BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH dla kandydatów spoza gminy Świętochłowice

Kandydatów na uczestników zajeć spoza miasta Świętochłowice, którzy złożyli karty zgłoszenia w postępowaniu podstawowym (lub uzupełniającym) informujemy, że na Koła:

- wokalne - gr. starsza

- Akademia Kreatywności - gr. starsza

- Dziecięcy zespół wokalny

Będą przeprowadzone badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych. Szczegóły znajdują się poniżej.

Na pozostałe Koła zajęć, w wyniku przeprowadzonych postępowań naborowych (podstawowe - czerwiec, uzupełniające - sierpień), limit wolnych miejsc został wyczerpany.

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH 
Koło wokalne - gr. starsza 

05.09.2019 r. (czwartek) – godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

-----------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
04.09.2019 r. (środa) – godz. 17:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi. 
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

------------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Dziecięcy zespół wokalny
04.09.2019 r. (środa) – godz. 17:30

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020 - postępowanie uzupełniające- WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA

           Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są tutaj 

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA MDK

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Kurowska Roksana
 2. Gawron Magdalena
 3. Pielok Marta
 4. Dudek Marta

 

Koło plastyczne – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 12 lat

Lista kandydatów:

 1. Wąsiak Agata
 2. Bomba Anna
 3. Stasiczek Paulina
 4. Napieraj Aneta

 

Koło Akademia Kreatywności – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów:

 1. Wojtasik Agata

 

Koło Akademia Kreatywności – ceramika – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Lista kandydatów:

 1. Kotuła Natalia
 2. Rudy Lena
 3. Kołodziej Daria

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Kornat Natalia
 2. Kurowska Roksana
 3. Burska Tymoteusz
 4. Pielok Marta
 5. Dudek Marta

 

Koło taneczne – gr. młodsza I

zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Michalak Sandra
 2. Kosno Natalia
 3. Pisarski Seweryn
 4. Postawa Edyta

 

Koło taneczne – gr. młodsza II

zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Kotuła Natalia
 2. Postawa Dominika
 3. Wojtasik Agata
 4. Spyra Marta

 

Koło taneczne – gr. starsza

zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów:

 1. Brak 

 

Koło wokalne – gr. starsza

zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów:

 1. Reguła Seweryn 

 

Zespół artystyczny MELOMANIACY

zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Lista kandydatów:

 1. Wencel Wiktoria 

 

Dziecięcy zespół wokalny

zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Taraska Weronika
 2. Postawa Dominika
 3. Pietrzykowska Katarzyna
 4. Pietrzak Natalia

 

Koło instrumentalne – gitara

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Drażyk Katarzyna
 2. Pietrzak Natalia
 3. Krafczyk Laura

 

Koło instrumentalne – skrzypce

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Nowakowska Martyna 

 

Koło origami

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Cyganek Paweł
 2. Czapek Vanessa
 3. Pietrzak Natalia

 

Koło gier planszowych  

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Cyganek Paweł  

 

Koło „Młody przyrodnik”

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Michalak Sandra
 2. Mozgol Szymon
 3. Mozgol Matylda 
 4. Jonczyk Wojciech

 

WYKAZ KANDYDATÓW,  
KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZK. 2019/2020

 

kandydaci, którzy nie zostali przyjęci

L.P.

Nazwisko
i Imię kandydata

Uwagi

1

Krekora Maja  

Koło plastyczne – gr. przedszkolna,

Koło taneczne – gr. przedszkolna

2

Drażyk Katarzyna

Koło plastyczne – gr. Starsza,

Koło taneczne – gr. Starsza

3

Namysło Nadia

Koło Akademia Kreatywności – ceramika – gr. Młodsza

4

Czapek Vanessa

Koło taneczne – gr. młodsza 

5

Pośpiech Natalia

Dziecięcy zespół wokalny

6

Selega Blanka

Dziecięcy zespół wokalny

7

Skowronek Gabriel

Koło instrumentalne - skrzypce

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020 - postępowanie uzupełniające - WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH do udziału w zajęciach

 

Świętochłowice, 02.09.2018 r.

 

         Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020.

Zasady naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są tutaj  

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
do udziału w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Kurowska Roksana
 2. Gawron Magdalena
 3. Krokera Maja
 4. Pielok Marta
 5. Dudek Marta

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło plastyczne – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku od 12 lat

Lista kandydatów:

 1. Drażyk Katarzyna
 2. Wąsiak Agata
 3. Bomba Anna
 4. Stasiczek Paulina
 5. Napieraj Aneta

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – gr. starsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów:

 1. Wojtasik Agata

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło Akademia Kreatywności – ceramika – gr. młodsza

zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Lista kandydatów:

 1. Kotuła Natalia
 2. Namysło Nadia
 3. Rudy Lena
 4. Kołodziej Daria

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów:

 1. Kornat Natalia
 2. Kurowska Roksana
 3. Burska Tymoteusz
 4. Krekora Maja
 5. Pielok Marta
 6. Dudek Marta

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza I

zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Michalak Sandra
 2. Kosno Natalia
 3. Pisarski Seweryn
 4. Postawa Edyta
 5. Czapek Vanessa

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza II

zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Kotuła Natalia
 2. Postawa Dominika
 3. Wojtasik Agata
 4. Spyra Marta

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. starsza

zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów:

 1. Drażyk Katarzyna 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło wokalne – gr. starsza

zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów:

 1. Reguła Seweryn 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół artystyczny MELOMANIACY

zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Lista kandydatów:

