BADANIA UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH dla kandydatów spoza gminy Świętochłowice

Kandydatów na uczestników zajeć spoza miasta Świętochłowice, którzy złożyli karty zgłoszenia w postępowaniu podstawowym (lub uzupełniającym) informujemy, że na Koła:

- wokalne - gr. starsza

- Akademia Kreatywności - gr. starsza

- Dziecięcy zespół wokalny

Będą przeprowadzone badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych. Szczegóły znajdują się poniżej.

Na pozostałe Koła zajęć, w wyniku przeprowadzonych postępowań naborowych (podstawowe - czerwiec, uzupełniające - sierpień), limit wolnych miejsc został wyczerpany.

 

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH 
Koło wokalne - gr. starsza 

05.09.2019 r. (czwartek) – godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 5 punktów na karcie ocen przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

-----------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Koło Akademia Kreatywności - gr. starsza
04.09.2019 r. (środa) – godz. 17:30

Kryteria oceny kandydata:

- umiejętne posługiwanie się podstawowymi przyborami malarskimi. 
- znajomość technik malarskich i rysunkowych.
- umiejętność myślenia przestrzennego.
- cierpliwość i dokładność w wykonywaniu zadań.
- umiejętność pracy w grupie.
- kreatywność i ekspresja twórcza.
- prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego.

Zadaniem kandydata ubiegającego się o udział w wyżej wymienionym kole będzie samodzielne wykonanie pracy malarskiej z natury. Czas trwania pracy max. 45 min.

Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.

Technika wykonania pracy, do wyboru: farby plakatowe, temperowe, akryle,

Przeprowadzona zostanie również rozmowa z kandydatem, pod kątem zainteresowań sztuką, plastyką, ulubionych malarzy.

Należy przynieść ze sobą: kartkę formatu A4 lub tekturkę A4 ( jeżeli praca będzie wykonywana w technice farb akrylowych), pędzle, oraz kilka wykonanych samodzielnie prac w różnych technikach plastycznych.
Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1-5 pkt. na karcie oceny przy każdym z powyższych kryteriów. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/35 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

------------------------

BADANIE UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI KIERUNKOWYCH

Dziecięcy zespół wokalny
04.09.2019 r. (środa) – godz. 17:30

Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt. Na zajęcia przyjmowani będą kandydaci od najwyższego wyniku punktowego do wyczerpania wolnych miejsc, przy czym minimalna ilość punktów uprawniających do przyjęcia to 20/25 pkt. Nie decyduje kolejność zgłoszeń.