MDK ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia w roku szk. 2019/2020 - POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Świętochłowice, 12.08.2019 r.Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w    p o s t ę p o w a n i u   u z u p e ł n i a j ą c y m

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020


Lp.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

 Plastyczne

 przedszkolna
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

3

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

3

 Akademia Kreatywności

 starsza
 (dzieci w wieku 10-14 lat)

3

 Akademia Kreatywności - ceramika

 młodsza
 (dzieci w wieku 9-13 lat)

2

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

3

 Taneczne

 przedszkolna
 (dzieci w wieku 5-6 lat)

4

 młodsza I
 (dzieci w wieku 7-9 lat)

3

 młodsza II
 (dzieci w wieku 10-12 lat)

6

 starsza
 (młodzież od 12 lat)

12

 Zespół taneczny APLAUZ

 młodsza
 (dzieci od 10-13 lat)

10

 starsza
 (młodzież od 14 lat)

8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 (dzieci od 10 lat)

12

 Wokalne

 starsza
 (młodzież w wieku od 13 lat)

9

 Dziecięcy zespół wokalny              NOWOŚĆ!

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

7

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

 (młodzież od 14 lat)

8

10 

 Instrumentalne – gitara

 (dzieci od 7 lat)

14

11 

 Instrumentalne - skrzypce

 (dzieci od 7 lat)

1

12 

 Zespół fletowy                       

 (dzieci od 7 lat)

1

13 

 Zespół skrzypcowy                         NOWOŚĆ!

 (młodzież od lat 13)

4

14 

 Origami

 (dzieci w wieku 7-9 lat)

5

15 

 Modelarskie

 (dzieci od 10 lat)

9

16 

 Gier planszowych

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

3

17 

 Młody przyrodnik

 (dzieci w wieku 7-12 lat)

4

18 

 Survivalowe                                    NOWOŚĆ!

 (młodzież od 13 lat)

11

 

            Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym  na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020.

Przypominamy, że elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

         Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 12.08-23.08.2019 r. w godzinach między 9:00 a 16:00. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmowane będą wszystkie karty, niezależnie od ilości zgłoszeń. WYJĄTKIEM jest Koło gier planszowych, na które przyjmowani będą kandydaci do limitu wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną podane wkrótce na naszej stronie internetowej. Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone zostaną, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w terminie 26-29.08.2019 r. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę, aby móc świadomie uczestniczyć w procedurze rekrutacyjnej. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK oraz do pobrania poniżej.

         Informujemy, że nie powiadamiamy telefonicznie o terminach badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych i nigdy nie sugerujemy kandydatom istnienia takiej formy informowania o procedurze naborowej.

 

Zasady naboru na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020

Karta zgłoszenia na zajęcia MDK

Oferta zajęć MDK w roku szk. 2019/2020Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020 - postępowanie podstawowe - WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA

Świętochłowice, 28.06.2019 r.

Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020.

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE

WYKAZ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA MDK

 

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Szymura Kornelia
 2. Suchłabowicz Hanna
 3. Wręczycki Ignacy
 4. Skonieczek Aleksandra
 5. Kita Jan
 6. Sadowski Tobiasz
 7. Majer Mateusz
 8. Sichma Lena
 9. Nowakowska Hanna
 10. Adamiak Marta
 11. Kamińska Magdalena

 

Koło plastyczne  - gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1.  Kielar Amelia
 2. Cieplewicz Nadia
 3. Pośpiech Natalia
 4. Wieczorek Karolina
 5. Gładych Paulina
 6. Łukowska Ewa
 7. Bacior Olga
 8. Niemczyk Róża
 9. Nowak Zuzanna
 10. Staroń Zuzanna
 11. Rudy Lena
 12. Nowak Martyna
 13. Taraska Weronika
 14. Sega Zuzanna
 15. Nowakowska Martyna
 16. Chrobok Liliana

 

Koło plastyczne – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Kubanek Beata
 2. Kubanek Klaudia
 3. Wolny Agata
 4. Dziadak Julia
 5. Winter Oliwia
 6. Bochenek Maja
 7. Sładkowska Justyna
 8. Tomala Aleksandra
 9. Siegert Dominika

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

 

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Jojko Nicola
 2. Rusak Lena
 3. Jonczyk Wojciech
 4. Pypno Lena
 5. Korolczuk Kinga
 1. Makuch Zuzanna
 2. Olejnik Nadia
 3. Cieplewicz Nadia
 4. Ćwięczek Martyna
 5. Olek Karol

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Gładych Paulina
 2. Łukowska Ewa
 3. Remiorz Julia
 4. Wieczorek Karolina
 5. Brych Karolina
 6. Chrobok Liliana
 7. Olek Emilia

 

