MDK ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia w roku szk. 2019/2020 - POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE

  • Drukuj

Świętochłowice, 03.06.2019 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w   p o s t ę p o w a n i u   p o d s t a w o w y m

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020


Lp.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

10

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

 Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

5

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

4

 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 9-13 lat)

3

starsza
(młodzież od 14 lat)

6

 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

11

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

8

starsza
(młodzież od 12 lat)

12

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

12

starsza
(młodzież od 14 lat)

8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

13

 Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

8

starsza
(młodzież w wieku od 13 lat)

24

 Dziecięcy zespół wokalny               NOWOŚĆ!

(dzieci w wieku 7-12 lat)

12

 9 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 14 lat)

13

10 

 Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

30

11 

 Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

12

12 

 Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

6

13

 Zespół fletowy                       

(dzieci od 7 lat)

2

14

 Zespół skrzypcowy                         NOWOŚĆ!

(młodzież od lat 13)

6

15

 Origami

(dzieci w wieku 7-9 lat)

10

16

 Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

11

17

 Gier planszowych

(dzieci w wieku 7-12 lat)

12

18

 "Młody przyrodnik"

(dzieci w wieku 7-12 lat)

10

19

 Koło survivalowe                              NOWOŚĆ!

(młodzież od 13 lat)

12


           
Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu podstawowym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020

Przypominamy, że elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

        Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 03.06-13.06.2019 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne). Nie decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmowane będą wszystkie karty, niezależnie od ilości zgłoszeń. WYJĄTKIEM jest Koło gier planszowych, na które przyjmowani będą kandydaci do limitu wolnych miejsc

Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną podane wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.