MDK ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia w roku szk. 2019/2020 - POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Świętochłowice, 12.08.2019 r.Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w    p o s t ę p o w a n i u   u z u p e ł n i a j ą c y m

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020


Lp.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

 Plastyczne

 przedszkolna
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

3

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

3

 Akademia Kreatywności

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

3

 Akademia Kreatywności - ceramika

 młodsza
 (dzieci w wieku 9-13 lat)

2

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

3

 Taneczne

 przedszkolna
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

4

 młodsza I
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

3

 młodsza II
 (dzieci w wieku 10-12 lat)

6

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

12

 Zespół taneczny APLAUZ

 młodsza
 (dzieci od 10-13 lat)

10

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (dzieci od 10 lat)

12

 Wokalne

 starsza
 (młodzież w wieku od 13 lat)

9

 Dziecięcy zespół wokalny              NOWOŚĆ!

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

7

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (młodzież od 14 lat)

8

10 

 Instrumentalne – gitara

 (dzieci od 7 lat)

14

11 

 Instrumentalne - skrzypce

 (dzieci od 7 lat)

1

12 

 Zespół fletowy                       

 (dzieci od 7 lat)

1

13 

 Zespół skrzypcowy                         NOWOŚĆ!

 (młodzież od lat 13)

4

14 

 Origami

 (dzieci w wieku 7-9 lat)

5

15 

 Modelarskie

 (dzieci od 10 lat)

9

16 

 Gier planszowych

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

3

17 

 Młody przyrodnik

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

4

18 

 Survivalowe                                    NOWOŚĆ!

 (młodzież od 13 lat)

11

 

            Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym  na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020.

Przypominamy, że elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

         Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 12.08-23.08.2019 r. w godzinach między 9:00 a 16:00. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmowane będą wszystkie karty, niezależnie od ilości zgłoszeń. WYJĄTKIEM jest Koło gier planszowych, na które przyjmowani będą kandydaci do limitu wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną podane wkrótce na naszej stronie internetowej. Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone zostaną, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w terminie 26-29.08.2019 r. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę, aby móc świadomie uczestniczyć w procedurze rekrutacyjnej. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK oraz do pobrania poniżej.

         Informujemy, że nie powiadamiamy telefonicznie o terminach badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych i nigdy nie sugerujemy kandydatom istnienia takiej formy informowania o procedurze naborowej.

 

Zasady naboru na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020

Karta zgłoszenia na zajęcia MDK

Oferta zajęć MDK w roku szk. 2019/2020