Koło „Akademia Kreatywności”
– CERAMIKA – gr. młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Wieczorek Karolina
 2. Bohn Wiktor
 3. Łukowska Ewa
 4. Biszczanik Julia
 5. Staroń Zuzanna
 6. Nowak Alicja
 7. Sowik Marta
 8. Stalka Natalia

 

Koło „Akademia Kreatywności”
– CERAMIKA – gr. starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Jurczyńska Julia
 2. Kubanek Klaudia
 3. Siegert Dominika
 4. Tomala Aleksandra
 5. Kubanek Beata
 6. Bochenek maja
 7. Bochenek Zuzanna


Koło taneczne – gr. przedszkolna
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Cierlica Pola
 2. Szymura Kornelia
 3. Słabosz Pola
 4. Sichma Lena
 5. Goły Zuzanna
 6. Grzomba Zuzanna
 7. Sadowski Tobiasz
 8. Majer Mateusz
 9. Adamiak Marta
 10. Kamińska Magdalena
 11. Banasik Barbara

 

Koło taneczne – gr. młodsza I
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Cieplewicz Nadia
 2. Pośpiech Natalia
 3. Nowak Julia
 4. Nowakowska Zuzanna
 5. Bohn Lena
 6. Piętoń Magdalena
 7. Rusak Lena
 8. Taraska Weronika
 9. Kaduk Oliwia
 10. Stalka Natalia
 11. Jojko Nicola
 12. Wiedemann Katarzyna

 

Koło taneczne – gr. młodsza II
Zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Remiorz Julia
 2. Warmiak Sandra
 3. Witkowska Alicja
 4. Detmer Martyna
 5. Fischer Jennifer
 6. Majer Wiktoria
 7. Korolczuk Wiktoria
 8. Olejnik Maja
 9. Nowotniak Wiktoria

 

Koło taneczne – gr. starsza
Zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Grolik Oliwia
 2. Donerstag Aleksandra
 1. Garcarczyk Natalia

 

Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10-13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Sadłowska Oliwia
 2. Bugla Maja
 3. Wolny Agata
 4. Garcarczyk Natalia
 5. Nowotniak Wiktoria

 

Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. starsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bomba Anna
 2. Musioł Alicja
 3. Jeleń Weronika
 4. Ściebura Beata
 5. Mrowiec Zuzanna
 6. Donerstag Aleksandra
 7. Grolik Oliwia

 

Formacja taneczna „CHEERLEADERKI’’
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Donerstag Aleksandra
 2. Grolik Oliwia
 3. Andruszczuk Kinga

 

Zespół artystyczny „MELOMANIACY”
Zajęcia dla młodzieży  w wieku od 14 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Tkacz Alicja
 2. Duda Kinga
 3. Krajewska Aleksandra
 4. Zając Zofia
 5. Seifried Katarzyna
 6. Witek Weronika
 7. Jabcoń Alan

 

Koło instrumentalne - gitara
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Piecyk Magdalena
 2. Gawenda Jadwiga
 3. Mokwa karolina
 4. Wasilewski Kamil
 5. Woszczyńska Alicja
 6. Mrowiński Tomasz
 7. Grolik Oliwia
 8. Sala Natalia
 9. Mierzwa Michalina
 10. Dziadak Julia
 11. Bochenek Zuzanna
 12. Polushkin Kyryl
 13. Czop Marcel
 14. Jojko Nicola
 15. Bier Konrad
 16. Sega Zuzanna
 17. Sładkowski Antoni
 18. Karlowska Weronika
 19. Lipok Angelika
 20. Witkowska Alicja
 21. Stalka Natalia
 22. Gutkowska Martyna
 23. Modrzejewska Aurelia
 24. Adamiak Krzysztof
 25. Ćwięczek Martyna
 26. Olek Emilia
 27. Łata Piotr
 28. Kiełkowska Agata

 

Koło instrumentalne - skrzypce
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Kępczyńska Zuzanna
 2. Sładkowska Justyna
 3. Sekuła Milena
 4. Matlok Patrycja
 5. Duka Agnieszka
 6. Hys Paulina

 

Koło instrumentalne - pianino
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Skowronek Franciszek
 2. Wieczorek Julia
 3. Dusza Wiktoria
 4. Sowik Marta
 5. Sega Zuzanna
 6. Gargała Julia
 7. Michalak Natalia Jagoda
 8. Kukiełka Nadia
 9. Andruszczuk Kinga
 10. Modrzejewska Aurelia
 11. Bomba Milena
 12. Radwańska Maria

 

Koło instrumentalne - flet
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bacior Olga
 2. Skowronek Gabriel
 3. Mozgol Matylda
 4. Sładkowski Bartłomiej
 5. Niemczyk Róża
 6. Radwańska Nina

 

