Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - rekrytacja na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020 - postępowanie uzupełniające

  • Drukuj

Szanowni Państwo, poniżej podajemy terminy oraz godziny badań uzdolnień i predyspozycji kierunkowych:

 

Badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE REKRUTACJI
na rok szkolny 2019/2020


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło survivalowe
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:30-19:00

Kryteria oceny kandydata:

Kandydat rozwiązuje test wiedzy.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Komisja punktuje poszczególne odpowiedzi /pełna 1p/. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 2/5 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło „Młody przyrodnik”
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 18:00-18:30

Kryteria oceny kandydata:

Kandydat rozwiązuje test wiedzy.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Komisja punktuje poszczególne odpowiedzi /pełna 1p/. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 2/5 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Dziecięcy zespół wokalny
28.08.2019 r. (środa) – godz. 17:30-18:30

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło gier planszowych

Kryteria oceny kandydata:

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół skrzypcowy
28.08.2019 r. (środa) – godz. 17:00-18:00

Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- umiejętności techniczne

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny
- znajomość podstaw zapisu nutowego
Kandydat wykonuje dowolny utwór na skrzypcach. Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. przedszkolna
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.

- kreatywność i ekspresja twórcza.

- umiejętność pracy w grupie.

Zadaniem kandydata będzie wykonanie pracy plastycznej, na zadany temat.

Należy ze sobą przynieść farby plakatowe, pędzle oraz kartkę z bloku technicznego w formacie A-4.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło plastyczne - gr. starsza
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- świadome wykorzystywanie technik w określonych zadaniach.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas wykonania pracy max. 45 min.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle.

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań plastyką.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 (jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1- 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:30-17:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi.
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

 

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. młodsza
Koło Akademia Kreatywności - CERAMIKA - gr. starsza
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 16:30-17:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się prostymi przyborami rzeźbiarskimi.
- umiejętność obserwacji przestrzennej oraz tworzenia w bryle.
- umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydatów będzie wykonanie kompozycji przestrzennej w glinie, plastelinie lub terakocie na zadany temat. Czas przeznaczony na wykonanie pracy: 45 min.

Przeprowadzona będzie również  rozmowa na temat zainteresowań plastycznych kandydata oraz znajomości technik plastycznych.

Należy ze sobą zabrać: plastelinę, glinę lub terakotę, narzędzia do pracy w wymienionych materiałach oraz kilka wykonanych przez siebie prac w różnych technikach plastycznych.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/30 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło taneczne - gr. przedszkolna

27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

Część warsztatowa:

Warsztaty będą obejmowały przede wszystkim proste gry taneczno-ruchowe, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i koncentrujące uwagę.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) tempo uczenia się
2) koordynacja ruchowa
3) poczucie rytmu 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 11/15 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło taneczne - gr. młodsza I
Koło taneczne - gr. młodsza II
Koło taneczne – gr. starsza
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 15:30-16:30

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1) choreografia / stopień trudności choreografii
2) technika tańca
3) wyraz sceniczny
4) poczucie rytmu
5) oryginalność i pomysłowość.

Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Na zajęcia przyjmowani bedą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 22/25 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
Zespół taneczny APLAUZ – gr. młodsza
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 16:30 -17:30
Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat  prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
-  choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 22/25 pkt.

W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

 II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do zespołu przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 34/40 pkt.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Formacja taneczna CHEERLEADERKI
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 16:30 -17:30

Kryteria oceny kandydata:

I ETAP:
Kandydat prezentuje fragment choreografii
 - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- choreografia / stopień trudności choreografii
- technika tańca
- akrobatyka
- wyraz sceniczny
- poczucie rytmu
- oryginalność i pomysłowość.

Do etapu II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 25/30pkt. W badaniu uzdolnień i predyspozycji kierunkowych mogą brać udział soliści, duety i grupy do max.10 osób. Podkłady muzyczne - pendrive lub płyta CD 

II ETAP - część warsztatowa
Na warsztatach uczestnicy, którzy przeszli etap I nauczą się fragmentu choreografii prezentowanej przez nauczyciela. Czas trwania około 10 minut.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:
- tempo uczenia się
- technika tańca i elementów akrobatycznych
- poczucie rytmu 

 Etap II przechodzi uczestnik, który zdobędzie min. 12/15 pkt.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów. Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata. Do formacji przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 37/45 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło instrumentalne - gitara 
27.08.2019 r. (wtorek) - godz. 18:15
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- predyspozycje manualne
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 3 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH
Koło wokalne - gr. starsza 

27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 17:30-18:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół artystyczny MELOMANIACY 
27.08.2019 r. (wtorek) – godz. 18:30-19:30
Kryteria oceny kandydata:

- wykonanie utworu i ogólny wyraz artystyczny,
- dykcja
- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
Kandydat wykonuje 1 wybraną przez siebie piosenkę w języku polskim a capella lub z podkładem muzycznym (należy przynieść o ze sobą na pendrive).

Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Zespół fletowy 
28.08.2019 r. (środa) – godz. 16:00-17:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- wykonanie utworu
- umiejętności techniczne
- znajomość podstaw zapisu nutowego (kandydat potrafi odczytywać nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym od c1 - d2)
Kandydat wykonuje dowolny utwór na flecie. Maksymalnie można uzyskać 75 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 45/75 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH  
Koło instrumentalne – skrzypce

28.08.2019 r. (środa) – godz. 17:00-18:00
Kryteria oceny kandydata:

- poczucie rytmu

- słuch muzyczny i pamięć

- predyspozycje manualne

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 12/15 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło origami 
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:30-18:00

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło modelarskie
26.08.2019 r. (poniedziałek) – godz. 17:30-18:00

Kryteria oceny kandydata:

Każdy kandydat wykonuje samodzielnie prosty model (sześcian o boku 10 cm) - czas trwania: max. 15 min. Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 pkt. na karcie oceny przy każdym z kryteriów:

- zdolności manualne
- koordynacja ruchowa
- dokładność wykonania
- przestrzeganie zasad BHP w pracy modelarskiej (ostre narzędzia, kleje itp.)

Na salę kandydaci wchodzą jednocześnie, bez opiekunów.

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 10/20 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.