznych w regionie.


KOŁO INSTRUMENTALNO-WOKALNE

 Grupa młodsza
 dzieci w wieku
7-12 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach dwu- lub trzyosobowych; utwory wybierane są zarówno przez nauczyciela jak i według upodobań uczestników, a zwieńczeniem pracy nad konkretnym repertuarem jest możliwość wystąpienia przed publicznością podczas licznych koncertów w MDK;

Grupa starsza

młodzież
od 13 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach dwuosobowych; realizowane są na nich zagadnienia
z: podstaw prawidłowej dykcji i emisji głosu, prawidłowego oddechu w czasie śpiewu, pracy z mikrofonem oraz ruchu scenicznego; utwory wybierane są zarówno przez nauczyciela jak i według upodobań uczestników, a zwieńczeniem pracy nad konkretnym repertuarem jest możliwość wystąpienia przed publicznością podczas licznych koncertów w MDK;


KOŁO INSTRUMENTALNE - gitara

Dzieci od 7 lat

Zajęcia, prowadzone w grupach dwu- trzy- lub czteroosobowych, umożliwiają naukę gry na gitarze od podstaw lub doskonalenie umiejętności gry na poziomie zaawansowanym. Uczestnik gra na własnym instrumencie.


KOŁO INSTRUMENTALNE – skrzypce

Dzieci od 7 lat

Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w parach (w zależności od liczby chętnych), umożliwiają naukę gry na skrzypcach od podstaw, lub pomoc w technice ćwiczenia na tym instrumencie dla osób uczących się już w szkołach muzycznych; warunkiem nauki gry od podstaw jest pomyślny wynik wstępnego przesłuchania (mającego na celu sprawdzenie u potencjalnego ucznia predyspozycji do gry na skrzypcach) oraz zaopatrzenie się we własny instrument.


KOŁO INSTRUMENTALNE –
pianino


Dzieci od 7 lat

Nauka gry na pianinie od podstaw. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych,  prowadzone są  indywidualnie i w małych grupach. Nauka odbywa się wg indywidualnie ustalonego grafiku. W ciągu całego roku szkolnego uczestnicy zajęć mają okazję prezentowania zdobytych umiejętności m.in. podczas koncertów w placówce.


KOŁO INSTRUMENTALNE –
flet

Dzieci od 7 lat

Nauka gry na flecie prostym od podstaw. Uczestnicy poznają tajniki gry na flecie prostym (altowym, sopranowym). Zajęcia prowadzone są w małych 2-3 osobowych zespołach. Młodzi fleciści mają więc okazję do wspólnego muzykowania w wielogłosie, co daje dodatkową satysfakcję z gry.


ZESPÓŁ FLETOWY

Dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat

Grupa muzyczna, realizująca różnorodny repertuar od muzyki dawnej, przez przeboje muzyki klasycznej, po współczesne utwory muzyki rozrywkowej. Podczas zajęć pracujemy zarówno w małych grupach poszczególnych głosów, jak i całym zespołem nad wybranymi utworami w aranżacjach wielogłosowych. Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim. Do zespołu fletowego zapraszamy uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają już przynajmniej podstawowe umiejętności gry na dowolnej odmianie fletu podłużnego lub na flecie poprzecznym.


KOŁO MODELARSKIE

Grupa młodsza
ORIGAMI

dzieci
w wieku 7-9 lat

Podczas zajęć wykonywane będą proste formy z papieru. Podstawy sztuki origami.

Grupa starsza
dzieci od 10 lat

Zajęcia dedykowane młodzieży zainteresowanej wykonywaniem kartonowych modeli pojazdów o charakterze historycznym. Zajęcia rozwijają zdolności manualne oraz konstrukcyjne. Pozwalają na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zagadnień mechaniki budowanych modeli.