Koło wokalne – gr. młodsza
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 -12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Suchłabowicz Bruno
 2. Gładych Paulina
 3. Niemczyk Róża
 4. Machaczka Maria
 5. Kępczyńska Zuzanna
 6. Kuczek Magdalena
 7. Taraska Weronika
 8. Jurczyńska Alicja

 

Koło wokalne – gr. starsza
Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Hys Paulina
 2. Krajewska Aleksandra
 3. Różyczka Anna
 4. Seifried Katarzyna
 5. Matlok Patrycja
 6. Jabcoń Alan
 7. Duka Agnieszka
 8. Garcarczyk Natalia
 9. Gawenda Jadwiga
 10. Witek Weronika
 11. Ziętek Natalia
 12. Niechwiejczyk Natalia
 13. Gargała Julia
 14. Łukasiak Julia
 15. Lipok Angelika

 

Zespół fletowy
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bacior Olga
 2. Dusza Wiktoria
 3. Chycki Piotr
 4. Piontek Małgorzata
 5. Dylong Judyta
 6. Dylong Zuzanna
 7. Kukiełka Nadia
 8. Dudzik Magdalena
 9. Przybylska Katarzyna
 10. Wieczorek Julia
 11. Gargała Julia

 

Koło ORIGAMI

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Mozgol Szymon
 2. Korolczuk Kinga
 3. Olejnik Nadia
 4. Sega Zuzanna
 5. Gutkowska Martyna
 6. Modrzejewska Aurelia
 7. Adamiak Krzysztof

 

Koło modelarskie
Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Korolczuk Wiktoria
 2. Bohn Wiktor
 3. Setnik Jakub

 

Koło survivalowe
Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Sładkowski Bartłomiej

 

Koło gier planszowych

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Makuch Zuzanna
 2. Olejnik Nadia
 3. Jojko Dominik
 4. Wiedeman Katarzyna
 5. Adamiak Krzysztof
 6. Setnik Jakub
 7. Kistela Aleksandra
 8. Kistela Filip
 9. Kiełkowska Agata

 

Koło "Młody przyrodnik"

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bohn Wiktor
 2. Banasik Wojciech
 3. Olejnik Nadia
 4. Bier Konrad
 5. Modrzejewska Aurelia
 6. Adamiak Krzysztof
 7. Setnik Jakub
 8. Dambok Paweł

 

Dziecięcy zespół wokalny

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-12 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Bohn Lena
 2. Cieplewicz Nadia
 3. Machaczka Maria
 4. Jurczyńska Alicja
 5. Krzyścik Maria

 

Zespół skrzypcowy

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów przyjętych do Koła:

 1. Hys Paulina
 2. Duka Agnieszka

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Osoby, które nie zostały przyjęte na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020                                                                          

Lp.

Nazwisko i imię

Koło

1

Korolik Julia

Dziecięcy zespół wokalny;

Koło wokalne - gr. młodsza;

Koło taneczne - gr. młodsza I

2

Bomba Milena

Dziecięcy zespół wokalny;

Koło wokalne - gr. młodsza

3

Makuch Zuzanna

Koło "Młody przyrodnik";

Dziecięcy zespół wokalny;

Koło wokalne – gr. młodsza

4

Nurczyńska Nina

Koło "Młody przyrodnik"

5

Cieplewicz Nadia

Koło "Młody przyrodnik"

6

Mozgol Szymon

Koło "Młody przyrodnik"

7

Mozgol Matylda

Koło "Młody przyrodnik"

8

Nowak Martyna

Koło "Młody przyrodnik";

Koło "Akademia kreatywności" - CERAMIKA - gr. młodsza;

Koło taneczne - gr. młodsza I

9

Jonczyk Wojciech

Koło "Młody przyrodnik";

Koło origami

10

Łata Piotr

Koło "Młody przyrodnik";

Koło instrumentalne - pianino

11

Kępczyński Mateusz

Koło instrumentalne – pianino;

Koło wokalne – gr. młodsza

12

Nowakowska Zuzanna

Koło instrumentalne - pianino

13

Krzyścik Maria

Koło instrumentalne – pianino;

Koło wokalne – gr. młodsza

14

Krzyścik Małgorzata

Koło instrumentalne - pianino

15

Sładkowski Antoni

Koło instrumentalne - pianino;

Zespół artystyczny MELOMANIACY

16

Tabor Jakub

Koło instrumentalne - pianino

17

Radwańska Nina

Koło instrumentalne - pianino;

Koło instrumentalne - flet

18

Jabcoń Alan

Koło instrumentalne - pianino

19

Sładkowski Antoni

Koło wokalne - gr. starsza

20

Piechaczek Karolina

Koło wokalne - gr. starsza

21

Andruszczuk Natalia

Koło wokalne - gr. starsza

22

Mrowiński Tomasz

Koło wokalne - gr. starsza

23

Olejnik Maja

Koło wokalne - gr. młodsza;

