Deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w roku szk. 2017/2018

P R Z Y P O M I N A M Y  rodzicom/prawnym opiekunom dotychczasowych uczestników zajęć MDK o złożeniu DEKLARACJI KONTYNUACJI udziału w zajęciach MDK w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje dostępne są u nauczycieli prowadzących Koła oraz w sekretariacie MDK. Wypełnione druki przyjmowane będą do dnia 09.06.2017 r. w sekretariacie MDK.