Nabór na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018/2019 - postępowanie bieżące.

Świętochłowice, 01.04.2019 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2018 / 2019

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

4

starsza
(młodzież od 12 lat)

1

Akademia Kreatywności

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

5

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 9-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

4

Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

3

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

4

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

7

starsza
(młodzież od 12 lat)

6

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

1

starsza
(młodzież od 14 lat)

9

 6 

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

9

Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

2

starsza
(młodzież w wieku od 13 lat)

11

Teatralne

(dzieci w wieku 10-14 lat)

4

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 13 lat)

12

10 

Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

8

11 

Zespół fletowy

(Dzieci od 7 lat)

3

12 

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

starsza
(dzieci od 10 lat)

7

13 

Gier planszowych

młodsza
(dzieci w wieku 10-15 lat)

10

starsza
(młodzież od  16 lat)

10

14 

"Młody przyrodnik"

(dzieci w wieku 10-15 lat)

9

 

           

         Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu bieżącym na wolne miejsca w roku szkolnym 2018/2019.

         Kandydaci chętni do udziału w zajęciach proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego, w godzinach funkcjonowania danego Koła, zgodnie z harmonogramem zajęć.    

Szczegółowych informacji o zapisach udziela nauczyciel prowadzący Koło. Karta zgłoszenia na zajęcia dostępna jest w sekretariacie, u nauczyciela oraz tutaj.

nabór na nowe Koła zajęć w MDK!

NOWE KOŁA ZAJĘĆ W MDK!

 

            Jak już Państwo wiedzą, od marca w naszej placówce prowadzone są nowe Koła zajęć, które niewątpliwie wzbogacają ofertę kierowaną do dzieci i młodzieży.

I tak też pasjonatów odkrywania otaczającego nas świata przyrody oraz historii regionu, z pewnością zaciekawi Koło „Młodego przyrodnika”, a wszystkich, którzy chcą wesoło spędzić czas bez elektronicznych ekranów zapraszamy na zajęcia Koła Gier Planszowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału nowych Kołach zainteresowań w naszej placówce.

Przypominamy, że kolejne postępowanie naborowe prowadzone będzie od dnia 11.03.2019 r. Chętnych do udziału w ww. Kołach zapraszamy do sali nr 4, w godzinach i terminach zajęć poszczególnych Kół.

Kategoria wiekowa

Nazwa Koła zajęć

Terminy
i godziny zajęć:


KOŁO GIER PLANSZOWYCH

Grupa młodsza
dzieci i młodzież
od 10-15 lat

Zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz podstawowe zdolności matematyczne. Kształtują zdolność logicznego myślenia, uczą empatii, zdrowej rywalizacji i szacunku dla przeciwników. Zajęcia będą realizowane we współpracy z Firmą GRANNA, jako Klub Gier Planszowych.

Zajęcia odbywają się 
we wtorki, 
16:00-18:15

Grupa starsza
młodzież od 16 lat

Zajęcia pozwalające kreatywnie spędzać wolny czas, realizując scenariusze wybranych gier. Rozbudzają wyobraźnię i pozwalają na wcielenie się w wybrane role, tworząc alternatywną rzeczywistość.

Zajęcia odbywają się
w czwartki,
17:00-19:15


KOŁO „MŁODY PRZYRODNIK”

Dzieci i młodzież
od 10-15 lat

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-krajoznawcze. Rozwijają umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów na bazie zajęć terenowych i pracy w grupach. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w podstawowych pracach ogrodniczych na terenie MDK oraz zapoznają się z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy oraz dziedzictwem historycznym regionu.

Zajęcia odbywają się
w piątki,
16:00-19:05

 


 

 

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - postępowanie bieżące w roku szk. 2018/2019 - WYNIKI

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wyniki badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

 

                                                         REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK                                   11.02.2019 r.
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

POSTĘPOWANIE BIEŻĄCE

 

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH – W Y N I K I

 

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Nowak Julia
2. Grzomba Zuzanna
3. Sichma Lena


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. młodsza I 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Nowak Martyna


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
Brak


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne – gr. przedszkolna 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Suchłabowicz Hanna


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne – gr. młodsza   
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Staroń Zuzanna
2. Nowakowska Martyna

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Korolczuk Kinga
2. Bieniek Małgorzata


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Brych Karolina


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Korolczuk Wiktoria
2. Staroń Zuzanna
3. Biszczanik Julia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. młodsza 
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Suchłabowicz Bruno


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. starsza 
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Ziętek Natalia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne – flet  
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
1. Piecyk Paulina


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY  
Przeprowadzone w dniu 07.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
Brak


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło modelarskie – gr. młodsza - ORIGAMI
Przeprowadzone w dniu 06.02.2019
Osoby przyjęte do Koła:
Brak

 


Badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym o godz. 16:45 odbędzie się badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara (przełożone z dnia 05.02.2019).

 


Badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - KOŁO INSTRUMENTALNE - GITARA - zmiana terminu

Szanowni Państwo, informujemy, że badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na KOŁO INSTRUMENTALNE - GITARA nie odbędzie się w dniu 05.02.2019. O aktualnym terminie poinformujemy wkrótce. Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę.

A K T U A L I Z A C J A! - Badanie uzdolnień kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara odbędzie się 26.02.2019 r. - godz. 16:35