Koło instrumentalne - flet

24

Radwańska Maria

Koło wokalne - gr. młodsza

25

Gargała Julia

Koło instrumentalne - flet

26

Ziętek Natalia

Koło survivalowe;

Koło plastyczne - gr. starsza

27

Bacior Olga

Koło instrumentalne - gitara

28

Selega Blanka

Koło instrumentalne - gitara;

Koło taneczne - gr. młodsza II;

Formacja taneczna CHEERLEADERKI;

Koło wokalne – gr. młodsza

29

Gawenda Filip

Koło origami

30

Łata Hanna

Koło origami;

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

31

Grzomba Zuzanna

Koło plastyczne - gr. przedszkolna

32

Bomba Anna

Koło plastyczne - gr. starsza

33

Pietrzykowska Katarzyna

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza;

Koło taneczne - gr. młodsza I

34

Nurczyńska Nina

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

35

Pośpiech Natalia

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza;

Dziecięcy zespół wokalny

36

Glodny Liliana

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

37

Adamiak Krzysztof

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

38

Kamińska Agnieszka

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

39

Stalka Natalia

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

40

Bohn Lena

Koło "Akademia kreatywności" - gr. młodsza

41

Sichma Kaja

Koło "Akademia kreatywności" - gr. starsza

42

Szafranek Zuzanna

Koło "Akademia kreatywności" - gr. starsza

43

Jarosz Zuzanna

Koło "Akademia kreatywności" - CERAMIKA - gr. młodsza

44

Nowakowska Hanna

Koło taneczne - gr. przedszkolna

45

Kosno Natalia

Koło taneczne - gr. młodsza I

46

Olek Karol

Koło taneczne - gr. młodsza I

47

Kiełkowska Agata

Koło taneczne - gr. młodsza I

48

Tkacz Magdalena

Koło taneczne - gr. młodsza II

49

Pupek Konstancja

Koło taneczne - gr. młodsza II

50

Grześkowiak Martyna

Koło taneczne - gr. młodsza II

51

Nowotniak Wiktoria

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

 

 

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020 - postępowanie podstawowe - WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA

Świętochłowice, 28.06.2019 r.

  Szanowni Państwo, poniżej podajemy wykaz kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020.

           

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE

WYKAZ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna

zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Szymura Kornelia
 2. Suchłabowicz Hanna
 3. Wręczycki Ignacy
 4. Skonieczek Aleksandra

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Kita Jan
 2. Grzomba Zuzanna
 3. Sadowski Tobiasz
 4. Majer Mateusz
 5. Sichma Lena
 6. Nowakowska Hanna
 7. Adamiak Marta
 8. Kamińska Magdalena

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło plastyczne – gr. młodsza
zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Kielar Amelia
 2. Cieplewicz Nadia
 3. Pośpiech Natalia
 4. Wieczorek Karolina
 5. Gładych Paulina
 6. Łukowska Ewa
 7. Bacior Olga
 8. Niemczyk Róża
 9. Nowak Zuzanna
 10. Staroń Zuzanna
 11. Rudy Lena
 12. Nowak Martyna
 13. Taraska Weronika
 14. Sega Zuzanna
 15. Nowakowska Martyna
 16. Chrobok Liliana

Kontynuacji udziału w zajęciach

 

Koło plastyczne – gr. starsza

Zajęcia dla dzieci w wieku od 12 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Kubanek Beata
 2. Kubanek Klaudia
 3. Wolny Agata
 4. Dziadak Julia
 5. Winter Oliwia
 6. Bochenek Maja
 7. Sładkowska Justyna
 8. Tomala Aleksandra

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Ziętek Natalia
 2. Siegert Dominika
 3. Bomba Anna

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Jojko Nicola
 2. Rusak Lena
 3. Jonczyk Wojciech
 4. Pypno Lena
 5. Korolczuk Kinga

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Makuch Zuzanna
 2. Olejnik Nadia
 3. Bohn Lena
 4. Pietrzykowska Katarzyna
 5. Nurczyńska Nina
 6. Cieplewicz Nadia
 7. Pośpiech Natalia
 8. Glodny Liliana
 9. Stalka Natalia
 10. Adamiak Krzysztof
 11. Ćwięczek Martyna
 12. Kamińska Agnieszka
 13. Olek Karol
 14. Łata Hanna

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Gładych Paulina
 2. Łukowska Ewa
 3. Remiorz Julia
 4. Wieczorek Karolina
 5. Brych Karolina
 6. Chrobok Liliana

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Sichma Kaja
 2. Olek Emilia
 3. Szafranek Zuzanna

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-13 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Wieczorek Karolina
 2. Bohn Wiktor
 3. Łukowska Ewa
 4. Biszczanik Julia
 5. Staroń Zuzanna
 6. Nowak Alicja
 7. Sowik Marta