 1. Wencel Wiktoria 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Dziecięcy zespół wokalny

zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Pośpiech Natalia
 2. Taraska Weronika
 3. Postawa Dominika
 4. Pietrzykowska Katarzyna
 5. Pietrzak Natalia
 6. Selega Blanka    

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – gitara

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Drażyk Katarzyna
 2. Pietrzak Natalia
 3. Krafczyk Laura

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – skrzypce

zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów:

 1. Skowronek Gabriel
 2. Nowakowska Martyna 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło origami

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów:

 1. Cyganek Paweł
 2. Czapek Vanessa
 3. Pietrzak Natalia

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło gier planszowych  

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Cyganek Paweł  

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło „Młody przyrodnik”

zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów:

 1. Michalak Sandra
 2. Mozgol Szymon
 3. Mozgol Matylda 

- zakwalifikowanych do

uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

WYKAZ KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZK. 2019/2020

 

kandydaci niezakwalifikowani

L.P.

Nazwisko
i Imię kandydata

Uwagi

1

Mozgol Matylda

Koło plastyczne – gr. młodsza – rekrutacja na to Koło zajęciowe nie była prowadzona

2

Czapek Vanessa

Koło Akademia Kreatywności – gr. młodsza - rekrutacja na to Koło zajęciowe nie była prowadzona

 

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020 - BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH - w y n i k i

Szanowni Państwo, poniżej umieszczamy wyniki przeprowadzonych badań uzdolnień kierunkowych:

                                                                                                                               30.08.2019 r.

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH – W Y N I K I 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Młody przyrodnik”
Przeprowadzone w dniu 26.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Michalak Sandra

Mozgol Szymon

Mozgol Matylda

Jonczyk Wojciech

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Dziecięcy zespół wokalny
Przeprowadzone w dniu 28.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Zespołu:

Postawa Dominika

Taraska Weronika

Pietrzykowska Katarzyna

Pietrzak Natalia

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. przedszkolna
Przeprowadzone w dniu 26.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Kurowska Roksana

Gawron Magdalena

Pielok Marta

Dudek Marta

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 26.08.2019 r.

Kryteria oceny kandydata:

Wąsiak Agata

Bomba Anna

Stasiczek Paulina

Napieraj Aneta

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 26.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Wojtasik Agata

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 26.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Kotuła Natalia

Rudy Lena

Kołodziej Daria

 

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne - gr. przedszkolna

Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.

Kandydaci do Koła:

Kornat Natalia

Dudek Marta

Burski Tymoteusz

Pielok Marta

Kurowska Roksana

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. młodsza I
Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Postawa Edyta

Kosno Natalia

Michalak Sandra

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Spyra Marta

Postawa Dominika

Wojtasik Agata

Kotuła Natalia

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne – gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Brak

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - gitara 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Drażyk Karolina

Pietrzak Natalia

Krufczyk Laura

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło wokalne - gr. starsza 

Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Reguła SewerynBADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
Przeprowadzone w dniu 27.08.2019 r.
Kandydaci przyjęci do Koła:

Wencel Wiktoria

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH  
Koło instrumentalne – skrzypce

Przeprowadzone w dniu 28.08.2019 r.
kandydaci przyjęci na zajęcia:

Nowkowska Martyna

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło origami 
Przeprowadzone w dniu 26.08.2019 r.

Kandydaci przyjęci do Koła:

Cyganek Paweł

Czapek Vanessa

Pietrzak Natalia

 


Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - rekrytacja na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020 - postępowanie uzupełniające

Szanowni Państwo, poniżej podajemy terminy oraz godziny badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

 

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE REKRUTACJI
na rok szkolny 2019/2020


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło survivalowe
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:30-19:00

Kryteria oceny kandydata:

Kandydat rozwiązuje test wiedzy.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Komisja punktuje poszczególne odpowiedzi /pełna 1p/. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 2/5 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Młody przyrodnik”
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:00-18:30

Kryteria oceny kandydata:

Kandydat rozwiązuje test wiedzy.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Komisja punktuje poszczególne odpowiedzi /pełna 1p/. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 2/5 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Dziecięcy zespół wokalny
28.08.2019 r. (środa) – godz. 17:30-18:30

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło gier planszowych

Kryteria oceny kandydata:

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół skrzypcowy
28.08.2019 r. (środa) – godz. 17:00-18:00

Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- umiejętności techniczne

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego
Kandydat wykonuje dowolny utwór na skrzypcach. Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. przedszkolna
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.

- kreatywność i ekspresja twórcza.

- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat.

Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. starsza
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle.

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:30-17:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:30-17:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min.

Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.

Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne - gr. przedszkolna

27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:

Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
Koło taneczne – gr. starsza
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani bedą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 16:30 -17:30
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 34/40 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Formacja taneczna CHEERLEADERKI
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 16:30 -17:30

Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do formacji przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - gitara 
27.08.2019 r. (wtorek) - godz. 18:15
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- predyspozycje manualne
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło wokalne - gr. starsza 

27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 17:30-18:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 18:30-19:30
Kryteria oceny kandydata:

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny,
- dykcja
- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
Kandydat wykonuje 1 wybraną przez siebie piosenkę w języku polskim a capella lub z podkładem muzycznym (należy przynieść o ze sobą na pendrive).

Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół fletowy 
28.08.2019 r. (środa) – godz. 16:00-17:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- wykonanie utworu
- umiejętności techniczne
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolny utwór na flecie. Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH  
Koło instrumentalne – skrzypce

28.08.2019 r. (środa) – godz. 17:00-18:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- predyspozycje manualne

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 12/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło origami 
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:30-18:00

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło modelarskie
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:30-18:00

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.