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Nowak Martyna
 2. Jarosz Zuzanna
 3. Stalka Natalia

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło „Akademia Kreatywności” – CERAMIKA – gr. starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Jurczyńska Julia
 2. Kubanek Klaudia
 3. Siegert Dominika
 4. Tomala Aleksandra

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Kubanek Beata
 2. Bochenek maja
 3. Bochenek Zuzanna

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. przedszkolna

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Cierlica Pola
 2. Szymura Kornelia
 3. Słabosz Pola
 4. Sichma Lena

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Goły Zuzanna
 2. Grzomba Zuzanna
 3. Sadowski Tobiasz
 4. Majer Mateusz
 5. Nowakowska Hanna
 6. Adamiak Marta
 7. Kamińska Magdalena
 8. Banasik Barbara

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza I

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Cieplewicz Nadia
 2. Pośpiech Natalia
 3. Nowak Julia
 4. Nowakowska Zuzanna
 5. Bohn Lena
 6. Piętoń Magdalena
 7. Rusak Lena
 8. Taraska Weronika
 9. Kaduk Oliwia

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Pietrzykowska Katarzyna
 2. Jojko Nicola
 3. Wiedeman Katarzyna
 4. Nowak Martyna
 5. Korolik Julia
 6. Stalka Natalia
 7. Kosno Natalia
 8. Olek Karol
 9. Kiełkowska Agata

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. młodsza II

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Remiorz Julia
 2. Warmiak Sandra
 3. Witkowska Alicja
 4. Detmer Martyna
 5. Fischer Jennifer
 6. Majer Wiktoria
 7. Korolczuk Wiktoria

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Tkacz Magdalena
 2. Pupek Konstancja
 3. Olejnik maja
 4. Selega Blanka
 5. Grześkowiak Martyna
 6. Nowotniak Wiktoria

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło taneczne – gr. starsza

Zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Grolik Oliwia
 2. Donerstag Aleksandra
 3. Garcarczyk Natalia

Kontynuacji udziału w zajęciach

 

Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku od 10-13 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Sadłowska Oliwia
 2. Bugla Maja
 3. Wolny Agata

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Garcarczyk Natalia
 2. Nowotniak Wiktoria

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół taneczny „APLAUZ” – gr. starsza

Zajęcia dla dzieci w wieku od 14 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Bomba Anna
 2. Musioł Alicja
 3. Jeleń Weronika
 4. Ściebura Beata
 5. Mrowiec Zuzanna
 6. Donerstag Aleksandra
 7. Grolik Oliwia

Kontynuacji udziału w zajęciach


Formacja taneczna „CHEERLEADERKI’’

Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Donerstag Aleksandra
 2. Grolik Oliwia

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Selega Blanka
 2. Andruszczuk Kinga
 3. Nowotniak Wiktoria

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół artystyczny „MELOMANIACY”

Zajęcia dla młodzieży  w wieku od 15 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Tkacz Alicja
 2. Duda Kinga

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Krajewska Aleksandra
 2. Sładkowski Antoni
 3. Zając Zofia
 4. Seifried Katarzyna
 5. Witek Weronika
 6. Jabcoń Alan

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne – gitara

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Piecyk Magdalena
 2. Gawenda Jadwiga
 3. Mokwa karolina
 4. Wasilewski Kamil
 5. Woszczyńska Alicja
 6. Mrowiński Tomasz
 7. Grlik Oliwia
 8. Sala Natalia
 9. Mierzwa Michalina
 10. Dziadak Julia
 11. Bochenek Zuzanna
 12. Polushkin Kyryl

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Bacior Olga
 2. Czop Marcel
 3. Selega Blanka
 4. Jojko Nicola
 5. Bier Konrad
 6. Sega Zuzanna
 7. Sładkowski Antoni
 8. Karlowska Weronika
 9. Lipok Angelika
 10. Witkowska Alicja
 11. Stalka Natalia
 12. Gutkowska Martyna
 13. Modrzejewska Aurelia
 14. Adamiak Krzysztof
 15. Ćwięczek Martyna
 16. Olek Emilia
 17. Łata Piotr
 18. Kiełkowska Agata

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne - skrzypce

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Kępczyńska Zuzanna
 2. Sładkowska Justyna
 3. Sekuła Milena
 4. Matlok Patrycja
 5. Duka Agnieszka
 6. Hys Paulina

Kontynuacji udziału w zajęciach

 

Koło instrumentalne - pianino

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Wieczorek Julia
 2. Kępczyński Mateusz
 3. Skowronek Franciszek
 4. Dusza Wiktoria
 5. Sowik Marta
 6. Nowakowska Zuzanna
 7. Krzyścik Maria
 8. Krzyścik Małgorzata
 9. Sega Zuzanna
 10. Gargała Julia
 11. Sładkowski Atoni
 12. Michalak Jagoda Natalia
 13. Tabor Jakub
 14. Kukiełka Nadia
 15. Andruszczuk Kinga
 16. Modrzejewska Aurelia
 17. łata Piotr
 18. Bomba Milena
 19. Radwańska Maria
 20. Radwańska Nina
 21. Jabcoń Alan

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło instrumentalne - flet

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Bacior Olga
 2. Olejnik Maja
 3. Skowronek Gabriel
 4. Mozgol Matylda
 5. Gargała Julia
 6. Sładkowski Bartłomiej
 7. Niemczyk Róża
 8. Radwańka Nina

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło wokalne – gr. młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 -12 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Makuch Zuzanna
 2. Olejnik Maja
 3. Kępczyńska Zuzanna
 4. Kuczek Magdalena
 5. Gładych Paulina
 6. Selega Blanka
 7. Pietrzykowska Katarzyna
 8. Taraska Weronika
 9. Kępczyński Mateusz
 10. Niemczyk Róża
 11. Korolik Julia
 12. Suchłabowicz Bruno
 13. Machaczka Maria
 14. Bomba Milena
 15. Jurczyńska Alicja
 16. Radwańska Maria
 17. Krzyścik Maria

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych


Koło wokalne – gr. starsza

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Ziętek Natalia
 2. Krajewska Aleksandra
 3. Różyczka Anna
 4. Duka Agnieszka
 5. Gargała Julia
 6. Sładkowski Antoni
 7. Hys Paulina
 8. Mrowiński Tomasz
 9. Niechwiejczyk Kinga
 10. Lipok Angelika
 11. Andruszczuk Natalia
 12. garcarczyk Natalia
 13. Piechaczek Karolina
 14. Gawenda Jadwiga
 15. Łukasiak Julia
 16. Matlok Patrycja
 17. Seifried Katarzyna
 18. Jabcoń Alan
 19. Witek Weronika

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół fletowy

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-14 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Bacior Olga
 2. Dusza Wiktoria
 3. Chycki Piotr
 4. Piontek Małgorzata
 5. Dylong Judyta
 6. Dylong Zuzanna
 7. Kukiełka Nadia
 8. Dudzik Magdalena
 9. Przybylska Katarzyna
 10. Wieczorek Julia

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Olejnik Maja
 2. Gargała Julia
 3. Radwańska nina

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło modelarskie ORIGAMI

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-9 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Mozgol Szymon
 2. Korolczuk Kinga

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Olejnik Nadia
 2. Sega Zuzanna
 3. Gutkowska Martyna
 4. Modrzejewska Aurelia
 5. Adamiak Krzysztof
 6. Jonczyk Wojciech
 7. Gawenda Filip
 8. Łata Hanna

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło modelarskie

Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Korolczuk Wiktoria

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Bohn Wiktor
 2. Setnik Jakub

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło survivalowe

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Ziętek Natalia
 2. Sładkowski Bartłomiej

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło gier planszowych

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Makuch Zuzanna
 2. Olejnik Nadia
 3. Jojko Dominik
 4. Wiedeman Katarzyna
 5. Adamiak Krzysztof
 6. Setnik Jakub
 7. Kistela Aleksandra
 8. Kistela Filip
 9. Kiełkowska Agata

Udziału w zajęciach Koła

 

Dziecięcy zespół wokalny

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Makuch Zuzanna
 2. Bohn Lena
 3. Kuczek Magdalena
 4. Cieplewicz Nadia
 5. Pośpiech Natalia
 6. Korolik Julia
 7. Machaczka Maria
 8. Bomba Milena
 9. Jurczyńska Alicja
 10. Krzyścik Maria

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Koło „Młody przyrodnik”

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

 1. Bohn Wiktor
 2. Banasik Wojciech

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Makuch Zuzanna
 2. Olejnik Nadia
 3. Nurczyńska Nina
 4. Cieplewicz Nadia
 5. Mozgol Szymon
 6. Mozgol Matylda
 7. Bier Konrad
 8. Nowak Martyna
 9. Modrzejewska Aurelia
 10. Adamiak Krzysztof
 11. Jonczyk Wojciech
 12. Setnik Jakub
 13. Łata Piotr
 14. Dambok Paweł

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

Zespół skrzypcowy

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Lista kandydatów

- zakwalifikowanych do:

-----

Kontynuacji udziału w zajęciach

 1. Duka Agnieszka
 2. Hys Paulina

Uczestnictwa w badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych

 

 

 

Kandydaci spoza powiatu Świętochłowickiego

Zgodnie z zasadami naboru uczestników zajęć MDK w Świętochłowicach w roku szkolnym 2019/2020 kandydaci zakwalifikowani ale mieszkający poza powiatem Świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia, gdy po przeprowadzonej rekrutacji (postępowanie podstawowe – czerwiec, postępowanie uzupełniające – sierpień) dla mieszkańców powiatu Świętochłowickiego, pozostały wolne miejsca naborowe.

Lp.

Nazwisko i Imię kandydata

Koło

1

Cyba Iwo

Koło „Młody przyrodnik”

2

Skrzyńska Emilia

Dziecięcy zespół wokalny;

Koło wokalne – gr. młodsza;

Koło instrumentalne - flet

3

Sekuła Milena

Dziecięcy zespół wokalny;

Koło wokalne – gr. młodsza

4

Woszczyńska Aneta

Koło wokalne – gr. starsza

5

Piskorski Filip

Koło wokalne – gr. starsza

6

Piskorska Alicja

Koło wokalne – gr. starsza

7

Piecyk Paulina

Koło instrumentalne – flet;

Koło „Akademia kreatywności” – gr. młodsza

8

Piecyk Magdalena

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. starsza

9

Chycki Piotr

Koło instrumentalne - pianino

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZK. 2019/2020

 

kandydaci niezakwalifikowani

L.P.

Nazwisko
i Imię kandydata

Uwagi

1

Gargała Julia

Zespół artystyczny MELOMANIACY - kandydatka nie kwalifikuje się ze względu na wiek

2

Bomba Milena

Koło plastyczne – gr. młodsza - nabór na to Koło nie był prowadzony

 

 

WYKAZ KANDYDATÓW
NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KONTYNUACJI
UDZIAŁU W ZAJĘCIACH MDK W ROKU SZK. 2019/2020

 

kandydaci niezakwalifikowani
do kontynuacji zajęć

L.P.

Nazwisko
i Imię kandydata

Uwagi

1

Siegert Dominika

Koło plastyczne – gr. starsza - osoba nie uczęszczała na zadeklarowane Koło

2

Mozgol Matylda

Zespół fletowy - osoba nie uczęszczała na zadeklarowane Koło

 

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020 - BADANIA UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH - w y n i k i

Szanowni Państwo, poniżej umieszczamy wyniki przeprowadzonych badań uzdolnień kierunkowych:

 

                                                                        REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MDK                                                 27.06.2019 r.
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE

BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH – W Y N I K I


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło survivalowe
Przeprowadzone w dniu 26.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Sładkowski Bartłomiej


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło „Młody przyrodnik”
Przeprowadzone w dniu 26.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Olejnik Nadia
2. Bier Konrad
3. Modrzejewska Aurelia
4. Adamiak Krzysztof
5. Setnik Jakub
6. Dambok Paweł


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Dziecięcy zespół wokalny
Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Cieplewicz Nadia
2. Machaczka Maria
3. Krzyścik Maria
4. Jurczyńska Alicja
5. Bohn Lena


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Zespół skrzypcowy
Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Hys Paulina
2. Duka Agnieszka


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne - gr. przedszkolna
Przeprowadzone w dniu 25.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Kita Jan
2. Sadowski Tobiasz
3. Majer Mateusz
4. Sichma Lena
5. Nowakowska Hanna
6. Adamiak Marta
7. Kamińska Magdalena


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło plastyczne - gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 25.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Dominika Siegert


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 25.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Olek Emilia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 25.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Makuch Zuzanna
2. Olejnik Nadia
3. Cieplewicz Nadia
4. Ćwięczek Martyna
5. Olek Karol


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 25.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Stalka Natalia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza
Przeprowadzone w dniu 25.06.2019 r.

Osoby przyjęte do Koła:

1. Kubanek Beata

2. Maja Bochenek

3. Zuzanna Bochenek


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne - gr. przedszkolna

Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Grzomba Zuzanna
2. Adamiak Marta
3. Kamińska Magdalena
4. Majer Mateusz
5. Zuzanna Goły
6. Sadowski Tobiasz
7. Banasik Barbara      
                                                   


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne - gr. młodsza I

Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Stalka Natalia

2. Jojko Nicola

3. Wiedemann Katarzyna

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne - gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Nowotniak Wiktoria

2. Olejnik Maja


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne - gr. młodsza II
Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Nowotniak Wiktoria

2.Olejnik Maja


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Garcarczyk Natalia

2. Nowotniak Wiktoria

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Formacja taneczna CHEERLEADERKI
Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Andruszczuk Kinga


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - gitara 
Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Czop Marcel

2. Jojko Nicola
3. Bier Konrad
4. Sega Zuzanna
5. Sładkowski Antoni
6. Karlowska Weronika
7. Lipok Angelika
8. Witkowska Alicja
9. Stalka Natalia
10. Gutkowska Martyna
11. Modrzejewska Aurelia
12. Adamiak Krzysztof
13.Ćwięczek Martyna
14.Olek Emilia
15.Łata Piotr
16. Kiełkowska Agata

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. młodsza

Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1.Suchłabowicz Bruno

2.Gładych Paulina

3.Niemczyk Róża

4.Machaczka Maria

5.Kępczyńska Zuzanna

6.Kuczek Magdalena

7.Taraska Weronika

8.Jurczyńska Alicja

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. starsza

Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1.Hys Paulina

2.Krajewska Aleksandra

3.Różyczka Anna

4.Seifried Katarzyna

5.Matlok Patrycja

6.Jabcoń Alan

7.Duka Agnieszka

8.Garcarczyk Natalia

9.Gawenda Jadwiga

10.Witek Weronika

11.Ziętek Natalia

12.Niechwiejczyk Natalia

13.Gargała Julia

14.Łukasiak Julia

15.Lipok Angelika

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Krajewska Aleksandra

2. Zofia Zając

3. Seifried Katarzyna

4. Witek Weronika

5. Jabcoń Alan


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół fletowy 
Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:
1. Gargała Julia


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - flet 
Przeprowadzone w dniu 17.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Bacior Olga

2. Skowronek Gabriel

3. Mozgol Matylda

4. Sładkowski Bartłomiej

5. Niemczyk Róża

6. Radwańska Nina


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne – pianino
Przeprowadzone w dniu 24.06.2019 r.
Osoby przyjęte do Koła:

1. Skowronek Franciszek

2. Wieczorek Julia

3. Dusza Wiktoria

4. Sowik Marta

5. Sega Zuzanna

6. Gargała Julia

7. Michalak Natalia Jagoda

8. Kukiełka Nadia

9. Andruszczuk Kinga

10. Modrzejewska Aurelia

11. Bomba Milena

12. Radwańska Maria


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło origami 
Przeprowadzone w dniu 26.06.2019 r.

Osoby przyjęte do Koła:

1. Olejnik Nadia

2. Sega Zuzanna

3. Gutkowska Martyna

4. Modrzejewska Aurelia

5. Adamiak Krzysztof


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło modelarskie
Przeprowadzone w dniu 26.06.2019 r.

Osoby przyjęte do Koła:

1. Bohn Wiktor

2. Setnik Jakub

 

 

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - rekrutacja w postępowaniu podstawowym na rok szk. 2019/2020

 Szanowni Państwo, poniżej podajemy terminy spotkań z komisjami rekrutacyjnymi.

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych
POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE REKRUTACJI
na rok szkolny 2019/2020


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło survivalowe
26.06.2019 r. (środa) – godz. 18:00-18:45

Kryteria oceny kandydata:

Kandydat rozwiązuje test wiedzy.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Komisja punktuje poszczególne odpowiedzi /pełna 1p/. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 2/5 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Młody przyrodnik”
26.06.2019 r. (środa) – godz. 17:00-17:45

Kryteria oceny kandydata:

Kandydat rozwiązuje test wiedzy.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Komisja punktuje poszczególne odpowiedzi /pełna 1p/. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 2/5 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Dziecięcy zespół wokalny
17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:30

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło gier planszowych

Kryteria oceny kandydata:

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół skrzypcowy
17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:45

Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- umiejętności techniczne

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego
Kandydat wykonuje dowolny utwór na skrzypcach. Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. przedszkolna
25.06.2019 r. (wtorek) – godz. 16:00-16:45

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.

- kreatywność i ekspresja twórcza.

- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat.

Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. starsza
25.06.2019 r. (wtorek) – godz. 19:00-19:45

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle.

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
25.06.2019 r. (wtorek) – godz. 18:00-18:45

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza
25.06.2019 r. (wtorek) – godz. 17:00-17:45

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min.

Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.

Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne - gr. przedszkolna

24.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:00

Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:

Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
Koło taneczne – gr. starsza
24.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:00

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani bedą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
24.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:00
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 34/40 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

taneczna CHEERLEADERKI

24.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:00

Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do formacji przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - gitara 
24.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- predyspozycje manualne
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło wokalne – gr. młodsza  - 17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:30
Koło wokalne - gr. starsza 
-   17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny,
- dykcja
- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
Kandydat wykonuje 1 wybraną przez siebie piosenkę w języku polskim a capella lub z podkładem muzycznym (należy przynieść o ze sobą na pendrive).

Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół fletowy 
17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:15
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- wykonanie utworu
- umiejętności techniczne
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolny utwór na flecie. Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - flet 
17.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:15
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu

- predyspozycje manualne

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne – pianino
24.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu

- predyspozycje manualne

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło origami 
26.06.2019 r. (środa) – godz. 16:00-16:45
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło modelarskie
26.06.2019 r. (środa) – godz. 16:00-16:45
Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.